Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

TỈNH THỨC

 

Kính trình Đức Cha Giuse.

Kính thưa anh chị em thân mến.

Một đặc điểm nổi bật nơi thánh Giuse là sự tỉnh thức.

Ngài tỉnh thức, mau vâng ý Chúa, trong việc đón nhận Đức Maria về với mình (x. Mt 1,18-25).

Ngài tỉnh thức, mau vâng ý Chúa, trong việc cùng Đức Maria đi sang Belem (x. Lc 2,1-5).

Ngài tỉnh thức, mau vâng ý Chúa, trong việc đưa Đức Maria và hài nhi Giêsu trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13-14).

Ngài tỉnh thức, mau vâng ý Chúa, trong việc cùng với Đức Maria và Chúa Giêsu trở về đất Israel qua một con đường kín đáo (x. Mt 2,19-23).

Tỉnh thức của thánh Giuse là một bài học.

Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ gẫm suy về tinh thần tỉnh thức của thánh Giuse.

Thưa anh chị em, thánh Giuse tỉnh thức

1- với chính mình,

2- với cộng đoàn,

3- và với thế gian.

Trước hết, thánh Giuse tỉnh thức với chính bản thân mình.

Chúa Giêsu dạy: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình, mà theo tôi" (Mt 16,24).

Lời dạy trên đây đã được soi cho thánh Giuse, trước khi Chúa nói ra cho các môn đệ. Vâng lời dạy đó, thánh Giuse đã rất tỉnh thức với chính mình.

Thực sự, Ngài cũng cần đến nhiều điều kiện vật chất và xã hội, để có thể sống một cuộc đời sung túc nhàn nhã. Nhưng, khi biết ý Chúa muốn Ngài từ bỏ, thì lập tức Ngài từ bỏ.

Ngài lên đường đi Belem, sang Ai Cập, trở về Nadarét với một số hành trang tối thiểu. Tuy vất vả, nhưng lòng nhẹ nhàng thanh thản. Với sự khiêm tốn, khó nghèo, yêu thương.

Suốt đời Ngài vẫn là như thế.

Tỉnh thức của Ngài với chính bản thân mình là giữ được sự tự do thiêng liêng trong nội tâm. Luôn tự do kết hợp với Chúa. Luôn tìm thực thi ý Chúa.

Nhờ sức mạnh nội tâm ấy, thánh Giuse tỉnh thức với mọi lựa chọn và mọi thứ phản ứng của mình.

Tỉnh thức như thế của Ngài sở dĩ luôn sống động, là vì Ngài siêng năng cầu nguyện và không ngừng phấn đấu với chính mình.

Tỉnh thức với chính mình chưa đủ, thánh Giuse còn tỉnh thức với cộng đoàn đức tin của mình.

Cộng đoàn đức tin của thánh Giuse thời đó là giáo đoàn Nadarét nói riêng và dân Israel nói chung. Đó là những giáo đoàn phức tạp. Phức tạp đến nỗi Chúa Giêsu đã có lần nhìn Giêrusalem mà khóc thương. Chúa nói: "Sẽ tới ngày, quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm" (Lc 19,43-44).

Tội của cộng đoàn Israel là không nhận biết thời giờ được Chúa viếng thăm.

Tội của cộng đoàn Nadarét quê Ngài còn tệ hơn nữa. Đó là "họ phẫn nộ Chúa Giêsu, họ đã lôi Chúa Giêsu lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực thẳm" (x. Lc 4,16-30).

Tỉnh thức trước tình hình cộng đoàn như thế, thánh Giuse rất xót thương. Ngài nhẫn nhục, sống đời khiêm tốn hy sinh, làm tất cả những gì Chúa muốn để tham gia vào chương trình cứu độ của Chúa.

Nhất là Ngài vâng lời Chúa mà thinh lặng. Ngài thương họ. Ngài cầu nguyện cho họ. Ngài đền tội thay cho họ. Ngài rao giảng Tin Mừng cho họ bằng gương sáng đời sống phục vụ của con người thuộc trọn về Chúa.

Sau cùng, thánh Giuse tỉnh thức với thế gian này.

Thế gian lúc đó thế nào? Thánh Gioan miêu tả như sau: "Ngôi Lời ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng thế gian lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Người" (Ga 1,10-11).

Thế gian như thế là một tình hình u ám. Thánh Giuse biết rõ cảnh u ám đó. Càng biết, Ngài càng xót thương, càng tích cực tham gia vào kế hoạch cứu chuộc của Chúa Cứu Thế. Cách tham gia của Ngài là rất khiêm nhường, khó nghèo, đầy yêu thương, dấn thân, chôn vùi mình vào một cuộc đời tận hiến.

ù

Anh chị em thân mến,

Chúng ta nên biết:

Ba sự tỉnh thức trên đây, là ba khía cạnh của sự tỉnh thức với thánh ý Chúa. Chúa muốn rằng:

Sự cứu rỗi phải tuỳ thuộc vào Chúa và sự cộng tác của con người.

Bổn phận của chúng ta là phải biết cộng tác với Chúa nhất là bằng tỉnh thức. Yếu tố căn bản của tỉnh thức là tuyệt đối gắn bó với Chúa và tuyệt đối khiêm nhường.

Với nhận thức trên đây và với tinh thần sám hối, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn tỉnh thức.

Tình hình hiện nay phải nói là rất phức tạp về mọi phía. Nên phải rất tỉnh thức. Nếu không, hậu quả sẽ khủng khiếp khôn lường.

Hôm nay, chúng ta không những trông chờ ơn toàn xá, mà còn mong chờ ơn tỉnh thức.

Và như thế, chúng ta mừng lễ thánh Giuse trong Năm Linh Mục, Năm Thánh Việt Nam và Lễ Bổn mạng Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận Long Xuyên chúng ta, một cách có nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Lạy thánh cả Giuse, xin thương đánh thức lương tâm mọi người chúng con, để chúng con luôn biết tỉnh thức lắng nghe ý Chúa và thực thi ý Chúa. Amen.

Bài giảng lễ Thánh Cả Giuse ngày 19-3-2010
Tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên