Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐÓN NHẬN THA THỨ,
VÀ CHO ĐI THA THỨ

 Chia sẻ trong thánh lễ 30/4/2021

 

1.

Ngày 30/4/1975, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục này, tôi đã được thụ phong Giám mục.

Giờ phút đó, tôi cảm nhận sâu sắc mình rất yếu đuối cả phần xác lẫn phần hồn.

Cảm nhận đó càng ngày càng rõ, bởi vì sự thực đời tôi đúng là yếu đuối, rất yếu đuối. Có những yếu đuối gây nên đau khổ cho chính mình và cho người khác.

2.

Vì thế, những ngày này, nhìn về hành trình 46 năm Giám mục, tôi tha thiết xin Chúa cho tôi biết đón nhận ơn tha thứ.

Cùng với sự tha thứ của Chúa, tôi cũng đón nhận sự tha thứ của mọi người tôi có trách nhiệm.

3.

Khi tôi tha thiết xin Chúa ơn tha thứ, thì tôi tin nhận Chúa là tình yêu, giàu lòng thương xót. Người sẽ giúp tôi đổi sự yếu đuối của tôi thành lòng tin cậy ở Chúa.

4.

Và đúng thực là như vậy. Những ngày này, càng thấy mình tội lỗi, yếu đuối, tôi càng tín thác mình cho Chúa.

Tôi tin:
Chúa chờ đợi tôi.
Chúa đi tìm tôi.

Chúa đón nhận tôi, không phải để kết án tôi, nhưng là để giải cứu tôi.

5.

Tuy nhiên, lạm dụng lòng thương xót Chúa sẽ là một xúc phạm.

6.

Ở đây, tôi xin phép nói lên điều này: Khi đón nhận tha thứ và cho đi tha thứ, Đức Mẹ dạy tôi hãy luôn tìm vâng ý Chúa, cho dù ý Chúa là khổ đau, là gian nan khốn khó.

7.

Khi ban cho tôi ơn tha thứ, Chúa cho tôi biết là tôi cũng hãy theo gương Chúa mà tha thứ cho những kẻ khác.

8.

Thế là tôi hiểu tâm tình mà Chúa muốn tôi nên có trong dịp mừng Kỷ niệm 46 năm Giám mục, đó là:

Đón nhận tha thứ
Và cho đi thứ tha.

Chính Chúa ban cho tôi tâm tình đó. Tâm tình đó đang giúp tôi được an tâm trên đường phấn đấu cho sự thiện.

9.

Với tâm tình đó, tôi xin dừng lại chia sẻ về tôi, để được cùng với cộng đoàn, cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta trong ngày hàn gắn những vết thương lịch sử, để tới thống nhất, bình an, hạnh phúc, và để có khả năng vượt qua những thử thách mới. Xin hết lòng cảm tạ Chúa. Xin thân ái cảm ơn anh chị em. Amen.

Long Xuyên, những ngày trước 30.4.2021