Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

BIẾT ĐÓN NHẬN CHÚA

 

 

1.

Hôm nay là ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Mẹ dạy tôi hãy cùng với Mẹ xin Chúa Thánh Thần ban cho tôi và cho các con của Mẹ ơn nào cần nhất cho tình hình hiện nay.

Tôi đã cầu khẩn Chúa Thánh Thần theo ý của Mẹ.

Chúa Thánh Thần thương nghe lời Mẹ và con của Mẹ. Nên cho tôi thấy ơn cần nhất cho tôi lúc này, đó là biết đón nhận Chúa.

2.

Nghĩa là Chúa không coi là quý những gì tôi làm, mà là những gì tôi đón nhận.

3.

Thực vậy. Mỗi ngày Chúa muốn rót vào lương tâm tôi những ơn cần thiết, để tôi biết phân định tốt xấu, đúng sai, cái nên và cái không nên, nhờ đó mà sống tốt, trở nên con Chúa.

4.

Chúa muốn ban nhiều ơn. Nhưng điều cần đặt ra là tôi có đón nhận các ơn Chúa muốn ban cho tôi không.

5.

Nghĩa là biết đón nhận mới là điều quan trọng. Mà không biết đón nhận, thì lại là thái độ rất thường xảy ra.

6.

Xưa, khi Chúa Giêsu xuống thế, muốn ở giữa nhân loại, để cứu nhân loại. Nhưng biết bao người đã không đón nhận Ngài.

Bây giờ cũng vậy. Rất có thể là chính tôi cũng thế.

7.

Nếu tôi tất bật lo làm các việc mà tôi tưởng là làm cho Chúa, còn chính Chúa thì tôi lại không đón tiếp Ngài, thì vô cùng là sai.

8.

Chúa Giêsu đã nói rất rõ: “Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

“Ai không ở lại trong Thầy, thì sẽ bị quăng ra ngoài như cành nho khô héo.” (Ga 15,5-6)

9.

Ở lại trong Thầy”, đó là điều chính Chúa Giêsu đã nói. Thế mà biết bao ngày, tôi đã vô tình không ở lại trong Chúa.

10.

Từ khi tôi biết ở lại trong Chúa, tôi mới khám phá thấy niềm vui ở lại trong Chúa là một sự trưởng thành trong đời sống thiêng liêng.

11.

Đó là một lựa chọn đúng. Và đó cũng là một thách đố, cần phải phấn đấu.

12.

Hơn nữa, đó cũng là điều Chúa Thánh thần muốn Hội Thánh hôm nay thực hiện, để rao giảng ơn cứu độ cho tình hình nguy hiểm hiện nay.

13.

Biết đón nhận Chúa”. Bao người hiện nay không biết đón nhận Chúa, thậm chí còn không muốn đón nhận Chúa.

Thế là chúng ta càng cần phải coi việc đón nhận Chúa là một ơn gọi quý giá Chúa trao ban.

14.

Riêng đối với tôi, Chúa đã đến bằng nhiều cách.

15.

Có lúc Chúa đến với hình dáng kẻ vác thánh giá, máu me tràn trề. Tôi đã đón nhận Chúa bằng tất cả niềm tin.

16.

Có lúc Chúa lại đến với hình dáng đấng an ủi, đồng hành với tôi trong cảnh tôi rơi vào cảnh lo âu, sợ hãi. Tôi đã đón nhận Chúa bằng tất cả tấm lòng biết ơn và phó thác.

17.

Có lúc Chúa đến với tôi dưới hình dáng một kẻ thiếu thốn, xin tôi giúp đỡ. Tôi đã đón nhận Chúa bằng tất cả tấm lòng xót thương, chia sẻ cho Ngài những gì tôi có.

18.

Nghĩa là Chúa đến với tôi dưới nhiều hình thức. Để biết đón Ngài, tôi cần tỉnh thức và cầu nguyện. Với mục đích đó, tôi hay cầu khẩn Chúa Thánh Thần.

19.

Chúa Thánh Thần đến ban cho tôi tinh thần biết đón nhận và biết cho đi những gì mình đã đón nhận.

20.

Biết đón nhận và biết cho đi như thế mà thấy vui, cho dù không ai nhìn thấy, chỉ Chúa thấy mà thôi.

Chúa nhìn chúng ta với tất cả tình thương cứu độ. Cái nhìn của Chúa dành cho chúng ta thực là một ơn vô cùng cao quý. Xin hết lòng cảm tạ Chúa. Alleluia.

Long Xuyên, ngày 22.5.2021