Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

TÔI ĐƯỢC CHÚA BÁO THỨC

 

 

1.

Mấy ngày nay, tôi được Chúa báo thức một cách mạnh mẽ. Nội dung báo thức là những Lời Chúa xưa đã nói với các môn đệ của Ngài.

Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy.” (Ga 14,27a)

Bằng nhiều cách, Chúa cho tôi hiểu: Trên đây là những lời báo thức quan trọng. Muốn bình an, thì hãy thoát ra khỏi những giấc ngủ nguy hại.

2.

Dưới đây là một số những giấc ngủ rất nguy hại đang phổ biến lúc này.

Giấc ngủ tự mãn.

Thực sự, con người chỉ là lữ khách hành hương trên đời. Thế mà biết bao người lại coi đời này là quê hương duy nhất của mình.

Tự mãn đó là sai lầm nguy hại.

3.

Giấc ngủ thành kiến.

Thực sự, con người quen ngủ say trong nhiều thành kiến. Có những thành kiến rất nguy hại. Thế mà biết bao người vẫn để những thành kiến đó sai khiến. Khổ cho họ, và khổ cho biết bao người khác.

4.

Giấc ngủ vô cảm.

Thực sự, vô cảm là giấc ngủ ngon vốn lôi cuốn con người. Ai chết mặc kệ. Ai khổ mặc kệ. Vô cảm như thế sẽ giết chết con người và xã hội. Thế mà biết bao người vẫn vô cảm.

5.

Giấc ngủ nguội lạnh.

Trong sách Khải huyền, Chúa cảnh báo: “Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Nên Ta sẽ mửa người ra khỏi miệng Ta.” (Kh 3,15-16)

6.

Giấc ngủ hưởng thụ.

Cũng trong sách Khải huyền, Chúa cảnh báo: “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy.” (Kh 3,20)

Thế mà biết bao lần chúng ta tìm hưởng thụ trong cuộc sống, không muốn bị ai quấy rầy mình. Như khóa lòng mình lại. Và cứ thế, chúng ta sẽ chết trong giấc ngủ hưởng thụ như thế.

7.

Giấc ngủ trốn tránh chính mình.

Trong cuộc sống, con người cần có những bầu khí tĩnh lặng, để đối diện với chính mình. Tĩnh lặng nói đây là tĩnh lặng nội tâm.

Thế mà biết bao người lại ưa trốn tránh bầu khí tĩnh lặng trong nội tâm. Thành ra họ không biết mình. Hơn nữa họ sợ phải đối diện với chính mình. Và đó là nguy cơ về một cái chết thê thảm.

8.

Giấc ngủ trốn Chúa.

Trong cuộc sống, con người nhiều khi coi như không sợ Chúa. Nhưng thực sự ai cũng sợ Chúa. Họ tìm những gì là như giấc ngủ để trốn Chúa.

9.

Tình hình hiện nay đang có những báo thức như trên. Báo thức đó là rất mạnh.

Nhưng tôi đang thấy một báo thức khác còn mạnh hơn nhiều. Đó là báo thức về sự bình an của Chúa.

Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy” (Ga 14,27a). Bình an vì được tha thứ.

10.

Tôi đang được Chúa tha thứ. Tôi đang được tình yêu Chúa nâng niu ấp ủ.

Tôi nhận được tha thứ, và cho đi sự tha thứ.

11.

Sống đạo là tha thứ. Tha thứ không là một tình trạng, mà là một sinh hoạt. Nghĩa là tha thứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày, một giờ.

12.

Riêng tôi, tôi coi khả năng đón nhận tha thứ và cho đi tha thứ là một dấu chỉ tốt nơi người môn đệ Chúa.

13.

Đôi khi, tôi cũng chợt có cảm nghĩ: Tôi cũng phải tha thứ cho chính mình tôi. Đừng ray rứt mình, nhưng hãy nhìn lên Chúa Giêsu.

14.

Chính Chúa đi tìm tôi để ban ơn tha thứ. Ngài đi tìm tôi, dưới hình ảnh người mục tử vác con chiên lạc trên vai.

15.

Thế là báo thức, mà Chúa thực hiện nơi tôi đang trở thành tiếng gọi để tôi đón nhận Tin Mừng. Xin cảm tạ Chúa. Alleluia.

Long Xuyên, ngày 22.6.2021