Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH

 

 

1.

Đã lâu rồi, Chúa hay hỏi tôi: “Gioan, con đang ở đâu?” Tôi thưa: “Lạy Chúa, con đây. Con đang cùng với Đức Mẹ, đứng dưới chân thánh giá treo Chúa bị đóng đinh.”

2.

Rồi từ trên thánh giá, Chúa Giêsu nhắc lại cho tôi những lời xưa Chúa đã nói về chính Ngài:

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10, 11)

Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy.” (Ga 10, 18)

Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.” (Ga 10, 17)

3.

Hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”, đó là danh hiệu Chúa Giêsu nói về chính mình. Và Chúa muốn tôi và các môn đệ của Chúa cũng hãy là như thế.

4.

Lúc này, hơn bao giờ hết, danh hiệu hy sinh mạng sống mình để cứu người khác đang vang dội khắp nơi trong đạo ngoài đời.

5.

Hy sinh mạng sống mình để cứu người khác cũng đang là sứ điệp khẩn thiết Chúa gửi tới tôi, các môn đệ Chúa, ngay tại Việt Nam này.

6.

Nhiều người đang trả lời Chúa: “Lạy Chúa, con đây.”

Tôi cũng cùng với họ mà trả lời như thế: “Lạy Chúa, con đây.”

7.

Một cách đặc biệt, Đức Mẹ dưới chân thánh giá, đang khích lệ tôi cũng hãy tin tưởng mà thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đây.

Thú thực là, tính tự nhiên của tôi vốn sợ hy sinh mạng sống mình. Vì thế, tôi hết lòng van xin Đức Mẹ giúp tôi.

Trong tay Mẹ, tôi đang trả lời: “Lạy Chúa, con đây.”

8.

Dần dần, tôi cảm nhận được ơn muốn hy sinh mạng sống mình trong chỗ đứng lúc này của tôi là rất lạ lùng.

9.

Xin dựa trên thực tế đơn giản của tôi. Tôi được sống gần gũi với Đức Cố Giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Ngài là người luôn hy sinh mình để cứu đoàn chiên. Hy sinh của ngài là lối sống khó nghèo, lối sống khiêm nhường, lối sống tha thứ.

Ngài luôn chết đi cho chính mình để cứu đoàn chiên. Ngài luôn đứng dưới cây thánh giá treo Chúa Giêsu, để thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa, con đây.”

10.

Tôi may mắn được đến Ars, viếng thánh Gioan Vianney, Cha sở Ars. Cha thánh Gioan Vianney là người luôn hy sinh mình để cứu đoàn chiên. Hy sinh của Ngài là nếp sống khó nghèo, khiêm tốn, khắc khổ.

Ngài luôn chết đi cho chính mình, để cứu đoàn chiên. Ngài luôn sống bên thánh giá Chúa, để luôn nói với Chúa: “Lạy Chúa, con đây.”

11.

Tôi cũng đã và đang gặp được nhiều Giám mục, Linh mục có cuộc sống mang đậm nét hy sinh, để cứu đoàn chiên của mình.

12.

Tôi xác tín khi các vị đó thực sự thao thức sống đời hy sinh như thế, sẽ là công cụ Chúa dùng để cứu Hội Thánh hiện giờ đang lâm cảnh nguy khốn.

13.

Riêng tôi, tôi sợ hãi mình sẽ lừa dối mình và lừa dối kẻ khác, nếu tôi tưởng tôi đang hy sinh mạng sống mình để cứu đoàn chiên. Không, tôi rất yếu đuối. Tôi cậy trông vào Chúa. Người là Cha giàu lòng thương xót. Chính Chúa đã, đang và sẽ cứu tôi.

14.

Hơn nữa, tôi xác tín: Rất nhiều người đang hy sinh cho tôi, để nâng đỡ tôi, để cứu tôi.

Tôi không hy sinh cho họ, nhưng họ hy sinh cho tôi, một cách âm thầm, một cách quảng đại, một cách thường xuyên.

15.

Với những tâm tình trên đây, tôi dâng mình cho Chúa Giêsu trên thánh giá.

Lạy Chúa, con đây.”

Chúa Giêsu đang hy sinh cho tôi. Người ban phép lành cho tôi. Tôi được bình an một cách lạ lùng.

16.

Bình an lạ lùng nhất mà tôi cảm nhận là thấy Đức Mẹ luôn ở bên tôi. Ngày nào Mẹ cũng dạy tôi về yêu thương và hy sinh. Yêu thương mà không hy sinh là yêu thương giả. Hy sinh mà không yêu thương là hy sinh thừa.

Đức Mẹ dạy tôi: Yêu thương và hy sinh, là những giá trị thiêng liêng cao quý, cần phải học mỗi ngày.

Long Xuyên, ngày 05.03.2021