Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI
MỪNG LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 

 

1.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã gần kề. Tôi hỏi Mẹ tôi nên mừng lễ đó thế nào. Thì Đức Mẹ trả lời:

Mẹ đã được Chúa cứu, để Mẹ cứu con và bao người khác.

Cũng vậy, con được Mẹ cứu, để con cứu nhiều người khác”.

Lời Đức Mẹ nói trên đây soi sáng cho tôi phân chia đời tôi ra hai phần:

2.

Phần thứ nhất là đời tôi được Đức Mẹ cứu.

Tôi được Đức Mẹ cứu. Hình ảnh Chúa Giêsu vác con chiên lạc trên vai cũng là hình ảnh Đức Mẹ ẵm tôi vào lòng Mẹ.

Mẹ ẵm lấy tôi, để cứu tôi khỏi những nguy nan phần xác, phần hồn.

Hoàn cảnh càng bi đát, Mẹ càng cứu tôi một cách rõ ràng.

Mẹ cứu tôi một cách hồn nhiên, không do tôi có công phúc gì.

3.

Còn tôi, tôi coi Mẹ là tất cả. Không ai thay thế được Mẹ. Càng yếu đuối, tôi càng ôm chặt lấy Mẹ.

4.

Bây giờ đến phần thứ hai.

Tôi được Đức Mẹ cứu, để tôi cứu người khác.

Thực sự, tôi rất muốn cứu người khác. Cứu người khác, là một thao thức, một khao khát của tôi.

Tôi không ngừng phấn đấu, để cứu người khác.

5.

Nhưng tôi cảm nhận rất rõ. Cứu người khác vẫn chỉ luôn là một hy vọng, một ước mơ tha thiết. Chứ thực tế, tôi không dám nhận mình đã cứu được ai.

6.

Hơn nữa, Đức Mẹ khuyên tôi một lời giống như Thánh Gioan tông đồ đã viết xưa trong cuối thư thứ nhất của Ngài:

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần” (1Ga 5, 21).

7.

Thời Thánh Gioan đã có nhiều tà thần. Thời nay, Đức Mẹ cho tôi thấy các tà thần đang hoạt động mạnh khắp nơi, ngay trong chính các cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam hôm nay.

8.

Do vậy, trong dịp mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm nay, Đức Mẹ khuyên tôi hãy cầu xin Chúa cứu các tín hữu khỏi các cạm bẫy mà các tà thần đang đặt khắp nơi, ngay trong chính các cộng đoàn đức tin.

9.

Cạm bẫy nguy hiểm nhất, mà ác thần đang dùng, đó là xúi người ta tin mình cứu được người khác, mà không cần đến Đức Mẹ và đến Chúa.

10.

Như vậy, để mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tôi sẽ suy nghĩ nhiều về ơn:

Đức Mẹ đã cứu tôi, để tôi cứu người khác”.

Long Xuyên, ngày 7.12.2021