Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

ĐỜI LINH MỤC
PHẢI LÀ MỘT CUỘC CHIẾN KÉO DÀI

 

Năm Linh mục đã gần bế mạc. Bế mạc năm linh mục, nhưng cuộc đời linh mục vẫn tiếp tục. Tiếp tục nhiều thứ thuộc chức vụ linh mục. Nhưng một việc cần tiếp tục không ngừng, từng ngày, từng giờ, từng phút, đó là chiến đấu nội tâm.

Ở đây, tôi xin chia sẻ đôi chút kinh nghiệm về những chi tiết của cuộc chiến đấu nội tâm nơi mọi người theo Chúa, nhất là nơi linh mục.

 1/ Cuộc chiến chống ba cơn cám dỗ trong hoang địa

Phúc Âm kể rằng: "Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu ma quỷ cám dỗ" (Mt 4,1). Ở đó, quỷ cám dỗ Chúa bằng ba thứ ngon ngọt.

Một là hãy truyền cho những hòn đá hoá thành bánh.

Hai là hãy nhảy từ nóc đền thờ xuống, để được Chúa đỡ nâng.

Ba là hãy quỳ lạy quỷ, thì quỷ sẽ cho tất cả thế gian.

Nói theo danh từ dễ hiểu, thì cám dỗ thứ nhất nhắm vào quyền lực kinh tế. Cám dỗ thứ hai nhắm vào quyền lực thần thiêng. Cám dỗ thứ ba nhắm vào quyền lực chính trị.

Chúa Giêsu đã dứt khoát chối từ cả ba quyền lực. Người đã thắng ma quỷ.

Hiện nay, ba quyền lực trên đã và đang được quỷ đề nghị với nhiều người và nhiều cộng đoàn trong Hội Thánh, nhất là với các linh mục.

Những cơn cám dỗ đó kéo dài dưới nhiều hình thức và với nhiều kế hoạch. Kế hoạch tinh vi nhất là làm cho người ta tưởng rằng: Có trong tay ba quyền lực đó, thì sẽ có phương tiện làm sáng danh Chúa. Nếu tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta sẽ thắng quỷ. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến đã để lại biết bao yếu đuối. Yếu đuối đáng sợ nhất là sự chiến đấu nửa vời.

 2/ Cuộc chiến để sống hạnh phúc từ bài giảng trên núi

"Bài giảng trên núi" là "bài giảng Tám mối phúc" được Chúa Giêsu giảng trên núi (x. Mt 5,1-8).

Chúa hứa hạnh phúc cho những ai sống tám điều Chúa dạy sau đây:

- Nghèo khó trong tâm hồn.

- Hiền lành.

- Chịu sầu khổ vì Chúa.

- Khát khao nên người công chính.

- Tâm hồn trong sạch.

- Xây dựng hoà bình.

- Bị bách hại vì sống công chính.

Tám điều trên đây làm nên những giá trị đạo đức căn bản. Để có bất cứ giá trị nào trong danh sách trên đây, người ta phải chiến đấu nhiều lắm.

Thế nhưng, hiện nay, nếp sống hưởng thụ, chủ trương thực dụng, thói quen trọng hình thức là những sức mạnh thế tục đang tiến công các giá trị đó.

Có những lương tâm chấp nhận chiến đấu. Nhưng có những lương tâm buông xuôi. Chiến trường đạo đức có những tấm gương anh dũng, nhưng không thiếu những suy yếu đau lòng. Linh mục cũng trong cảnh đó. Suy yếu hay xảy ra nhất là sự nguội lạnh nội tâm.

 3/ Cuộc chiến để sống điều răn mới Chúa dạy trong bữa tiệc ly

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã trối lại một điều răn mới, đó là điều răn yêu thương.

"Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con" (Ga 13,34).

Yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương là một dấu chỉ làm chứng ai thuộc về Chúa ai không.

Thế nhưng, trên thực tế, nhiều người chúng ta không tập trung vào dấu chỉ đó. Từ lời nói cho đến lo toan, từ ước muốn cho đến hành động, nhiều người chúng ta vẫn sống đạo theo những hướng khác ngoài điều răn yêu thương.

Sống yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương đòi phải chiến đấu rất nhiều. Mà chiến đấu thì không tránh được thương tích. Chiến đấu này đang nêu lên nhiều gương quảng đại, nhưng cũng phơi bày bao gương xấu đau lòng. Cả trong hàng ngũ linh mục. Cũng vậy, yêu thương thiếu hy sinh. Hy sinh mà không yêu thương.

 4/ Cuộc chiến để sống bài học vâng phục ý Chúa từ vườn Cây Dầu

Trước khi nạp mình chịu chết để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện.

Trong giờ phút nghiêm trọng đó, Chúa Giêsu đã rất cô đơn, lo buồn. Vì nhìn thấy bao tội lỗi loài người và bao cực hình Người sẽ phải chịu thay. Người cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu Cha muốn thì xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha mà thôi" (Lc 22,42).

Vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự, nhất là phải chấp nhận những đau đớn, điều đó không đơn giản chút nào.

Vâng phục thánh ý Chúa ở mọi nơi, nhưng ở những nơi mà tiền của, chức quyền, danh vọng, luôn mời gọi và cho không, thì sự từ bỏ đâu có dễ dàng.

Phải chiến đấu nhiều lắm. Nhiều người đã thắng. Nhiều người đã thua. Thắng thua cũng xảy ra trong các linh mục. Biết bao chọn lựa không hợp thánh ý Chúa.

 5/ Cuộc chiến để sống bài học dâng hiến từ thánh giá Chúa

Trên thánh giá, Chúa dạy bài học tự hiến mình làm của lễ dâng lên Chúa Cha. Của lễ là sự từ bỏ mình, là chấp nhận những nhục nhã đớn đau để cứu các linh hồn, là tha thứ cho những ai làm khổ mình, là phó thác mình cho Chúa Cha.

Bài học đó đã đốt lên trong lòng nhiều tín hữu lửa mến Chúa yêu người. Từ đó, họ làm hết sức mình, để gắn bó với vinh quang thánh giá, như thánh Phaolô đã quả quyết: "Ước chi, tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thánh giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Gl 6,14).

Nhưng trên thực tế hiện nay, bao người chúng ta đã không thực sự sống đời sống hiến tế, đã không trọn vẹn dâng mình làm của lễ cho Chúa, đã không dứt khoát tìm vinh quang mình nơi thánh giá Chúa. Linh mục chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận sự thực đó, để chiến đấu nhiều hơn với chính mình, nhờ gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu.

ù

Tới đây, tôi nhìn vào Hội Thánh Việt Nam. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho nhiều tín hữu, trong đó có nhiều linh mục, được ơn biết chiến đấu, để có một đời sống nội tâm phong phú. Họ đã biết dùng ơn Chúa ban. Đời họ là một cuộc chiến kéo dài. Trong một không gian khô hạn, những người như thế sẽ là những dòng sông nhỏ chuyển tải Nước hằng sống từ Thiên Chúa vào các linh hồn.

Long Xuyên ngày 5/5/2010