Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ MARIA
ĐANG KÊU GỌI CHÚNG TA

 

 

1.

Tình hình lúc này là rất bất ổn trong mọi lãnh vực, khắp nơi, một cách khủng khiếp. Người ta phải phấn đấu từng ngày, từng giờ, từng phút để bám lấy bất cứ gì là hy vọng

2.

Đối với tôi, hy vọng lớn nhất là Đức Mẹ Maria. Tôi đã được Chúa trao phó tôi cho Đức Mẹ. Tôi đã được Đức Mẹ nhận là con của Mẹ. Đã từ nhỏ tới giờ, tôi vẫn sống thân mật gắn bó với Đức Mẹ. Hoàn cảnh càng phức tạp, tôi càng bám vào Đức Mẹ.

3.

Đối với tôi, hoàn cảnh hiện giờ là rất phức tạp. Một đàng do ngoại cảnh. Một đàng do bản thân tôi, tuổi già, sức yếu.

4.

Chính vì vậy, tôi càng bám vào Đức Mẹ. Lúc nào, tôi cũng cảm nhận Đức Mẹ ở bên tôi.

5.

Bằng nhiều cách, Đức Mẹ luôn khuyên nhủ tôi hai điều sau đây. Một là hãy xa tránh tội lỗi. Hai là hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.

6.

Xa tránh tội lỗi, thì tôi vẫn quyết tâm. Nhưng trên thực tế, tôi phải thú nhận như thánh Phaolo xưa: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7, 19).

7.

Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, thì tôi vẫn tin tưởng. Tôi tin Chúa, vì xót thương tôi, nên đã tìm tôi. Chúa tìm tôi, để xóa tội lỗi cho tôi.

8.

Tuy nhiên, được như thế, mà nhiều khi tôi không coi là một ơn vô cùng quý giá. Có lúc tôi vẫn dửng dưng.

9.

Thực tế cho thấy tôi rất yếu đuối. Nhưng không vì thế, mà Đức Mẹ ruồng bỏ tôi.

10.

Tình thương Mẹ dành cho tôi thực là bao la, bền vững. Mẹ vẫn tiếp tục thương tôi. Tôi có cảm tưởng là ngày nào tôi cũng được Đức Mẹ đào tạo nên một con người mới.

11.

Tôi trở nên bé nhỏ hơn, đơn sơ hơn, phó thác hơn. Còn Đức Mẹ, thì lo cho tôi đủ thứ, từ nhu cầu lớn đến nhu cầu nhỏ. Mẹ dắt dìu tôi. Mẹ xót thương tôi.

12.

Hiện giờ, tôi hướng nhìn lên trái tim Đức Mẹ. Từ trái tim Mẹ, tôi nghe những tiếng kêu gọi tha thiết: “Con ơi, hãy đến ẩn mình trong trái tim Mẹ”.

13.

Tôi ẩn náu trong trái tim Mẹ, và tôi được hạnh phúc.

14.

Trong trái tim Mẹ, tôi cũng được gặp nhiều tâm hồn ẩn náu trong đó. Họ được Mẹ qui tụ trong đó. Nhiều người không là Công giáo. Đó là điều bất ngờ khiến tôi càng cảm ơn Chúa đã ban Đức Mẹ cho nhân loại.

15.

Tới đây, tôi xin nói chỉ một lời để kết thúc. Đó là hãy lắng nghe Đức Mẹ kêu gọi. Thời điểm này là rất nghiêm trọng.

Long Xuyên, ngày 09.11.2021