Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

SỐT SẮNG ĐÓN ĐỨC KITÔ
BẰNG SÁM HỐI

 Nhân ngày lễ thánh Gioan Baotixita
(24-6-2021)

 

1.

Xưa, thánh Gioan Baotixita đã dọn đường cho Chúa Cứu Thế bằng việc rao giảng sám hối.

2.

Nay, thánh Gioan Baotixita cũng đang tha thiết mong muốn những người Chúa gọi dọn đường cho Chúa Cứu Thế tại Việt Nam hôm nay, cũng hãy nhấn mạnh đến sám hối.

3.

Mong muốn trên đây của thánh Gioan Baotixita đang được thực hiện tại nhiều nơi trong Hội Thánh tại Việt Nam này.

4.

Thực vậy, tại nhiều nơi trong Hội Thánh Việt Nam lúc này đang coi sám hối là một việc đạo đức cần thiết.

5.

Hội Thánh Việt Nam vốn có sẵn một kho báu chứa đựng những lời kinh, những bài hát rất thiết tha về sám hối.

6.

Từ kho báu đó, rất nhiều tín hữu đang rút ra những lời kinh, những bài hát đẫm lệ, để trở về với Chúa trong tình hình phức tạp lúc này.

7.

Họ sám hối, để trở về với Chúa. Họ sám hối, để dọn đường cho Chúa. Dù nói cách nào, thì sám hối vẫn đang là một nguồn đem lại sự sống mới cho mọi tín hữu tại Việt Nam hôm nay.

8.

Sám hối là nguồn đem lại sự sống cho tôi. Sám hối là nguồn an ủi cho tôi.

9.

Sám hối nơi tôi dựa trên một lời của thánh Gioan Baotixita:

Đây Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xóa tội trần gian
.” (Ga 1,29)

Nhìn Chúa Giêsu là Đấng xóa tội, tôi hết sức vui mừng.

Thú thực là thường tôi ít cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi ơn nọ ơn kia, mà chỉ để ý cảm tạ Chúa, vì Chúa đã xóa tội cho tôi.

10.

Nhiều tội, mà được Chúa xóa đi, do lòng nhân lành của Chúa, đó là điều không những tôi tin, mà còn cảm nghiệm rõ ràng.

11.

Tới đây, tôi sực nhớ tới Lời Chúa Giêsu đã phán xưa.

Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết.” (Lc 13)

Chúa nói đi nói lại đến ba lần.

Đọc kỹ đoạn 13, Phúc Âm thánh Luca, tôi thấy quá sợ, vì Chúa cảnh báo rất rõ.

12.

Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết.” Tôi nghe Chúa đang nói lại lời cảnh báo nghiêm khắc đó tại Việt Nam hôm nay.

Sám hối, sám hối, sám hối, tôi coi đây là con đường sống còn Chúa vạch ra cho chúng ta.

13.

Thú thực là sám hối, tuy rất cần thiết, nhưng lại rất khó.

14.

Riêng tôi, tôi luôn coi sám hối là một ơn Chúa, mà tôi đón nhận, nhờ Đức Mẹ và Hội Thánh.

15.

Để biết đón nhận ơn sám hối, mọi người bất cứ ai, phải rất khiêm nhường.

16.

Nếu tôi miệng nói: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.” Nhưng trong lòng thì lại đổ lỗi cho người này, kết án người khác, thì chắc chắn tôi phạm tội thêm, chứ không đón nhận được ơn sám hối.

Thế mà chuyện như thế vẫn có thể xảy ra.

17.

Vì thế, tôi luôn phó thác cho Đức Mẹ việc sám hối hằng ngày của tôi. Đức Mẹ đã đang giúp tôi. Đức Mẹ khuyên tôi cũng hãy góp phần vào ơn sám hối.

18.

Thí dụ, những đau đớn tôi chịu hằng ngày, những gì xảy ra trái ý tôi hằng ngày, cũng có thể trở thành tài liệu tốt cho sám hối của tôi. Nghĩa là tôi chịu để đền tội.

19.

Tôi dùng sám hối để cảm tạ Chúa.

Tôi cảm tạ Chúa bằng sám hối.

20.

Điều quan trọng là nhờ sám hối tôi luôn được Chúa ở với tôi. Thánh Gioan Baotixita ở trong Chúa. Đức Mẹ cũng vậy. Tôi sống trong tình yêu bao la của Chúa. Tôi đi về với Chúa.

21.

Đó là niềm vui thắm thiết của tôi, một niềm vui đang làm cho tôi gần lại với đồng bào của tôi, nhất là với những đồng bào khổ đau.

22.

Sám hối là món quà quý giá Chúa ban cho các con yêu dấu của Chúa.

Long Xuyên, ngày 18.6.2021