Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

LẠY CHÚA,
XIN THƯƠNG CỨU CHÚNG CON
CHO KHỎI MỌI SỰ DỮ

 Tâm sự ngày kỷ niệm thụ phong linh mục
2-7-1955 tại Hongkong

 

1.

Hôm nay là kỷ niệm ngày tôi được thụ phong linh mục. Thế là đã 66 năm rồi.

2.

Để tạ ơn Chúa, tôi tha thiết nói với Chúa lời này: “Lạy Chúa, xin thương cứu con cho khỏi mọi sự dữ.”

3.

Khi nói với Chúa lời trên, tôi nhận thức con người linh mục của tôi luôn bị cám dỗ để mình xa Chúa. Thường là ở chỗ thích nâng mình lên.

4.

Nào là tôi được Chúa nâng tôi lên hàng khanh tướng.

5.

Nào là tự hào dâng lên Chúa xác hồn trắng tinh, như ánh trăng vẹn tuyền.

6.

Thực sự, con người linh mục của tôi luôn bị một sự dữ kinh khủng lôi kéo, đó là làm linh mục không phải để hiến thân, mà là để tiến thân.

7.

Chúa Giêsu đã nói rõ: Mục tử nhân lành hy sinh cuộc sống cho đoàn chiên. (Ga 10,11). Còn tôi chịu chức linh mục, để thành mục tử, mà có hy sinh cuộc sống cho đoàn chiên không? Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp là một gương sáng cho tôi.

8.

Lúc này, hơn lúc nào hết, linh mục phải làm chứng cho đức tin. Mà đức tin không là lĩnh vực trình diễn.

Chúa phán rõ ràng: “Khi các con cầu nguyện, thì đừng làm như bọn đạo đức giả: Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn các con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha các con. Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha các con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho các con.” (Mt 6,5-6)

9.

Chúa đã nói rõ như thế. Nhưng thực tế hiện nay nếu không tỉnh thức, thì ngay chính linh mục cũng có thể làm sai, ở chỗ trình diễn đức tin một cách thế tục.

10.

Thú thực là 66 năm linh mục của tôi đã có nhiều lỗi lầm. Điều quan trọng Đức Mẹ dạy tôi là hãy sám hối.

11.

Khi sám hối, tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Chúa nhìn tôi, Chúa tha thứ cho tôi, Chúa an ủi tôi, Chúa chữa lành tôi.

Long Xuyên, ngày 02.7.2021