Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

DỊP LỄ CHÚA GIÁNG SINH
ĐỨC MẸ KHUYÊN DẠY TÔI
HÃY ĐỂ Ý NHIỀU ĐẾN THIỆN TÂM

 

 

1.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Đó là những lời Kinh Thánh được nhắc tới một cách long trọng trong lễ Giáng Sinh từ trước đến giờ.

2.

Riêng lúc này, xem ra câu: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” đang được chú ý rất nhiều.

Bởi vì ai cũng đang khao khát sự bình an. Mà như Lời Chúa đêm lễ Giáng Sinh đã chỉ rõ. Bình an sẽ được ban tặng cho người thiện tâm. Thế thì ai là kẻ mà Chúa nhận là có thiện tâm?

Tôi xin Đức Mẹ dạy tôi điều đó.

3.

Bằng nhiều cách, Đức Mẹ khuyên dạy tôi vắn tắt thế này:

4.

Người thiện tâm là người.

+ Việc làm nhỏ nhất cũng ráng làm.
+ Việc xấu nhỏ nhất cũng cố tránh.
+ Việc lành đơn giản nhất là cứu người khác.
+ Việc xấu dễ nhận ra nhất là làm hại kẻ khác.

5.

Để giúp tôi hiểu rõ hơn, Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy việc Chúa và Đức Mẹ đang làm cho tôi. Đó là:

Chúa và Đức Mẹ đang ở bên tôi, không phải để rình bắt lỗi tôi, rồi sẽ kết tội tôi.

Nhưng Chúa và Đức Mẹ ở lại với tôi là để cứu tôi.

6.

Khi tôi đối xử với người khác cũng như Chúa và Đức Mẹ đối xử với tôi, thì đó là thiện tâm, đẹp lòng Chúa.

7.

Với những khuyên dạy trên đây, Đức Mẹ đang giúp tôi xét mình. Tôi phải thú nhận là rất nhiều lần tôi đã thiếu thiện tâm.

8.

Do vậy, thiện tâm mà tôi rất cần, đó là sự thống hối.

Đức Mẹ giúp tôi thống hối: “Lạy Chúa, Xin thương xót con”. Đó là lời cầu nguyện tha thiết tôi dâng lên Chúa, dịp lễ Giáng Sinh.

9.

Dần dần, tôi cảm nhận được trong tôi có sự bình an. Tôi nhận ra rõ điều này: “Thiện tâm là điều không dễ. Nhưng sẽ có thiện tâm, nếu được ơn Chúa và Đức Mẹ thương ban”.

10.

Chúa và Đức Mẹ thương ban ơn thiện tâm cho những ai khiêm nhường.

Thánh Phêrô quả quyết: “Chúa chống lại kẻ kêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5, 5).

11.

Vì thế, có thể nói: Thiếu khiêm nhường là thiếu thiện tâm, thì sẽ không có bình an. Mà nếu thiếu bình an, thì sẽ tự mình đánh mất hạnh phúc.

12.

Chúng ta cầu chúc cho nhau có nhiều thiện tâm, dẫn đến hạnh phúc ở đời này và ở đời sau.

Long Xuyên, ngày 21.12.2021