Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

Chia sẻ
Dịp lớp Vô Nhiễm (1965), cựu chủng sinh Long Xuyên
Họp mặt tại Toà Giám Mục Long Xuyên,
Ngày 8 tháng 8 năm 2010

SỐNG ĐỨC TIN TRONG ĐỜI THƯỜNG

 

 1.

Cuộc họp lớp hôm nay là một biến cố hiếm hoi và quý báu. Có thể nói: Đây là một dịp may, trước đây chưa hề có, và có lẽ sau này chẳng có lần thứ hai. Ít là đối với tôi, người thầy cũ, năm nay đã 83 tuổi.

Vì thế, để đánh dấu cuộc gặp gỡ thân tình này, tôi muốn chia sẻ với anh em một kinh nghiệm riêng của tôi. Kinh nghiệm này đã giúp tôi rất nhiều trong suốt cuộc đời. Hy vọng nó cũng giúp anh em trong mọi ngả đường anh em sinh sống.

Đề tài chia sẻ là: Một cách sống đức tin trong đời thường.

 2.

Đời thường là đời sống thường ngày. Mỗi ngày đối với tôi đều có giá trị đời đời, nhờ ở sự tôi sống đức tin.

Sống đức tin thường ngày của tôi diễn tiến thế nào? Xin trình bày vắn tắt như sau:

Tôi nói với Chúa bốn lời chân thành tha thiết:

a/ Con tin con được Chúa yêu thương

Tôi nói lời đó một cách âm thầm với tâm tình một kẻ hèn hạ. Tôi xin Chúa Thánh Thần cho tôi được nhìn thấy tình yêu Chúa dành cho tôi. Dần dần, Chúa cho tôi nhìn thấy tình yêu ấy dưới nhiều hình thức cụ thể, với nhiều dấu ấn còn rõ nét trong mọi chặng đường đời tôi. Cái nhìn đó đã làm cho tôi càng vững tin rằng: Chúa yêu thương tôi. Tôi cảm tạ Chúa.

b/ Con tin con được Chúa cứu độ

Tôi nói với Chúa lời đó như một lời cầu nguyện âm thầm với tâm tình một kẻ khốn khổ. Chúa Thánh Thần mở lòng trí tôi, và tôi nhìn thấy công trình Chúa cứu độ tôi. Chúa đã cứu tôi khỏi muôn vàn khốn khó về mọi mặt. Có thể nói: Chúa đã cứu tôi một cách đặc biệt, để tôi có ngày hôm nay. Cái nhìn đó khiến tôi tín thác mình nơi Chúa.

c/ Con tin con được Chúa thánh hoá

Tôi nói lời đó với Chúa trong tâm tình một kẻ tội lỗi. Chúa Thánh Thần mở mắt linh hồn tôi, tôi nhìn thấy sự xấu xa hèn hạ của tôi đã được Chúa gột rửa. Bằng Lời Chúa, bằng các bí tích, và bằng nhiều cách riêng tư. Tôi khám phá thấy sự sống của Chúa đã được Chúa chia sẻ cho tôi. Tôi ngợi khen Chúa.

d/ Con tin con được Chúa kêu gọi

Tôi nói lời đó với Chúa trong tâm tình một kẻ bất xứng yếu hèn. Chúa Thánh Thần mở lòng trí tôi. Tôi nhận ra tiếng Chúa đã từng gọi tôi trong lương tâm. Chúa thúc giục tôi làm việc lành này, tránh sự xấu kia. Tôi được Chúa kêu gọi dấn thân cho những bổn phận về gia đình, về Hội Thánh, về quê hương đất nước. Tôi cảm tạ Chúa.

 3.

Bốn câu tôi nói trên đây là một thứ kinh Tin Kính của tôi. Với bốn câu đó, tôi cảm thấy đức tin là một sự đón nhận Chúa, là một sự gắn bó với Chúa, là một tương quan mật thiết với Chúa.

Đức tin được tôi cảm nhận như một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa, để đón nhận sự sống của Chúa. Từ đó, tôi xác tín là tôi thuộc về Chúa.

Khi xác tín như thế, tôi thấy đời tôi mang ý nghĩa cao đẹp. Đời tôi là một chuyến đi về với Chúa. Trên suốt chuyến đi này, tôi cố gắng thực thi ý Chúa. Ý Chúa rõ ràng nhất là: Chúa đã yêu thương chúng ta thế nào, chúng ta cũng hãy yêu thương nhau như vậy.

Điều sau cùng tôi xin được nói lên, đó là: Đức tin là một ơn huệ lớn nhất Chúa ban cho chúng ta. Với đức tin, chúng ta được hưởng một hạnh phúc tuyệt vời, cao quý.

Chúng ta phải biết đón nhận.

Chúng ta phải biết cảm tạ.

Chúng ta phải biết cộng tác.

Chúng ta phải biết đền đáp.

Xin chúc cho nhau luôn là những chứng nhân của đức tin về Thiên Chúa tình yêu.

Xin Đức Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội thương che chở chúng ta trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những bất ngờ xảy đến thử thách đức tin của chúng ta.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Long Xuyên, ngày 8 tháng 8 năm 2010

+ GB. Bùi Tuần

Long Xuyên, ngày 8/8/2010