Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI
GẶP ĐƯỢC AN ỦI CỦA CHÚA

 

 

1.

Thú thực là nhiều lúc, nhất là lúc này, tôi quá khổ đau, như không còn muốn sống. Tôi thành thực nói tình trạng đó của tôi cho Đức Mẹ.

2.

Tôi xác tín sự tôi xin Đức Mẹ an ủi tôi sẽ không làm Đức Mẹ buồn, mà còn ngược lại, Đức Mẹ sẽ vui vì tôi tin Đức Mẹ.

3.

Không phải đợi lâu, tôi được Đức mẹ dẫn tôi đến với Chúa Giêsu. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đi vào phòng tôi.

4.

Ngài nói với tôi rõ ràng thế này: “Cha đến với con, để xóa tội cho con. Đúng là con như vực thẳm tội lỗi, như con đã tự nhận. Nay Cha đến với con, là để xóa tội cho con”.

5.

Nghe vậy, tôi hết sức vui mừng. Không gì an ủi tôi bằng sự Chúa đến với tôi, để xóa tội cho tôi.

6.

Như vậy, Chúa đến với tôi, là để cứu tôi cho khỏi tội lỗi, cho khỏi hình phạt của hỏa ngục, nhờ đó mà sẽ được lên Thiêng Đàng.

7.

Sự an ủi đó giúp tôi cho mình lối sống khác xưa. Xưa, tôi cầu nguyện là xin ơn này ơn nọ. Nay, tôi cầu nguyện là chỉ xin ơn biết đón tiếp Chúa. Được đón tiếp Chúa là được đón nhận ơn an ủi do được Chúa xóa tội cho tôi.

8.

Khao khát được gặp Chúa như vậy trở thành một thao thức. Thao thức đó giúp tôi sống phó thác mình cho Chúa một cách thường xuyên và mạnh mẽ.

9.

Nhờ thao thức đó, tôi cảm nhận rất rõ Chúa đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời. Cuộc đời càng phức tạp, thì Chúa càng ở bên tôi. Người ở bên tôi, như người cha giàu lòng thương xót, để ủi an, để dắt dìu, để giải cứu.

10.

Nhiều khi tôi không nhận ra Chúa ở bên tôi. Nhưng hoặc sớm hoặc muộn, Đức Mẹ vẫn đánh thức lương tâm tôi, để tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng giờ, từng phút, từng giây của cuộc sống này.

11.

Tuy sao, sự an ủi Chúa ban cho tôi không miễn cho tôi những thử thách. Nghĩa là tôi vẫn phải phấn đấu với chính mình, với thế lực, với Satan.

12.

Phấn đấu có lúc rất cam go. Nhưng Chúa chưa bao giờ ruồng bỏ tôi. “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”.

13.

Đến giờ này, tôi mới hiểu sự an ủi của Chúa dành cho tôi luôn là một ơn trọng đại gắn liền với Thánh Giá để tôi có thể trở thành một của lễ, được kết hợp với của lễ Chúa Giêsu dâng trên Thánh Giá xưa.

14.

Nhìn tổng quát những an ủi Chúa đã và đang ban cho tôi, tôi không thể không cảm tạ đặc biệt Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần phối hợp các an ủi Chúa ban cho tôi thành một nguồn sống thiêng liêng, ăn khớp với nhịp sống đức tin của Hội Thánh.

Chúa Thánh Thần nhẹ nhàng an ủi mọi tâm hồn thiện chí, không phân biệt trong công giáo hay ngoài công giáo, đưa họ vào Nước Chúa là Nước tình yêu và ân sủng.

Riêng với tôi, Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời. Xin hết lòng cảm tạ Chúa.

Long Xuyên, ngày 24.10.2021