Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

ĐÔI LỜI VỀ "DẤU ẤN"

 

Suốt mấy tháng nay, tuần báo "Công giáo và Dân Tộc" được nhiều độc giả quan tâm đặc biệt, nhờ loạt bài "Dấu ấn 50 năm Hàng Giáo Phẩm Việt Nam" của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu.

Loạt bài đó đã khơi dậy trong tôi nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ về thời gian 50 năm, mà tác giả đề cập tới. Tôi đã sống trong thời gian ấy. Đời linh mục và Giám mục của tôi dính liền với những biến cố suốt chặng đường lịch sử quan trọng đã qua.

50 năm là thời gian không dài. Nhưng đây là thời gian đầy những chuyển biến. Trong thời gian đó, đạo và đời cùng sống chung một lịch sử. Có lúc hai bên gần nhau. Có lúc hai bên xa nhau. Thậm chí có lúc hai bên xung khắc nhau kịch liệt.

Có những điều không viết ra được trên giấy. Nhưng đã ghi khắc trong lòng, làm thành những vết thương lâu lành.

Tuy nhiên, không phải bầu khí gay gắt nghi kỵ đau thương đã là tất cả. Bởi vì vẫn xuất hiện nhiều thiện chí thiện tâm. Họ giúp cho hai bên gần lại bên nhau, gắn kết lại với nhau.

Riêng về phía Công giáo, động lực hoà giải gồm nhiều yếu tố. Như lời Kinh Thánh, tư tưởng thần học, nền tảng tu đức, những văn kiện mục vụ. Yếu tố quan trọng hơn cả là những con người có cái tâm và cái tầm. Tâm là lòng tốt. Tầm là tầm nhìn xa rộng. Và đó là những dấu ấn đẹp.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã phác hoạ dấu ấn đẹp đó qua hình ảnh Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Thật là một công phu đáng mừng. Với công trình này, tác giả được coi là một chứng nhân lịch sử, yêu Hội Thánh và yêu Tổ Quốc. Cho tới tuổi ngoài 90, tác giả hôm nay vẫn là con người xây dựng hoà giải.

Xin thân ái chúc người bạn già nhiều thành công mới.

Giám Mục GB. Bùi Tuần

Long Xuyên, ngày 22/6/2010