Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐỨC MẸ ĐẶT TRONG TÔI
MỘT TRÁI TIM THAO THỨC

 

 

1.

Đã từ rất lâu rồi, nhưng nhất là lúc này, tôi cảm thấy trong tôi một trái tim thao thức. Thao thức mãnh liệt. Thao thức thường xuyên. Tôi thao thức gặp gỡ Đức Mẹ Maria, mẹ của tôi.

2.

Khi gặp Đức Mẹ Maria, tôi thấy Mẹ có đủ mọi tước hiệu, đã được kể ra trong Phụng vụ, trong Kinh cầu Đức Bà. Nhưng đối với riêng tôi, Mẹ mang một cái gì rất riêng tư. Yếu tố riêng tư đó không thể diễn tả được.

3.

Với yếu tố riêng tư đó, Mẹ là người tôi luôn yêu mến, luôn khao khát, luôn đợi chờ, luôn nhớ nhung, luôn gắn bó.

4.

Tôi luôn thao thức về Mẹ. Thao thức đó luôn đổi mới tôi.

Từ một người hay bi quan, tôi được đổi mới thành người lạc quan. Tôi lạc quan, nhờ có Mẹ.

5.

Từ một người hay sợ hãi, tôi được đổi mới thành người phó thác. Tôi phó thác, nhờ có Mẹ.

6.

Đổi mới chính mình, nhờ Mẹ. Đó là điều tôi ca ngợi và cảm tạ Chúa, từng giờ, từng phút.

7.

Thực vậy, tôi thấy không gì vui cho bằng thấy mình được đổi mới theo đúng hướng của Chúa.

8.

Đức Mẹ là hướng Chúa chọn cho tôi lúc này.

Đức Mẹ là hướng Chúa cũng chọn cho Hội Thánh lúc này.

Đức Mẹ là hướng Chúa cũng chọn cho cả nhân loại lúc này.

9.

Với xác tín đó, tôi sống rất mật thiết với Đức Mẹ. Lúc nào cũng nhớ Mẹ. Việc gì cũng gọi Mẹ.

10.

Đức Mẹ là thao thức của tôi. Ngay khi tôi dâng thánh lễ, và làm giờ thánh kính lòng thương xót Chúa, tôi vẫn có Mẹ thao thức ở bên tôi. Nhờ vậy mà tôi trở nên bé nhỏ, được Mẹ ấp ủ, yêu thương, an ủi.

11.

Những ngày này, khi nhiều đồng bào của tôi, Tổ quốc của tôi, Hội Thánh của tôi, trong cơn gian nan khốn khó khác thường, tôi cũng thấy Đức Mẹ thao thức ở giữa chúng tôi. Có vẻ như Mẹ khóc. Tôi không rõ Mẹ đang nói gì với Chúa. Chỉ chắc là Mẹ nói với Chúa về các con của Mẹ.

12.

Tôi tin, nhờ Mẹ cầu bầu, Chúa đang rộng mở kho tàng lòng thương xót Chúa, để cứu chúng ta.

13.

Đức Mẹ đang thao thức. Các con của Mẹ cũng đang thao thức. Tôi sống trong bầu khí thao thức đó. Và tôi thấy mình được bình an, một sự bình an mà chỉ Chúa mới ban cho được mà thôi.

14.

Đến đây, tôi thấy rõ: Biết sống thao thức, đó là một ơn cao quí Chúa thương ban.

Long Xuyên, ngày 17.9.2021