Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

HÀNH TRÌNH ƠN THA TỘI

 

 

1.

Từ mấy tháng nay, tôi thấy tại Việt Nam yêu dấu của tôi, bùng phát lên nhiều hình thức đề cao tự hào, tự mãn, tự khoe mình là hơn người khác.

Trước tình hình đó, Đức Mẹ khuyên tôi hãy đọc lại lời thánh Phêrô đã viết xưa. Ngài quả quyết thế này:

2.

Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

“Vậy anh em hãy tự khiêm, tự hạ, dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa…

“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1 Pr 5,5-8)

3.

Đọc xong những lời khuyên trên đây của thánh Phêrô, tôi thực sự lo sợ cho tôi. Nếu không tỉnh thức, biết đâu tôi sẽ bị Chúa chống lại tôi, vì tôi kiêu ngạo. Hơn nữa tôi lại trở thành mồi ngon cho quỷ dữ, nếu tôi tìm cầu cứu ở những thế lực trần thế.

4.

Trong lo sợ, tôi hồi tâm trước Chúa, thì thấy tình hình nội tâm của tôi không ổn. Tôi cầu xin Chúa thương tha tội cho tôi.

5.

Ngay một sự không thấy mình cần được Chúa thứ tha, cũng đã là một thái độ xấu, cần được Chúa tha thứ.

6.

Cần được Chúa tha thứ, đó là tình hình của tôi mọi giờ mọi phút.

Chứ nếu tôi dám nghĩ rằng: Tôi sẽ không gặp phải những bất ngờ, ăn năn tội chẳng kịp, thì sẽ quá sai.

7.

Thực vậy, xin ơn tha thứ là một ơn rất cần, rất dài lâu, khiến đời tôi trở thành một hành trình xin ơn tha thứ

8.

Nhận thức như vậy, nên hằng ngày, tôi vẫn cùng với Đức Mẹ nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, để đón nhận ơn đền tội, mà Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha.

Chúa Giêsu đền tội thay cho tôi. Nhưng tôi cũng cần phải biết đón nhận ơn đền tội.

9.

Tôi đền tội của tôi. Tôi cũng đền tội cho những người thuộc về tôi.

10.

Hiện nay, ý thức về tội đang bị phai mờ. Quỷ hỏa ngục đang ráo riết bày ra đủ thứ quyến rũ, để lừa dối con người đừng sợ tội.

11.

Nếu tôi và các môn đệ Chúa không dám nói lên nguy cơ đó, thì sẽ có lỗi.

12.

Riêng tôi, trong những ngày này, già yếu, đau đớn phần xác, lo âu phiền muộn về phần hồn. Nhưng tôi được Mẹ đem lại niềm vui, đó là cảm thấy mình được ơn tha thứ.

13.

Tôi là kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa tha thứ cho tôi. Chúa tha thứ do lòng nhân hậu của Chúa.

14.

Khi tôi nhìn đời tôi như một hành trình đón nhận ơn tha thứ, thì tôi nhận thấy ơn gọi Chúa dành cho tôi quả là tuyệt vời.

15.

Chúa tha thứ cho tôi là Chúa xóa tội của tôi bằng máu của Chúa.

16.

Chúa tha thứ cho tôi là Chúa gánh lấy tội của tôi trên vai Chúa, để tôi được nhẹ.

17.

Chúa tha thứ cho tôi là Chúa trao tôi cho Hội Thánh Chúa, để Hội Thánh Chúa dưới đất và trên trời đều đỡ nâng tôi từng ngày, từng giờ, từng phút, bằng nhiều sáng kiến khác nhau.

18.

Nhất là Chúa tha thứ cho tôi bằng việc Chúa gởi gắm tôi cho Đức Mẹ Maria.

Mẹ luôn ở bên tôi. Tôi có cảm tưởng là Mẹ bỏ triều thiên xuống, để dễ gần gũi với tôi, để tôi dễ gần gũi với Mẹ. Mẹ là nguồn an ủi.

19.

Mẹ an ủi tôi bằng cách khuyên tôi hãy tin Lời Chúa sau đây: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

20.

Hành trình ơn tha thứ nơi tôi quả là lạ lùng. Xin hết lòng tạ ơn Chúa. Alleluia.

Long Xuyên, ngày 28.5.2021