Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐỨC MẸ GIÚP TÔI
ĐƯỢC THUỘC VỀ CHÚA

 

 

1.

Niềm vui lớn nhất của tôi lúc này là được Đức Mẹ giúp tôi thuộc trọn về Chúa.

2.

Tôi thuộc về Chúa, do lòng thương xót Chúa, cho dù tôi tội lỗi, muôn vàn bất xứng.

3.

Tôi thuộc về Chúa, do Đức Mẹ cầu bầu, cho dù tôi là kẻ có tội hơn mọi người khác.

4.

Đối với tôi, được thuộc về Chúa là được Chúa nhận tôi làm con của Chúa, được quyền gọi Chúa là Cha.

5.

Đối với tôi, được thuộc về Chúa là được Chúa nhận là môn đệ, là tông đồ của Chúa Giêsu.

6.

Đối với tôi, được thuộc về Chúa là được Chúa sai đến với những kẻ khốn cùng, để chia sẻ Tin Mừng lòng thương xót Chúa cho họ.

7.

Tôi thuộc về Chúa, nên lòng tôi nhẹ nhàng, thanh thản. Tôi trở nên bé nhỏ, tuyệt đối tin vào Chúa.

8.

Tuy nhiên, Đức Mẹ dạy tôi luôn phải tỉnh thức và cầu nguyện, nhất là phải phấn đấu với chính mình. Bởi vì tôi càng thuộc về Chúa, thì Satan càng ra sức tấn công tôi, để tôi trở nên con người bị chối từ.

9.

Xưa, Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá, là do nội bộ những người có đạo đã từ chối Ngài.

10.

Cảnh đau thương đó vẫn tái diễn trong lịch sử dưới nhiều hình thức cho đến bây giờ.

11.

Bị chối từ, ngay trong chính nội bộ những người xưng mình thuộc về Chúa. Đó là nỗi đau lớn, đó là những tổn thương sâu đậm, nhiều người đã gặp. Tôi cũng đã gặp.

12.

Riêng tôi, tôi được Đức Mẹ dạy là hãy sống cảnh đau xót đó như một thánh lễ. Tôi trở thành của lễ, kết hợp với của lễ Chúa Giêsu dâng trên thánh giá xưa.

13.

Sống thân phận kẻ bị chối từ, nhưng không vì thế, mà khóa chặt lòng mình. Lòng họ vẫn rộng mở, theo gương trái tim Chúa.

14.

Bị chối từ, nhưng không từ chối.

15.

Hãy coi đây là một ơn huệ Chúa ban. Ơn này mới chỉ là khởi đầu cho nhiều ơn khác, mà Chúa dành cho những người con của Đức Mẹ.

16.

Tôi thuộc về Chúa, nên tôi luôn sống trong tâm tình cảm tạ Chúa.

Tôi hay cùng với Đức Mẹ dâng lên Chúa lời kinh Magnificat “Linh hồn tôi tung hô Chúa”.

Long Xuyên, ngày 24.9.2021