Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

LÃNH NHẬN PHÉP LÀNH CỦA CHÚA
DỊP ĐẦU NĂM

 

 

1.

Tết đang tới.

Đối với tôi, một việc tôi cho là hết sức quan trọng, cần thực hiện đầu năm mới, đó là lãnh nhận Phép Lành của Chúa, để Phép Lành của Chúa sẽ đem lại cho tôi sự bình an, và giúp tôi biết góp phần xây dựng bình an cho những người khác.

2.

Chính Đức Mẹ soi sáng cho tôi như thế. Tôi vâng ý Đức Mẹ mà cầu nguyện.

3.

Cầu nguyện theo ý Đức Mẹ là hãy cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy xưa, theo gương người thu thuế khiêm nhường, chứ đừng theo gương người Pharisiêu kiêu ngạo.

4.

Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.”

5.

Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

6.

Rồi, Chúa Giêsu kết luận: “Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18, 11- 14)

7.

Thế là đã rõ ràng.

Nếu tôi muốn lãnh nhận Phép Lành của Chúa thì điều đầu tiên tôi phải làm là rất khiêm nhường.

Tôi cần sám hối.

8.

Khi tôi thực tình sám hối, thì Chúa thương ban cho tôi được bình an, và thực tình muốn chia sẻ sự bình an đó cho nhiều người khác.

9.

Tự nhiên tôi hiểu sám hối chân thành là điều kiện cần, để đón nhận Phép Lành của Chúa.

Chứ không phải là kể công và cảm tạ về những công đó.

10.

Tới đây tự nhiên tôi nhớ tới Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ.

Lần nào vào phòng Ngài để thăm Ngài, thì cũng thấy tay ngài cầm tràng hạt Mân côi.

Ngài có lần nói với tôi: “Khi lần chuối Mân côi, tôi thích đọc đi đọc lại Kinh: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội.”

Nhận mình là kẻ có tội” sẽ cảm thấy được an ủi, được an toàn. Ngài tha thiết nhắc đến việc sám hối và đền tạ.

11.

Theo gương Đức Cha Cố, tôi vẫn tập làm quen như vậy, và chính lúc đó, tôi nhận được Phép Lành của Chúa.

12.

Rất may là hiện giờ nhiều người cũng đang để ý đến sám hối và đền tạ. Như điều kiện để đón nhận Phép Lành của Chúa.

13.

Sám hối, đền tạ dưới nhiều hình thức đang đổi mới Hội Thánh chúng ta.

14.

Người nào, nơi nào thực tình sám hối, đền tạ, sẽ nhận được Phép Lành của Chúa, như những trận mưa hoa hồng mầu nhiệm có sức cứu độ.

15.

Riêng tôi, tôi hết lòng cảm tạ Đức Mẹ đã và đang giúp tôi nhận mình là kẻ có tội, để xin Mẹ thương cầu thay nguyện giúp cho tôi.

Tôi thấy mình được Phép Lành của Chúa ủi an, cứu chữa trong tình thương Chúa giàu lòng thương xót vô biên vô bờ.

16.

Rất có thể tôi đang nhận được Phép Lành của Chúa qua những người hiện giờ sống sám hối và đền tạ rải rác trong Hội Thánh Việt Nam nói chung và trong giáo phận của tôi nói riêng. Họ âm thầm mà mạnh mẽ.

17.

Rất có thể tôi cũng đang nhận được Phép Lành của Chúa qua những tâm hồn lúc này sống sám hối và đền tạ ẩn khuất ngoài Hội Thánh Công giáo. Họ chân thành và can đảm.

18.

Rất có thể nhiều người xa gần đang nhận được Phép Lành của Chúa qua nếp sống sám hối và đền tạ của tôi, cho dù nếp sống đó vẫn còn yếu ớt.

19.

Sống sám hối và đền tạ, đó là những việc đạo đức cần nhấn mạnh lúc này, vì tình hình đang diễn biết rất phức tạp và nguy hiểm. Chúa Thánh thần sẽ giúp chúng ta thực hiện những việc khó khăn đó.

Long Xuyên, ngày 06.02.2021