Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI ĐÓN CHÚA
NHƯ MỘT TÌNH THƯƠNG CỨU ĐỘ

 

 

1.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận rất rõ ai đến với tôi như một quyền lực, ai đến với tôi như một tình thương.

2.

Tất nhiên, người đến như một tình thương, thì lôi cuốn tôi hơn người đến như một quyền lực.

3.

Nếu một người quyền lực, lại đến không với tư cách là người quyền lực, nhưng đến với tư cách tình thương, thì thực là tuyệt vời.

4.

Tôi thấy Chúa Giêsu đang đến với tôi như vậy.

Chúa quyền năng vô cùng. Nhưng Ngài đến với tôi dưới hình dạng một tình thương hết sức gần gũi.

5.

Đức Mẹ cho tôi thấy: Xưa Đức Mẹ đã rất vui mừng, khi được Chúa Cứu Thế đến với Mẹ, như một tình thương hết sức gần gũi, hết sức mật thiết. Chúa là quyền lực vô cùng, trở thành tình thương tự hạ, đến mức cuối cùng, để nâng Mẹ lên.

Mẹ rất cảm tạ Chúa về ơn Chúa đã ban cho Mẹ như thế.

6.

Từ những kinh nghiệm của Mẹ và của chính bản thân tôi, Đức Mẹ dạy tôi chỉ tóm gọn vào mến Chúa, thương người.

7.

Cốt lõi đạo Chúa là mến Chúa, yêu người. Thế thì chúng ta hãy tập trung vào yêu thương trong tu đức, trong mục vụ và trong truyền giáo.

8.

Đặc biệt là dịp lễ Chúa Giáng Sinh. Chúa Giáng Sinh để cứu loài người. Chúa cứu bằng yêu thương. Yêu thương của Chúa là tự hạ, mặc lấy thân phận con người nghèo nàn, bé mọn.

9.

Chúa muốn chúng ta đón Chúa, cũng trên con đường Chúa đã Giáng Sinh, để đến với chúng ta.

Trước hết, hãy trút bỏ quyền lực dưới mọi hình thức.

Sau là hãy tập trung đón Chúa ở tâm tình yêu thương.

10.

Cả hai việc đều không dễ dàng. Thế mà Chúa đã và đang thực hiện, để cứu chúng ta.

11.

Rất may là tại Việt Nam hôm nay, số người hưởng ứng lời Đức Mẹ và Chúa Giêsu kêu gọi không phải là hiếm.

12.

Tôi theo gương họ, mà đón Chúa bằng tình thương yêu, cho dù tình yêu thương của tôi còn rất nghèo nàn.

13.

Càng thấy tình yêu thương của mình còn quá nghèo nàn, tôi càng cậy trông vào Chúa và Đức Mẹ. Chúa và Đức Mẹ luôn thương xót tôi.

14.

Càng được Chúa và Đức Mẹ xót thương cứu độ, tôi càng thấy mình cần tựa vào Chúa và Đức Mẹ từng giờ, từng phút, từng giây.

Tôi tựa nương với tâm tình cảm tạ và sám hối.

15.

Tóm lại, cuộc sống của tôi chìm sâu vào vực thẳm yêu thương của Chúa và của Đức Mẹ.

16.

Nhờ vậy, cuộc sống của tôi cũng là cuộc sống yêu thương đối với quê hương, đồng bào.

17.

Cuộc sống là một tình yêu đi về phía trước.

Long Xuyên, ngày 30.11.2021