Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

ĐỨC MẸ MARIA
trong đời sống thánh Gioan Baotixita

 

Thánh Gioan Baotixita có hai người mẹ. Mẹ đẻ là thánh nữ Isave. Mẹ thiêng liêng là Đức Mẹ Maria.

Khi bà Isave mang thai Gioan được 6 tháng, thì Đức Mẹ Maria đến viếng thăm bà. Lúc đó Đức Mẹ mới chịu thai Đức Giêsu.

Ngay trong giây phút đầu tiên Đức Mẹ cất tiếng chào bà Isave, thì hài nhi Gioan đã đón nhận được ơn thánh hoá đến từ Chúa Giêsu. Sự kiện đó cho thấy: Thánh Gioan đã gặp được Chúa Cứu Thế nhờ Đức Mẹ và qua Đức Mẹ. Từ đó, ơn gọi của thánh Gioan Tiền Hô luôn theo con đường Đức Mẹ Maria.

1. Thực vậy, thánh Gioan đã đón nhận Đức Kitô suốt đời Ngài trong một trái tim giống Trái tim Đức Mẹ Maria.

Đức Mẹ đón nhận Đức Kitô hằng ngày suốt đời mình trong trái tim cầu nguyện và suy niệm của Mẹ.

Thánh Gioan cũng có một trái tim cầu nguyện và suy niệm giống Đức Mẹ. Việc cầu nguyện và suy niệm của Ngài được thực hiện trong những tháng năm sống trong đền thờ với cha mẹ, và trong thời gian dài một mình ở sa mạc thanh vắng.

Nhờ cầu nguyện và suy niệm, trái tim thánh Gioan trở thành một thứ đất tốt, sẵn sàng đón nhận hạt giống Đức Kitô. Ngài tiếp nhận những tâm tình của Chúa, Ngài hiểu kế hoạch cứu độ của Chúa, Ngài biết thực thi thánh ý Chúa. Trái tim như thế luôn sống khiêm nhường, thanh vắng, tập trung vào Đức Kitô.

2. Ơn gọi của thánh Gioan không phải chỉ là đón nhận Đức Kitô, mà còn là dọn đường cho Đức Kitô đến với mọi người. Ngài cũng thực hiện việc dọn đường cho Đức Kitô bằng một trái tim như Đức Mẹ.

Đức Mẹ đã dọn đường cho Đức Kitô đến với mọi người bằng một trái tim luôn sống từ bỏ mình, luôn xin vâng, vâng đến cùng, vâng đến như chết lặng dưới cây thánh giá Chúa, để cùng với Đức Kitô cứu chuộc nhân loại.

Thánh Gioan cũng có một trái tim như Đức Mẹ. Từ bỏ mình, sống khổ hạnh, dấn thân. Ngài giới thiệu Chúa Cứu Thế không chỉ bằng lời rao giảng sám hối, mà nhất là bằng đời sống hy sinh, hy sinh đến cùng, hy sinh chính mạng sống, để cùng với Đức Kitô cải thiện nhân thế.

Thánh Gioan khi đón nhận Đức Kitô và dọn đường cho Đức Kitô, Ngài đã tuyên xưng Đức Kitô là Tin Mừng cứu độ, là trung tâm của đời Ngài. Ngài đi trước và mời gọi chúng ta đi theo.

3. Nếu cầu nguyện và suy niệm là con đường Đức Mẹ và thánh Gioan đón nhận Tin Mừng, thì những việc đó phải được chúng ta quan tâm và dành cho những thời gian trân trọng.

Nếu từ bỏ mình, sống vâng phục ý Chúa là cách Đức Mẹ và thánh Gioan dọn đường cho Tin Mừng đến với mọi người, thì chúng ta phải luôn kèm những việc đó với lời rao giảng của ta.

Tất cả những việc đó đều không dễ, nhưng dứt khoát không thể thay thế được. Chúng ta hãy nhờ Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ đào tạo chúng ta.

Đức Mẹ đào tạo chúng ta, không phải một lúc một ngày, nhưng là thường xuyên.

Đức Mẹ sẽ gởi tới từng người chúng ta ánh sáng của Mẹ. Mẹ gởi qua nhiều ngả khác nhau, như một lời Chúa, một đoạn sách báo đạo đức, một gương sáng, một cuộc tiếp xúc, vv...

Khi chúng ta cảm thấy đó là ánh sáng của Mẹ, chúng ta hãy dừng lại trong tâm tình cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, ánh sáng ấy sẽ trở nên mạnh hơn, rõ hơn, đụng tới đời ta một cách thấm thía hơn và cho ta có một cái nhìn cởi mở hơn. Nhờ đó, ý muốn của ta sẽ được tác động, giúp chúng ta biết chọn lựa một cách cụ thể một thái độ, một lời nói, một hành động có sức đón nhận Tin Mừng một cách sâu sắc hơn và dọn đường cho Tin Mừng một cách thiết thực hơn.

Trong mọi trường hợp, những người được Đức Mẹ đào tạo sẽ luôn ngoan ngoãn với ơn Chúa Thánh Thần, để làm chứng cho Chúa, ưu tiên bằng đời sống nội tâm của mình giống Trái tim Đức Mẹ Maria.

Chúng ta hãy năng xin Đức Mẹ đến với ta và ở lại với ta.

Nguyện xin thánh Gioan Baotixita cầu bầu cho chúng ta biết sống thân mật với Đức Mẹ Maria, để nhờ Mẹ, chúng ta biến đón nhận Tin Mừng và dọn đường cho Tin Mừng là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.

Bài chia sẻ trong thánh lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
tại nhà nguyện Toà Giám Mục Long Xuyên,
Ngày 24/6/2010