Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

CHÚA LÀM TẠI ĐÂY
NHỮNG SỰ LẠ LÙNG

 

 

1.

Tôi đang sống trên Quê Hương Việt Nam có nhiều biến cố trọng đại. Với cái nhìn của đức tin, tôi rất mừng, khi thấy Chúa đã và đang làm nơi đây những sự lạ lùng.

2.

Một trong những sự lạ lùng rất nên nói lên ở đây là Chúa làm cho Lời Chúa được thực hiện nơi rất nhiều người ngoài Công giáo.

3.

Thí dụ Chúa Giêsu dạy: “Khi chúng con làm việc từ thiện giúp đỡ kẻ khác, thì hãy làm cách kín đáo, đừng phô trương. Cha trên trời thấy, sẽ thưởng công cho các con.” (Mt 6, 1-2).

Tôi rất vui mừng khi thấy Lời Chúa dạy trên đây đã và đang được nhiều người ngoài Công giáo tại đây thực hiện một cách chân thành.

4.

Họ là những người Phật giáo truyền thống, những người Phật giáo Hòa Hảo, những người Cao Đài, những người đạo Hiếu Nghĩa, những người Cộng Sản.

5.

Họ đã và đang làm từ thiện bằng những việc:

+ Cụ thể,
+ Quảng đại,
+ Với cách tự nguyện, kín đáo.

6.

Họ đã và đang tạo nhiều thuận lợi, để các vị chức sắc Công giáo tại đây có thể phục vụ các người nghèo, như trao nhà tình nghĩa, phát học bổng, mở bệnh xá, phục vụ những bệnh nhân, những người nghèo.

7.

Họ cũng đã và đang tạo thuận lợi, để những người Công giáo vùng sâu vùng xa được có nhà thờ, có Thánh lễ.

8.

Tôi có cảm nhận là họ đang cộng tác với Chúa trong việc cứu độ con người.

9.

Họ được Chúa dùng như những người cộng tác với Chúa, vì họ khiêm nhường và yêu thương. Sự khiêm nhường và yêu thương nơi họ cũng do ơn Chúa ban, và đã được họ đón nhận với thiện tâm chân thành. Họ biết đau cái đau của người khác. Biết chịu khổ thay người khác.

10.

Chính tôi đã thấy nhiều người trong họ đã âm thầm giúp đỡ Hội Thánh Chúa được phát triển, nước tình yêu Chúa được lan rộng.

11.

Từ kinh nghiệm trên đây, tôi tự bảo mình rằng: Chúa làm những sự lạ lùng, mình không nên đặt giới hạn cho lòng thương xót Chúa.

Xưa, Phaolô là kẻ hăng say bắt đạo, nhưng rồi đã trở nên kẻ nhiệt thành mở đạo. Đúng là Chúa làm những sự lạ lùng. Xưa đã thế, nay cũng vậy.

12.

Thú thực, là chính tôi cũng đã được nhiều người trong họ khích lệ, để tin vào Chúa.

Có lúc, tôi như chán sống, vì quá khổ đau xác hồn, thì xuất hiện một người nào đó ngoài Công giáo, đã âm thầm an ủi tôi hãy tin vào Chúa.

13.

Đúng là Chúa đã làm những sự lạ lùng. Lúc này, hơn bao giờ hết, Chúa hay nhắc cho tôi điều này: Thánh Giuse đang làm những phép lạ một cách thầm lặng tại Việt Nam hôm nay.

14.

Thánh Giuse cũng đang làm nhiều phép lạ một cách thầm lặng nơi tôi lúc này.

15.

Tôi không thể diễn tả được bằng lời nói. Tôi chỉ xin hết lòng phó thác nơi Chúa giàu lòng thương xót mà thôi.

16.

Tình hình càng diễn biến phức tạp, chúng ta càng cần tìm đến Thánh Giuse. Hãy theo gương Ngài, bước theo Chúa một cách thầm lặng.

Thầm lặng, nhưng cầu nguyện và phó thác, hy sinh quên mình.

17.

Một điều lạ lùng mà Thánh Giuse đã làm cho tôi, khiến tôi ngỡ ngàng, đó là cách Ngài giúp đỡ tôi.

Ngài giúp đỡ tôi một cách rất tế nhị, Ngài lo chăm sóc tôi qua nhiều người đơn sơ, kín đáo quên mình.

18.

Rất nhiều khi, tôi vừa tỏ ý cảm ơn Ngài, thì lập tức Ngài chỉ vào Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Ngài tỏ ý khuyên tôi hãy nhớ cảm ơn Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Còn Ngài, thì xin rút vào bóng tối.

Ngài luôn tỏ ý khuyên tôi hãy khiêm tốn để Chúa đổi mới tôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, theo hướng vâng phục thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là Tổ Quốc Việt Nam được bình an, hạnh phúc của Chúa nhờ khiêm tốn đổi mới trong ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 27.01.2021