Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

Theo gương Đức Kitô
LÀM VINH DANH THIÊN CHÚA

 

Làm vinh danh Thiên Chúa, đó là một khát vọng của người con Chúa. Khát vọng đó khởi đi từ tấm lòng gắn bó thường xuyên với Chúa. "Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa".

Để làm vinh danh Chúa, chúng ta nghĩ tới nhiều cách. Dù với cách nào, chúng ta cũng đều muốn gởi một sứ điệp cho những người xung quanh để họ thấy rằng: Chúa yêu thương chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta.

Khi đã có một nhận định như thế trong việc làm sáng danh Chúa, chúng ta sẽ chọn lựa những cách nào thích hợp nhất. Chọn lựa tốt nhất và chắc chắn nhất là theo gương Đức Kitô. Dưới đây là vài chọn lựa.

1/ Chia sẻ khổ cực của lớp người hèn mọn

Vì yêu thương và để cứu chuộc chúng ta, Đức Kitô đã bước xuống. "Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Pl 2,7).

Tại hang đá Belem, Người đã mặc lấy thân phận một hài nhi nghèo, nằm trong máng cỏ, giữa cánh đồng giá lạnh.

Tại Ai Cập, Người đã sống đời một kẻ chạy trốn thế quyền độc ác.

Tại Nagiarét, suốt mấy chục năm, Người đã lao động vất vả để kiếm sống giữa những người dân nghèo.

Trong ba năm đi giảng, Người vẫn sống nghèo, với các môn đệ nghèo.

Người thực hiện hình ảnh "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" một cách rất khiêm nhường.

Người chọn ở giữa những người hèn mọn, thấp kém, hèn hạ. Người trở nên một người như họ. Người chia sẻ thân phận của họ.

Tình yêu của Thiên Chúa là như thế đó. Yêu là ban tặng chính mình. Chính mình trở nên ẩn dật trong lớp người hèn mọn. Những người hèn mọn cảm thấy mình được gần gũi với Thiên Chúa. Một sự gần gũi thân tình, cụ thể trong mọi chi tiết đời sống.

Từ đây, những người hèn mọn trở thành một địa chỉ của Thiên Chúa. Hãy đến địa chỉ ấy. Ở đó có Chúa. Các thiên thần đợi ở đó, để dâng lên Thiên Chúa những người làm vinh danh Thiên Chúa theo gương Đức Kitô.

Đức Kitô còn làm vinh danh Thiên Chúa bằng cách cứu giúp những người cùng khổ.

2/ Cứu giúp những người cùng khổ

Chúa Giêsu mang tên là Đấng Cứu Thế. Người thực sự là như thế. Trước hết, Người cứu những người cùng khổ.

Phúc Âm ghi lại hình ảnh Đấng Cứu Thế gắn liền với đủ hạng người cùng khổ.

- Đức Kitô giải thoát những người bị quỷ ám.

- Đức Kitô chữa lành những người bại liệt, đui mù, què quặt, câm điếc.

- Đức Kitô cứu giúp những người phong cùi, đem họ về với cộng đoàn.

- Đức Kitô làm cho kẻ đã chết được sống lại.

- Đức Kitô đem hy vọng đến cho kẻ tuyệt vọng.

Đức Kitô cứu họ với tình yêu thương chan chứa. Tình thương cứu độ của Người nâng tâm hồn họ lên. Giữa họ và Chúa không còn xa cách. Họ cảm thấy mình được yêu thương.

Người cứu chữa tật nguyền, và cũng giải thoát khỏi mặc cảm. Tất cả những ai được cứu chữa đều cảm thấy mình được tự do tâm hồn và giá trị nhân phẩm.

Rất nhiều trường hợp, khi cứu chữa những người cùng khổ, Đức Kitô đã khen ngợi đức tin của họ. Đó là điều mà Người rất ít khi làm cho những người lành mạnh.

Rất nhiều trường hợp, khi đã cứu chữa xong, Đức Kitô liền vội trốn đi, ẩn mình nơi thanh vắng, để cầu nguyện. Tình yêu cứu độ khiêm nhường là thế.

Đối với Đức Kitô, việc cứu độ những người cùng khổ chính là dấu chỉ sự Người được sai đi. Người được Chúa Cha sai đi đem Tin Mừng cho những người cùng khổ. Chính vì thế, mà việc cứu độ của Người đã làm vinh danh Thiên Chúa.

Vinh danh Thiên Chúa còn được thể hiện bằng sự Đức Kitô giải thoát con người khỏi tội lỗi.

3/ Giải thoát con người khỏi tội lỗi

Vinh danh lớn nhất, mà Đức Kitô đã làm cho Thiên Chúa, là giải thoát con người khỏi tội lỗi.

Đức Kitô được Kinh Thánh ví như Con Chiên của Thiên Chúa. Con Chiên này gánh tội trần gian bằng cuộc đời khiêm tốn của mình, rửa tội trần gian bằng máu của mình, đền tội trần gian bằng cái chết của mình.

Thực sự, Đức Kitô đã làm hết sức để cứu con người khỏi tội lỗi.

Người vạch ra tội của cá nhân, tội của tập thể, tội của cơ chế.

Người cảnh báo hình phạt do tội gây nên là rất nặng nề. Hình phạt nặng nhất là phải chịu giam cầm trong hoả ngục đời đời.

Người răn đe đừng phạm tội. Nếu chẳng may lỡ phạm tội, thì phải sám hối, đón nhận ơn tha thứ và chịu đền tội.

Người cảnh giác cả đến việc phải đối phó với những cơn cám dỗ, những gương mù dẫn vào đàng tội.

Thậm chí, Người còn khuyên đi vào con đường hẹp, để tránh cạm bẫy, mà ma quỷ, thế gian, xác thịt giăng ra để lừa con người vào đàng tà.

Sau cùng, Người đã tình nguyện đi vào cuộc tử nạn đớn đau, kết thúc bằng hy sinh trên thánh giá, dâng mình làm của lễ tha tội và đền tội cho nhân loại.

Chính trên thánh giá, Đức Kitô đã làm vinh danh Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Người chứng minh cho mọi người thấy tình yêu Thiên Chúa là rất khiêm nhường, rất vị tha quên mình.

ù

Cái nhìn trên đây về hành trình của Đức Kitô dấn thân làm vinh danh Thiên Chúa chỉ là một thoáng mờ. Nhưng hy vọng nó cũng có thể kêu gọi chúng ta nên đi theo Đức Kitô trong mọi chương trình mưu tìm vinh danh cho Thiên Chúa chúng ta. Thời thế luôn phức tạp. Cạm bẫy càng ngày càng nhiều, kể cả trong những việc mà chúng ta tưởng là làm vinh danh Chúa.

Xin Đức Kitô thương giúp chúng ta luôn biết khiêm tốn đi theo bước chân của Người.

Long Xuyên, ngày 4/9/2010