Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI:
HÃY NOI GƯƠNG THÁNH GIUSE
SỐNG CHẾT CHO KẺ KHÁC

 

 

1.

Rất nhiều lần, vì đau khổ quá, tôi cảm thấy mình ước mong được sớm về với Chúa. Tôi trình bày ước mong đó của tôi cho Đức Mẹ.

2.

Đức Mẹ âu yếm trả lời tôi như sau: “Con hãy noi gương thánh Giuse. Suốt đời Ngài sống cho kẻ khác, đó là lo bảo vệ Mẹ và Chúa Giêsu. Ơn gọi của Ngài là thế. Ngài chết, khi sứ vụ Chúa trao cho Ngài đã hoàn tất.

Còn con, con sẽ được chết, khi sứ vụ Chúa trao cho con được hoàn tất”.

3.

Sống cho kẻ khác, và cũng chết cho kẻ khác, đó là điều, mà thánh Giuse đã nhận thức và đã thực hiện.

4.

Dù thức, dù ngủ, thánh Giuse luôn mở lòng mình ra, để lắng nghe Chúa Thánh Thần kêu gọi Ngài phải sống và chết thế nào một cách cụ thể.

5.

Cụ thể là phải linh hoạt. Sống ở Bêlem thì khác sống ở Ai Cập. Sống ở Ai Cập thì khác sống ở Nagiarét.

Chúa Thánh Thần giúp cho thánh Giuse biết linh hoạt một cách cụ thể, tùy theo từng nơi, từng thời điểm.

6.

Tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Tên thánh Ngài là Joseph. Ngài đã sống theo gương thánh bổn mạng của Ngài.

7.

Những đau khổ mà Ngài đã và đang phải chịu gợi ý cho tôi về những đau khổ, mà xưa thánh Giuse đã chịu.

8.

Thánh Giuse xưa đã chịu rất nhiều đau khổ. Đau khổ của Ngài phần lớn là những đau khổ lặng thầm.

9.

Nay, Đức Joseph Ratzinger, tức Đức Bênêđictô XVI, cũng đang trải qua những đau khổ lặng thầm khủng khiếp.

10.

Những đau khổ, mà Đức Joseph Ratzinger đang phải chịu lúc này cũng như những đau khổ, mà xưa thánh Giuse đã phải chịu, đang được Đức Mẹ nhắc cho tôi, để tôi cũng hãy sẵn sàng theo những gương đó, mà chịu đau khổ.

11.

Một lần nữa, tôi xin được nhắc lại lời thánh vịnh: “Kìa người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe.”

12.

Mà Chúa đã nghe.” Đó là lời đang đem lại cho tôi rất nhiều an ủi.

Chúa đã nghe tôi cầu cứu, Chúa đang cứu tôi bằng nhiều cách, theo lòng thương xót của Ngài.

13.

Phần tôi, tôi sẽ nhờ Đức Mẹ mà noi gương thánh Giuse, sống và chết cho kẻ khác. Để rồi, như thánh Giuse sẽ được chết trong tay Đức Mẹ và Chúa Giêsu.

Long Xuyên, ngày 15.12.2021