Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

LINH MỤC,
NGƯỜI CON CỦA ĐỨC MẸ

 

 

1.

Sáng nay (3.7.2021), tại nhà nguyện Tòa Giám Mục Long Xuyên, có thánh lễ phong chức linh mục cho 13 thầy phó tế.

2.

Tôi tham dự một cách âm thầm, với những suy tư và lời cầu nguyện riêng tư.

3.

Cái riêng tư của tôi là nhận thức sâu sắc về tình hình hiện nay là rất phức tạp.

4.

Nên các tân linh mục được chịu chức hôm nay cần mang một dấu ấn đặc biệt, giúp cho mình được lên đường phục vụ một cách có ý thức đặc biệt.

5.

Dấu ấn đặc biệt, mà tôi cầu xin cho các tân linh mục là: Họ hãy là những linh mục của Đức Mẹ.

6.

Linh mục, người con của Đức Mẹ, lúc này, tại Việt Nam hôm nay, phải thế nào?

Thưa:

7.

+ Họ sống ơn khiêm nhường và đơn sơ trong tâm hồn.

8.

+ Họ yêu thương và quảng đại với mọi người, đặc biệt là với những người nghèo khó.

9.

+Họ biết tặng hiến cho cộng đoàn sự bé nhỏ của mình.

10.

Như xưa, Đức Mẹ đã là người đầy tớ nghèo nàn bé nhỏ được Chúa đoái thương cách đặc biệt, thì nay linh mục con Đức Mẹ cũng hãy theo gương Mẹ, mà sống như vậy.

11.

Đức Mẹ, đã chiến thắng Satan, nhờ đời sống khiêm nhường khó khăn của người nữ tỳ của Chúa.

Nay, muốn chiến thắng Satan, các linh mục hãy bước theo Mẹ, mà sống như vậy.

12.

Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày dành riêng cho Đức Mẹ. Mong các tân linh mục hãy lên đường, mang theo dấu ấn của Đức Mẹ. Dấu ấn này sẽ nâng đỡ họ rất nhiều.

Long Xuyên, ngày 03.7.2021