Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

NHỮNG TIẾNG CHUÔNG
KÊU GỌI YÊU THƯƠNG

 

 

1.

Từ mấy ngày nay, tình hình càng lúc càng thêm ảm đạm do đại dịch gây nên. Không ai không khỏi lo âu, sợ hãi.

2.

Chính trong bầu khí như vậy, tôi nghe có tiếng chuông nhà thờ. Đó là tiếng chuông từ tháp nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên.

Tôi hiểu đây không là tiếng chuông kêu gọi quy tụ, mà là tiếng chuông kêu gọi cầu nguyện bằng yêu thương.

3.

Trong những lúc gặp gian nan khốn khó, tôi khao khát được yêu thương. Nên khi nghe tiếng chuông nhà thờ, tôi cảm nhận thấy:

+ Chúa yêu thương tôi,
+ Hội Thánh yêu thương tôi,
+ Nhiều đồng bào yêu thương tôi.

4.

Tôi nhớ tới những nhắn nhủ của thánh Gioan Tông đồ trong thư thứ nhất của ngài.

Căn cứ vào điều này, mà chúng ta hiểu được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

“Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?

“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1Ga 3,16-18)

5.

Hãy yêu thương nhau, đó là tiếng gọi tôi đang nghe được từ nhiều ngỏ cuộc sống hiện giờ.

6.

Tôi hiểu đây là tiếng Chúa đánh thức lương tâm tôi. Nên với tất cả tấm lòng chân thực, tôi nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, yếu đuối, rất dễ lỗi lầm trong yêu thương. Nên tôi coi sự trở về với yêu thương là việc tôi phải thực hiện từng ngày, từng giờ, từng phút.

7.

Trở về với yêu thương, đó là điều Chúa Giêsu đã trối lại trong Bữa Tiệc Ly:

Thầy cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” (Ga 13,34)

8.

Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta hãy lắng nghe những tiếng chuông kêu gọi yêu thương. Nhiều dấu chỉ mang hình thức tiếng chuông. Nhạy bén và tế nhị, chúng ta mới hiểu.

9.

Yêu thương như Chúa dạy sẽ làm chứng cho đức tin.

Long Xuyên, ngày 28.8.2021