Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

SỐNG BÉ NHỎ

 

Tôi xác tín cái nhìn sau đây của tôi về tôi là đúng: "Tôi bé nhỏ, yếu đuối, hèn hạ". Đó là cái nhìn nền tảng. Từ cái nhìn đó, tôi vui sướng nhìn thấy Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót. Tôi cậy tin Người. Tôi phó thác mình cho Người. Tôi vâng theo ý Người. Tôi ra đi rao giảng lòng thương xót Chúa.

Sống bé nhỏ, đó cũng là nét tôi cho là đẹp nơi các môn đệ Chúa. Dù môn đệ Chúa là ai, giữ chức vụ nào, ở địa danh nào, ngài vẫn sẽ chỉ đẹp, nếu ngài sống bé nhỏ.

Sống bé nhỏ, đó cũng là một nét mà người thời nay thích tìm nơi các môn đệ Chúa. Bởi vì họ cần đến những người có kinh nghiệm đúng đắn về chính mình và về Thiên Chúa, để biết cư xử hiền từ xót thương đối với họ là những người bé mọn, yếu hèn. Những chứng nhân dễ thương như vậy có thể giúp họ đi trên con đường bé nhỏ hợp với họ, như Chúa đã dạy.

 1/ Chúa dạy phải sống bé nhỏ

Sống bé nhỏ, đó là điều chính Chúa Giêsu đã dạy.

Phúc Âm kể: "Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ mắng chúng. Thấy vậy, Chúa Giêsu bực mình nói với các ông rằng: Cứ để trẻ em đến với Thầy. Đừng ngăn cấm chúng. Vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng. Thực, Thầy bảo thực anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, sẽ chẳng được vào đó" (Mc 10,13-15).

Hiểu lời Chúa, chúng ta có thể quả quyết: Sống bé nhỏ không những là một nét đẹp, mà còn là một điều cần cho phần rỗi.

Sống bé nhỏ, khi đi vào đời sống cụ thể, sẽ có những chọn lựa cụ thể theo hướng đó. Dưới đây là vài chọn lựa cần để ý.

 2/ Bé nhỏ là tinh thần khiêm tốn

Chúa Giêsu dạy: "Khi anh em được mời, thì hãy ngồi vào chỗ cuối... Phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên" (Lc 14,10-11).

Giáo Hội, nhìn như một cơ chế, thì có phân cấp trên dưới, có phẩm trật nhiều bậc, có tổ chức hàng ngũ với nhiều địa vị khác nhau.

Dù với hình thức nào, Hội Thánh vẫn là công trình của Chúa, được Chúa thanh luyện hằng ngày. Mỗi người trong Hội Thánh phải sống đúng ơn gọi của mình với tinh thần khiêm tốn.

Khi sống ơn gọi của mình, người con Hội Thánh sẽ luôn tìm vâng phục thực thi ý Chúa. Chúa phán: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 'Lạy Chúa, lạy Chúa' là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21).

Khi thực thi thánh ý Chúa, người con Hội Thánh luôn biết khiêm nhường. Ở địa vị nào cũng phải khiêm tốn.

Khiêm tốn là coi mình đơn giản như người phục vụ. Phục vụ Chúa, phục vụ con người, phục vụ Hội Thánh, phục vụ Quê Hương Đất Nước. Đặc biệt là những người đứng đầu. Chúa phán: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và là người phục vụ anh em" (Mc 9,35).

Chúa còn dạy thêm: "Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những người đầy tớ vô dụng. Chúng tôi chỉ làm những việc chúng tôi phải làm đó thôi" (Lc 17,10). Làm đúng mọi sự cần làm mà còn phải khiêm tốn, phương chi làm sai và có những thiếu sót.

Muốn thực hiện tốt, thiết tưởng chúng ta hãy luôn nhớ mình phải kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Chúa phán: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 13,5).

Khi không kết hợp mật thiết với Chúa, người ta dễ có những tư tưởng, lời nói, việc làm, thái độ thiếu tinh thần phục vụ thực sự, cho dù bề ngoài khoác áo phục vụ.

 3/ Bé nhỏ là tinh thần nghèo khó

Nghèo khó ở đây phải hiểu là sự không dính bén với của cải. Dùng của cải, mà không bị của cải sai khiến. Có nhiều thứ của cải như đất đai, tiền của, địa vị, danh vọng, chức tước, vv... Chúa Giêsu dạy: "Thầy bảo thật anh em. Những người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa" (Mt 19,23).

Lời Chúa phán thì phải đúng. Nếu chúng ta ôm vào lòng sự giàu có, khư khư mang theo mình đủ thứ của cải, từ tiền của đến chức tước, danh vọng, cả những điều sai trái, thì làm sao lọt được vào cửa thiên đàng. Cửa thiên đàng là cửa hẹp "Hãy chiến đấu, để qua được cửa hẹp mà vào" (Lc 13,24).

Có một thứ của cải người ta khó dứt bỏ, đó là những tham vọng và những ảo vọng. Không thiếu trường hợp người ta buộc vào mình từng khối nặng tham vọng và ảo vọng. Những thứ đó đôi khi coi như đạo đức, nhưng thực ra chỉ là những phản chiếu của một tâm trạng tham lam thầm kín. Những khối nặng đó là động cơ phát sinh ra những khao khát thăng tiến giả tạo. Tạo ra những hào quang ảo, rồi tự mãn với những giả tạo đó. Tâm trạng ám ảnh chức tước địa vị tiếng khen là một thứ thiếu quân bình, mà ác thần hay lợi dụng trong việc "gọi là" bênh vực Hội Thánh nơi nhiều người thiếu tỉnh thức.

Mình có những yếu đuối nào, thì khiêm tốn chấp nhận như vậy để sám hối sửa mình. Rồi bước những bước nhỏ dựa vào ơn Chúa, mà đến với Chúa.

Nhận thức như vậy, kẻ khó nghèo sẽ cầu nguyện một cách khiêm nhường như người thu thuế. "Anh đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời. Nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi" (Lc 18,13).

Kết quả là người tội lỗi khiêm nhường đã được cứu độ. Còn người tưởng mình đàng hoàng, tự mãn biểu dương với những thành tích đạo đức của mình lại bị Chúa ruồng bỏ (x. Lc 18,19).

ù

Trong Năm Linh mục, nếu Chúa thanh luyện các linh mục, đưa các ngài về đời sống bé nhỏ, thì nên coi đó là một dịp tốt để sống theo ý Chúa. Hãy noi gương Đức Mẹ suốt đời sống bé nhỏ, khiêm nhường.

Trong Năm Thánh Việt Nam, nếu Chúa thanh luyện các con cái Chúa thuộc mọi tầng lớp, đưa họ về đời sống bé nhỏ, thì nên bớt đi những ồn ào phô trương hình thức, để tập trung hơn vào việc đổi mới con người bên trong, khiêm tốn chấp nhận chỉ là muối là men.

Thanh luyện gây nên đau đớn. Nhiều vết thương sẽ còn lâu mới lành. Tình hình nhiễm độc sẽ còn lây lan. Nhưng Chúa sẽ cứu những ai sống bé nhỏ, cậy tin nơi Người.

Lạy Chúa, xin thương xót những người con bé nhỏ của Chúa.

Long Xuyên ngày 17/5/2010