Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI
SỐNG MÙA VỌNG NĂM NAY

 

 

1.

Mùa Vọng năm nay rất khác những Mùa Vọng các năm trước đây. Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi sống sao cho hợp ý Mẹ.

Đức Mẹ dạy tôi: “Hãy tập trung tâm tình vào ơn gọi đợi chờ.

Trước hết, hãy sống tâm tình đợi chờ của Mẹ đối với con. Mẹ đợi chờ con hơn con đợi chờ Mẹ.

Mẹ đợi chờ con, để lo cho con, để cứu con.

Khi con sống đợi chờ Mẹ, bằng chính tình Mẹ đợi chờ con, con sẽ thấy Mẹ thương con đến thế nào”.

2.

Quả thực là như vậy.

Khi tôi đợi chờ Đức Mẹ, bằng chính tình thương Mẹ đợi chờ tôi, tôi rất cảm động.

Mẹ đợi chờ tôi, như người mẹ xót thương đứa con bé nhỏ, yếu đau, dại dột. Mẹ mở lòng tôi ra cho tôi thấy được điều lạ lùng đó.

3.

Tôi ôm lấy Mẹ. Tôi coi Mẹ là tất cả những gì tốt đẹp nhất của tôi.

4.

Liền sau đó, Đức Mẹ lại cho tôi thấy rõ là tôi hãy sống tâm tình đợi chờ của Chúa dành cho tôi.

Chúa đợi chờ tôi, hơn tôi đợi chờ Chúa.

Chúa đợi chờ tôi, để xóa tội cho tôi, để dẫn tôi về cõi phúc.

5.

Khi tôi được Đức Mẹ mở lòng tôi ra, để nhận thức rằng mình được Chúa đợi chờ, như người cha đợi chờ đứa con phung phá trở về, tôi cảm động vô chừng.

6.

Biết sống tâm tình chờ đợi như thế, tôi thấy Mùa Vọng của tôi, như chìm sâu vào tình thương cứu độ của Đức Mẹ và của Chúa dành cho tôi. Tình thương đó bao la, bát ngát, vô bờ bến.

7.

Do vậy, sống Mùa Vọng theo sự chỉ dẫn của Đức Mẹ dành cho tôi là đứa con yếu đuối, bé nhỏ của Mẹ, đang trở thành nguồn thao thức và thổn thức mạnh mẽ trong tôi.

8.

Bây giờ, thì tôi hiểu: Vì sao Hội Thánh đã dùng nhiều hình ảnh để diễn tả sự đợi chờ, mà tôi cảm nhận.

Như nai vàng khát khao dòng nước, hồn con khát Chúa, Chúa Trời.
Như người lính gác mong trời rạng đông
”.

9.

Có những đợi chờ chỉ do tình yêu và vì tình yêu. Đó là những tình yêu hy sinh mình để cứu người khác. Đẹp thay những đợi chờ như thế. Biết đợi chờ theo ý Chúa là một ơn trọng Chúa ban cho những kẻ Chúa thương.

10.

Tôi xin cầu chúc anh chị em một Mùa Vọng như thế.

Long Xuyên, ngày 28.11.2021