Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

BAO DUNG TRONG SÁM HỐI

 

 

1.

Một việc Đức Mẹ đã luôn dạy tôi, đó là sám hối. Hãy sám hối không chỉ trong Mùa Chay, mà hãy sám hối suốt đời.

2.

Sám hối, mà Đức Mẹ luôn nhắc bảo tôi là hãy điều chỉnh lại tâm hồn mình cách riêng ở nét bao dung.

3.

Như Chúa đã luôn bao dung đối với tôi là kẻ có tội, thì tôi cũng hãy bao dung đối với mọi người như vậy.

4.

Hôm nay, nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy tôi được như bây giờ, là nhờ Chúa đã bao dung vô bờ bến dành cho tôi.

5.

Tôi được như bây giờ cũng nhờ một lịch sử dài đầy bao dung đã chấp nhận tôi, đã đỡ nâng tôi.

6.

Đức Mẹ dạy tôi bao dung là không loại trừ. Cho dù có ai loại trừ tôi, tôi cũng không vì thế mà tôi loại trừ họ. Bởi vì tôi tin vào Lời Chúa.

7.

Chúa phán: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.

Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”(Mt 18, 12-14).

8.

Tôi xác tín tôi là con chiên lạc được Chúa tìm về trong tình yêu đầy bao dung của Chúa. Để cảm tạ Chúa, tôi phải bao dung đối với mọi kẻ lầm lạc, như Chúa đã làm cho tôi. Nhưng trên thực tế, tôi đã nhiều lần thiếu bao dung đối với họ.

9.

Vì thế, trong sám hối, tôi thường được Đức Mẹ nhắc bảo về bổn phận phải bao dung.

10.

Vâng ý Đức Mẹ, tôi xét mình, và thấy đúng là tôi đã lỗi lầm về bao dung.

Để sửa mình về thiếu sót đó, tôi thấy tôi rất cần ơn Chúa giúp. Ơn Chúa sẽ giúp tôi biết khiêm nhường, hiền từ là những đức tính dọn đường cho bao dung.

11.

Ơn Chúa giúp tôi bao dung, cũng qua nhiều gương sáng gần gũi với tôi.

12.

Ở đây, tôi chỉ xin nhắc đến vài gương sáng thân thương nhất, đó là Đức Cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, và Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Hai Phanxicô đó đã là những tấm gương lôi cuốn tôi về bao dung. Không những các ngài đã lôi cuốn tôi, mà còn đã và đang lôi cuốn nhiều người khác, để biết sống bao dung.

13.

Đức Mẹ đang cho tôi thấy hiện tình đời đạo là rất nguy hiểm. Thiếu bao dung, đó là thứ vi-rút cực kỳ nguy hại, mà quỷ Satan đang tung ra, để phá nhân loại, nhất là để phá Nước Thiên Chúa.

14.

Trong Phúc âm Thánh Marcô, Chúa Giêsu nói đơn sơ thế này: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15).

15.

Chúa kêu gọi sám hối, và tin vào Tin Mừng. Tôi hiểu ý Chúa là sám hối hiện giờ cần phải nhấn mạnh đến việc mở lòng mình ra, mà sống bao dung. Và tin vào Tin Mừng là nhấn mạnh đến Chúa Giêsu, Người là Tin Mừng, đầy tình yêu thương xót, bao dung.

16.

Sám hối về bao dung, đó là sứ điệp Đức Mẹ gửi tới tôi và mọi người. Tôi tận tình thực thi sứ điệp đó.

17.

Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, để thực thi sứ điệp sám hối về bao dung, mà Đức Mẹ gửi cho tôi, tôi luôn cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ tôi.

18.

Đức Mẹ dạy tôi là hãy dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài đang đốt lên khắp nơi trong Hội Thánh ngọn lửa sám hối về bao dung. Tuy âm thầm, ngọn lửa sám hối đó đang đổi mới rất nhiều linh hồn.

19.

Tôi hãy khiêm tốn đi theo họ.

Thực sự, khi khiêm tốn đi theo họ, mà sám hối dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tôi cảm nhận được niềm vui sám hối là rất lạ lùng.

20.

Sám hối đem lại niềm vui. Bởi vì sám hối mang lại sự sống, hy vọng và sự ngọt ngào của tình Chúa xót thương.

21.

Đức Mẹ dạy tôi: bao dung thực chất luôn đi liền với khôn ngoan, sáng suốt, đặc biệt là với ơn phân định của Chúa Thánh Thần.

22.

Nghĩa là sẽ có những thứ bao dung giả. Vì thế, mà chúng ta rất cần tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta không nên và cũng không được phép đơn giản hóa vấn đề một cách vô trách nhiệm.

Long Xuyên, ngày 26.02.2021