Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

TÌNH YÊU CÓ HÌNH THÁNH GIÁ

 

Khi lãnh nhận chức vụ giám mục, tôi đã chọn khẩu hiệu: "Điều răn mới".

"Điều răn mới" là một lời Chúa trích từ câu: "Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau" (Ga 13,34).

Lời Chúa trên đây đã hướng dẫn tôi suốt cuộc đời 35 năm giám mục. Hôm nay, trong bầu khí gia đình, tôi xin chia sẻ vắn tắt kinh nghiệm của tôi về sự hướng dẫn đó.

Nói chung, điều răn yêu thương đã đến với tôi từ nhiều nguồn. Nhưng nguồn quan trọng nhất chính là từ thánh giá Chúa.

 1/ Trước hết, thánh giá Chúa dạy bài học yêu thương

Bài học về yêu thương, mà thánh giá Chúa rất nhấn mạnh với tôi, đó là: Yêu thương như Chúa Giêsu, thì phải mang vào mình thân phận con người tội lỗi, và phải đội trên đầu mình gánh nặng hình phạt thay cho người tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã làm như thế, khi Người dâng mình trên thánh giá.

Chấp nhận sự thực đó không dễ chút nào. Thực hiện sự thực đó càng không dễ chịu chút nào. Bởi vì sẽ phải đón nhận nhiều đau đớn. Cho dù với tinh thần dâng hiến, tôi thấy đau đớn nào cũng vẫn là đau đớn.

Những cái đau của chính mình. Cộng thêm những cái đau của bao người khác. Lại thêm những cái đau của Chúa Giêsu. Những thứ đau đớn ấy đổ vào cuộc đời, làm nên một chén đắng. Chúa Giêsu xưa đã cầu xin với Đức Chúa Cha: "Nếu có thể, thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một xin theo ý Cha mà thôi" (Lc 22,42). Đôi khi tôi cũng cầu xin như vậy. Nhưng Chúa cho tôi biết: Yêu thương, thì phải uống chén đắng Chúa trao cho.

Khi vâng ý Chúa mà uống chén đắng, tôi thấy thánh giá Chúa đã nâng đỡ tôi.

 2/ Thánh giá Chúa nâng đỡ

Thánh giá Chúa nâng đỡ tôi bằng nhiều cách. Một trong những cách đó là Chúa cho tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Chúa đến với tôi. Chúa ở bên tôi. Chúa ngự trong tôi. Sự hiện diện của Chúa lúc thì tỏ rõ, lúc thì ẩn giấu. Lúc thì quen thuộc, lúc thì bất ngờ.

Sự hiện diện của Chúa thường đem lại cho tôi một sự phấn chấn với ba nhận thức này:

- Một là nhận thức về sự yếu đuối của mình.

- Hai là nhận thức về lòng thương xót Chúa.

- Ba là nhận thức về trách nhiệm chia sẻ những khổ đau của Hội Thánh, và của đồng bào.

Với những nhận thức đó, sự hiện diện của Chúa cho tôi một sự sống mới. Sự sống ấy được cảm nhận như một sự sai đi. Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng này là: Tôi đã gặp được Chúa. Người là tình yêu cứu độ. Tình yêu của Người có hình thánh giá. Tôi được sai đi với ơn đổi mới.

 3/ Thánh giá Chúa ban ơn đổi mới

Khi nhận lãnh chức giám mục, tôi thấy sự đổi mới tình hình là việc rất cần thiết.

Đổi mới thế nào, thì lời Chúa trả lời là: "Hãy yêu thương nhau, như Chúa đã yêu thương" (Ga 13,34).

Càng vâng lời Chúa, mà yêu thương như Chúa đã yêu thương trên thánh giá, tôi càng thấy rõ rằng: Công việc đổi mới phải bắt đầu từ đổi mới trái tim, và phải tập trung vào việc đổi mới trái tim.

Để trái tim biết yêu thương như Chúa yêu thương, thì phải gắn kết trái tim mình vào Trái Tim Chúa và phải thường xuyên tập luyện.

Trong diễn tiến tập luyện chính mình và những kẻ thuộc về mình, tôi khám phá ra đổi mới trái tim là việc khó. Bởi vì trái tim thường bị nhiều chứng bệnh khống chế. Như sự cứng lòng, sự dửng dưng, sự mê hoặc, sự ham mê những thứ phù du. Vì thế, sự đổi mới trái tim cần dựa vào ơn Chúa qua việc cầu nguyện, hãm mình, sám hối và tu đức "Từ bỏ mình, vác thánh giá mình, mà theo Chúa" (Mt 16,24).

ù

Trên đây là vắn tắt những gì mà khẩu hiệu Lời Chúa về yêu thương đã hướng dẫn tôi.

Tôi xin anh chị em hãy cùng tôi cảm tạ Chúa. Tôi thuộc về Chúa, đồng thời cũng thuộc về anh chị em, nên xin anh chị em cũng vui nhận lời tôi cảm ơn thân tình gởi tới từng người anh chị em.

Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban ơn đổi mới cho Hội Thánh và cho Quê Hương Việt Nam. Nếu việc đổi mới Hội Thánh và Đất Nước vẫn phải bắt đầu từ yêu thương, thì xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết bắt đầu từ chính mình chúng ta.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Long Xuyên ngày 21/4/2010
Bài chia sẻ trong thánh lễ kỷ niệm thụ phong Giám Mục
(30-4-1975/30-4-2010)