Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐỨC MẸ DẠY TÔI
HÃY LO CỨU MÌNH
CHO KHỎI TỘI LỖI

 

 

1.

Sáng nay, Chúa Giêsu đến gặp tôi. Chúa hỏi: Con muốn Cha làm gì cho con? Tôi nhìn Đức Mẹ, thì Đức Mẹ gợi ý cho tôi là: Hãy xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi trong con.

2.

Trong giây lát, tôi nhìn thấy tôi là kẻ tội lỗi, và Đấng cứu tôi khỏi tội là Chúa.

Nhận thức đó mở đầu cho cuộc gặp gỡ giữa Chúa và tôi.

3.

Cuộc gặp gỡ càng sâu, tôi càng nhận rõ hơn điều mà Chúa muốn nơi các môn đệ Chúa lúc này, đó là hãy chống tội lỗi trong chính bản thân mình. Nhờ vậy mà Hội Thánh, Tổ quốc, đồng bào sẽ được cứu.

4.

Chống tội lỗi trong chính bản thân mình sẽ khởi đi từ sám hối.

5.

Lúc này hơn bao giờ hết, mọi tín hữu đều coi sám hối là việc Chúa mời gọi tha thiết nhất.

6.

Lúc này, các mục tử khắp nơi đều nhấn mạnh đến sám hối. Sám hối trong phụng vụ. Sám hối trong tu đức. Sám hối trong truyền giáo.

7.

Chính các mục tử đang nêu gương sáng về sám hối trong cuộc sống của mình.

8.

Gương sáng về sám hối không đặt nặng hình thức, mà quan tâm nhiều đến tâm tình bên trong. Thí dụ quan tâm lo an ủi, đỡ nâng những đối tượng gặp cảnh cô đơn, bị xã hội từ chối. Nhất là họ dám chịu đau khổ thay cho những người khác.

9.

Họ đau cái đau của người khác. Họ chia sẻ nỗi đau của người khác.

Họ bén nhạy trước cảnh đau khổ của người khác, nên đi bước trước trên đường liên đới.

10.

Sám hối, đền tội mình bằng những việc bác ái, đó là cách lo cứu mình cho khỏi tội.

11.

Nhờ vậy, họ sẽ được Chúa cứu cho khỏi hỏa ngục.

12.

Cứu cho khỏi hỏa ngục, đó là điều Chúa nhấn mạnh trong Phúc Âm, và nhất là lúc này.

13.

Tới đây, tôi sực nhớ đến lời kinh Đức Mẹ dạy ở Fatima.

"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn".

14.

Cứu cho khỏi tội lỗi,

Cứu cho khỏi hỏa ngục.

Đó là những gì cần thiết, mà lúc này Đức Mẹ đang nhắc cho chúng ta.

15.

Như vậy, sám hối thực tình luôn gắn liền với cầu nguyện khiêm nhường. Thế rồi, đơn sơ phó thác.

Long Xuyên, ngày 26.9.2021