Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐỨC MẸ SẦU BI
CỨU NHỮNG AI KHIÊM NHƯỜNG

 

 

1.

Nhân dịp lễ kính Đức Mẹ sầu bi, tôi tha thiết cầu xin Mẹ thương cứu tôi, Hội Thánh của tôi, Tổ quốc của tôi, khỏi cơn gian nan khốn khó hiện giờ.

Đức Mẹ trả lời: “Mẹ cứu những ai khiêm nhường.”

2.

Đức Mẹ nhắc cho tôi kinh Mân côi có câu: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.”

Hãy nhận mình là kẻ có tội, đó là thái độ khiêm nhường rất cần cho tu đức và mục vụ lúc này.

3.

Đức Mẹ là đấng rất khiêm nhường. Nên Mẹ dạy dỗ một cách khiêm nhường.

4.

Tức là Mẹ không làm áp lực, không bắt ép. Mẹ chỉ khiêm tốn nhắc bảo.

5.

Riêng đối với tôi, Đức Mẹ nhắc cho tôi những gương sáng về khiêm nhường của Chúa Giêsu, của Mẹ, của thánh Giuse.

6.

Có một thời gian tôi vấp ngã, thì Mẹ nhắc cho tôi gương khiêm nhường của thánh Phêrô và thánh Phaolô.

7.

Mẹ dạy tôi: Kiêu ngạo là thứ nọc độc nguy hiểm nhất, xưa đã làm cho thiên thần Luciphe từ trời phải lao xuống hỏa ngục. Theo Luciphe, kiêu ngạo vẫn là thứ nọc độc đã phá nhiều người suốt lịch sử nhân loại từng mấy ngàn năm.

8.

Riêng lúc này, Luciphe càng phá Nước Chúa bằng nọc độc kiêu căng một cách đều khắp và khủng khiếp.

9.

Hãy xin Mẹ sầu bi ban cho chúng ta ơn khiêm nhường.

Khiêm nhường là một ơn rất cần. Thế mà rất nhiều người trong chúng ta đã không quan tâm đủ và đúng đến khiêm nhường.

10.

Khiêm nhường sẽ cứu Hội Thánh, sẽ cứu nhân loại, sẽ cứu chúng ta.

11.

Do vậy, ác quỷ đang ra sức quấy phá khiêm nhường bằng nhiều cách, kể cả cách tạo nên những hình thức khiêm nhường giả.

12.

Vì thế, nhân lễ Đức Mẹ sầu bi, chúng ta xin Mẹ thương điều chỉnh lại tình hình khiêm nhường nơi chúng ta.

13.

Có khiêm nhường, chúng ta mới biết đón nhận và biết cho đi, để cùng với Mẹ đi vào cõi phúc trường sinh.

14.

Hiện giờ, tôi đang thấy khắp nơi tại Việt Nam yêu dấu của tôi, chỗ nào cũng thắp hương khói, cũng có bái lạy, chứng tỏ tinh thần khiêm tốn trước thế giới thiêng liêng.

Tôi có cảm tưởng là thời điểm cứu rỗi đang tới gần. Xin Mẹ sầu bi thương ban cho chúng ta ơn khiêm nhường để được cứu rỗi.

Long Xuyên, ngày 13.9.2021