Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

DÂNG HOA NHƯ MỘT HÀNH TRÌNH
TRỞ VỀ VỚI CHÚA

 

Tháng năm là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Truyền thống đạo đức này đã có từ rất xưa. Nó xuất phát từ lòng mến mộ bình dân đối với Đức Mẹ. Con cái Mẹ, thì muốn tỏ lòng kính yêu Mẹ, một người Mẹ gần gũi, chăm chú đến từng người con, nhất là những đứa con yếu đuối, bệnh tật, nghèo hèn.

Như thế, cái hồn của việc dâng hoa kính Đức Mẹ chính là tấm lòng con thảo. Tấm lòng con thảo sẽ là những đoá hoa thiêng đẹp hơn, thơm hơn, nếu nó được Phúc Âm hoá một cách sâu xa.

Một cách có thể đưa tới mục đích đó, là hãy dâng hoa như một hành trình trở về với Chúa.

Hành trình đó sẽ được thực hiện thế nào?

Thưa, trước hết hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô.

 1/ Tin vào Chúa Giêsu Kitô

Các thánh tông đồ luôn khuyên nhủ mọi người hãy tin vào Chúa Giêsu, như điều kiện đầu tiên để đón nhận ơn Chúa.

Sách Tông đồ Công vụ kể chuyện thánh Phêrô chữa lành một người què từ bẩm sinh nằm bên cửa Đền Thờ. Dân chúng thấy phép lạ, đã rất ngạc nhiên. Thánh Phêrô cắt nghĩa là: Người què đó được khỏi, không phải nhờ quyền năng riêng hay do lòng đạo đức của ngài nhưng nhờ lòng tin. "Chính nhờ lòng tin vào danh Đức Kitô, mà danh Người đã làm cho kẻ anh em đang nhìn và biết đây trở nên cứng cát. Chính lòng tin Người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế ngay trước mặt tất cả anh em" (Cv 3,16).

Thánh Phaolô quả quyết: "Người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy" (Rm 3,28). Tin vào ai? Thưa là tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh vào thập giá, để cứu chuộc chúng ta. "Chính Đức Kitô như thế là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa" (1 Cr 1,24).

Phải tập trung niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá mà sống đạo (x. 1 Cr 2,2). Phải dựa vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá mà tự hào (1 Pl 3,8). Phải lấy Đức Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá làm nền tảng mà tu đức (x. 1 Cr 3,11). Đó là sự khôn ngoan đích thực.

Niềm tin trên đây phải được coi là rất cần cho việc Phúc Âm hoá và tái Phúc Âm hoá, nhất là trong thời nay. Thời nay đức tin xem ra xa vắng, cả trong những hoạt động tôn giáo ở nhiều nơi thuộc Hội Thánh Công giáo chúng ta. Hoặc đức tin vẫn còn, nhưng đang bị chi phối bởi tinh thần thế tục, và phân tán ra một cách không kiểm soát nổi.

Nhận thức như thế, chúng ta coi việc dâng hoa kính Đức Mẹ là một dịp may, để chúng ta Phúc Âm hoá và tái Phúc Âm hoá lòng đạo chúng ta, khởi đi từ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ chúng ta.

Thêm vào niềm tin ấy, chúng ta sẽ để ý nhiều đến việc sám hối, từ bỏ tội lỗi.

 2/ Sám hối, từ bỏ tội lỗi

Sau khi khuyên nhủ dân chúng tin vào Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã dạy họ phải sám hối. Ngài nói: "Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em" (Cv 3,18).

Khi nói về việc sám hối, từ bỏ tội lỗi, thánh Phaolô đã rõ ràng hơn. Ngài nói: "Chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa, mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn" (2 Cr 7,1).

Với lời khuyên trên, thánh Phaolô kêu gọi những người sám hối, không những đừng phạm tội nữa, mà còn lo tẩy rửa cho sạch mọi vết nhơ do tội, đồng thời lo trở nên thánh thiện mỗi ngày mỗi thêm.

Lời kêu gọi như thế nhắm tới một cuộc sống tu đức thanh luyện và kết hợp với Chúa.

Phải thanh luyện mình bằng đời sống kỷ luật, khổ chế.

Phải kết hợp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, tỉnh thức, luôn tìm vâng phục ý Chúa.

Trong vâng phục thánh ý Chúa, Phúc Âm nhấn mạnh đến bác ái, yêu thương, phục vụ.

Thánh Gioan viết: "Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em... Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm" (1 Ga 3,16-18).

Như vậy, sám hối, trở về với Chúa không được phép hiểu một cách quá đơn giản. Càng không được phép thực hiện một cách qua loa, hời hợt. Thực sự, đây chính là một cuộc chiến đấu cam go, với chính mình, với thế gian và với ác thần Satan. Cuộc chiến đó sẽ rất khó khăn. Mỗi người con cái Mẹ Maria đều biết như thế. Nên họ cậy trông nơi Mẹ nhân lành.

ù

Một thoáng nhìn trên đây về hành trình trở về với Chúa sẽ không vô ích cho việc sống đạo, nếu chúng ta khiêm nhường.

Nó càng không vô ích cho việc dâng hoa kính Đức Mẹ, nếu chúng ta áp dụng nó vào nội dung việc đạo đức ấy.

Thời gian chúng ta đang sống có nhiều thử thách về đạo đức. Đức Mẹ hôm nay vẫn là Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima. Đức Mẹ cảnh báo nhiều tai hoạ sẽ xảy ra, nếu nhân loại không bỏ đàng tội lỗi, mà trở về đàng lành.

Chúng ta đừng vô cảm trước những cảnh báo đó. Hãy đến với Mẹ trong tháng dâng hoa này, như một hành trình trở về với Chúa.

Long Xuyên ngày 8/4/2010