Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

HY VỌNG LÓE SÁNG GIỮA
THỜI SỰ ĐẦY CHUYỂN BIẾN PHỨC TẠP

 

 

1.

Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng được nghe cảnh báo về một tình hình diễn biến phức tạp:

Từng giờ số người lây nhiễm đại dịch tăng,

Từng giờ số người tử vong do đại dịch tăng,

Từng giờ số người mất niềm tin tăng.

2.

Thấy vậy, tôi lo buồn, nhìn lên Chúa. Chúa an ủi tôi, bằng cách cho tôi nhớ lại cảnh Chúa xưa đã khóc thương thành Giêrusalem: “Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu”. (Lc 13,34)

3.

Nhưng lúc này, một số con cái Chúa đang chịu để cho tình xót thương Chúa ấp ủ. Và đó là niềm hy vọng.

4.

Chính tôi đang được nếm sự ngọt ngào của niềm hy vọng đó.

5.

Thực vậy, tôi đang được tình xót thương Chúa ấp ủ, bằng nhiều cách như:

+ Qua tình Mẹ Maria,
+ Qua tình thương của thánh Giuse,
+ Qua tình hiệp thông của Hội Thánh,
+ Qua tình liên đới của các phong trào đạo đức,
+ Qua tình đồng bào của các tấm lòng chân thành gần xa,
+ Qua tình người của cả nhân loại.

6.

Khi tôi để mình được tình xót thương Chúa ấp ủ qua rất nhiều nguồn tình thương như thế, tôi mới thấy sự ấm áp của tình xót thương Chúa dành cho tôi quả là huyền diệu, quả là lạ lùng.

7.

Từ đó tôi nhìn đâu cũng có Chúa, đâu cũng lóe sáng nguồn hy vọng. Và trong ánh sáng niềm hy vọng đó, tôi mới hiểu rõ hơn những lời khuyên sau đây của thánh Phaolô.

8.

Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên anh em hãy hiến dâng mình làm của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người.

Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12, 1- 2)

9.

Thánh Phaolô nhấn mạnh đến ơn biết phân định. Đó là điều rất cần cho chúng ta lúc này.

10.

Thực vậy, lúc này hơn bao giờ hết, tôi thấy đang bùng nổ nhiều sáng kiến đạo đức, do cá nhân và do phong trào. Nếu không có ơn phân định, thì những nhiệt tình đạo đức đó có thể sẽ chỉ gây rối cho Hội Thánh Chúa mà thôi.

11.

Riêng tôi, với ơn phân định, tôi sống hiện nay thế này:

Tất cả đời của tôi đều được coi là một của lễ dâng lên Chúa. Của lễ đó cốt yếu là niềm tin. Tôi tin ở Chúa. Nên tôi phó thác mình cho Chúa. tôi sống như của lễ. Tôi sẽ chết như của lễ.

12.

Thực sự, Chúa đã nhận tôi là của lễ. Nên Chúa cứu tôi, Chúa che chở tôi, Chúa ấp ủ tôi, Chúa chữa lành tôi.

13.

Tôi được là của lễ hèn mọn. Nhiều người cũng đang được như thế. Đó là điểm lóe sáng niềm hy vọng, giữa thời sự đầy chuyển biến phức tạp.

14.

Đức Mẹ và thánh Giuse cũng đang vui mừng dâng tôi lên Chúa như của lễ hèn mọn.

15.

Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux hay kể cho tôi chuyện Ngài đã sống như của lễ một cách đơn sơ bằng những việc lành âm thầm hằng ngày.

16.

Ai sống như của lễ, thì Chúa thấy rõ. Họ sẽ được Chúa cứu. Họ sẽ được Chúa dùng để cứu nhiều người khác.

17.

Vì thế, lời cầu chúc năm mới tôi xin gửi tới mọi người là: Hãy sống như của lễ.

Long Xuyên, ngày 30.01.2021