Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ DẠY TÔI
HÃY BIẾT ĐÓN NHẬN
CHỨ ĐỪNG QUÁ LO CHO ĐI

 

 

1.

Đã từ lâu rồi, nhưng đặc biệt lúc này, Đức Mẹ dạy tôi điều này: “Hãy luôn coi mình là kẻ cần đón nhận, chứ đừng chỉ lo cho đi”.

Thực là như vậy.

2.

Tôi luôn đón nhận sự tha thứ của Chúa dành cho tôi, cho dù tội tôi rất nhiều.

3.

Tôi luôn đón nhận lòng xót thương của Chúa dành cho tôi. Chúa bảo vệ tôi như con ngươi trong mắt Chúa. Chúa cho tôi ẩn mình trong đôi cánh bay của Chúa. Như Thánh vương Đavid đã nói xưa. (Tv 17,8)

4.

Khi tôi vâng ý Đức Mẹ, coi mình là kẻ lãnh nhận nhiều hơn là cho đi, thì tôi cảm nhận được hạnh phúc của trẻ thơ. Tôi thấy mình như trẻ thơ, mà Chúa nhiều lần nhắc tới trong Phúc Âm.

5.

Hạnh phúc của trẻ thơ là đón nhận tình thương của mẹ, của cha.

Hạnh phúc của tôi đúng là như vậy.

6.

Nhưng để trở nên trẻ thơ thiêng liêng, thì phải có ơn Chúa. Ơn làm cho tôi được trở nên trẻ thơ trong đời sống thiêng liêng là một sự hoán cải, một ơn trở về.

7.

Nếu không có ơn Chúa giúp, con người tự nhiên thích cho mình là kẻ cho đi nhiều hơn là lãnh nhận. Tự mãn, tự phụ, tự đắc coi đó là dám nói dám làm.

8.

Satan cũng theo hướng đó, mà đẩy con người đi xa mãi trên con đường tự mãn.

9.

Tự mãn trong đời sống đạo là một nguy cơ lớn. Cá nhân tự mãn, tập thể tự mãn, đó là hiện tượng đang xảy ra. Khi coi đó là chuyện bình thường, thì nguy cơ càng trở nên trầm trọng.

10.

Vì thế, lời Đức Mẹ dạy ở Fatima về sám hối, đáng được chúng ta thực hiện lúc này một cách thực tình, kẻo sẽ quá muộn.

11.

Tình hình đang diễn biến rất phúc tạp, hãy biết đón nhận nhiều hơn là cho đi.

12.

Theo chiều hướng đó, tôi hay cầu nguyện một mình theo bài Thánh ca quen thuộc:

Giữ gìn con Chúa ơi. Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Hồn con thao thức bên lòng Chúa. Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.

Dìu con đưa bước trên đường sống. Nép mình bên Người chan chứa niềm vui. Hồn con còn dám trông mong chi. Dâng tiến cuộc đời kết hiệp cùng Cha.”
(Ca tình tri ân – Lm Kim Long)

Long Xuyên, ngày 28.10.2021