Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

MỘT CHÚT SUY NGHĨ
VỀ ƠN GỌI CỦA THÁNH GIUSE

 

1.

Thế giới đang đi vào một tình hình rất nguy hiểm. Đâu là con đường cứu độ?

Hội thánh đang rơi vào những khủng hoảng trầm trọng. Đâu là con đường cứu độ?

Thưa: Con đường cứu độ đã được Thiên Chúa giới thiệu cho thánh Giuse, và thánh Giuse đã đón nhận con đường đó.

2.

Con đường cứu độ đó được mạc khải trong lời Thiên Sứ báo cho ông Giuse: “Này, ông Giuse là con vua Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1, 20-22).

3.

Như vậy, Thiên Sứ cho thánh Giuse thấy con đường cứu độ là Đức Mẹ Maria và Đức Giêsu con của Mẹ. Thực rõ ràng.

4.

Thánh Giuse đã đón nhận con đường đó. Ngài gắn kết mật thiết với con đường đó. Ngài bảo vệ quyết liệt con đường đó.

5.

Đối với Đức Mẹ và Chúa Giêsu, thì thánh Giuse kết hợp một cách thắm thiết bằng mọi đức tính gia đình. Còn đối với xã hội, thì thánh Giuse bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu bằng mọi đức tính xã hội một cách bén nhạy.

6.

Có thể tóm gọn cách thánh Giuse sống ơn gọi của ngài vào một đức tính quan trọng, đó là khôn ngoan.

7.

Khôn ngoan, khi ngài khéo giữ được sự âm thầm lặng lẽ, hiền lành và khiêm tốn. Tránh ồn ào, phô trương, áp đặt, lên mặt ta đây.

8.

Khôn ngoan, khi ngài biết chọn con đường vòng, để tránh nguy cho Chúa, Ngài từ Ai cập trở về quê nhà bằng con đường trẽ xa đường chính.

9.

Khôn ngoan, khi ngài dùng một phương tiện nghèo, nhưng mạnh khỏe dẻo dai, để di chuyển, đó là con lừa.

10.

Khôn ngoan, khi ngài khéo lo cho gia đình đủ ăn đủ mặc, khỏe mạnh, không phải lệ thuộc, mà còn có thể giúp được người khác.

11.

Khôn ngoan, khi ngài thấy mình đã hoàn thành sứ vụ được trao, thì xin được chết một cách lặng lẽ trong tay Đức Mẹ và Chúa Giêsu, coi đó là cái chết hạnh phúc.

12.

Nếu ơn gọi của thánh Giuse là giới thiệu và bảo vệ con đường cứu độ của Chúa, thì ngài đã hoàn tất ơn gọi đó một cách khiêm nhường đầy khôn ngoan và bén nhạy.

13.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, có tên thánh là Joseph, tức Joseph Ratzinger, xem ra rất thấm nhuần tinh thần thánh Giuse. Rất nhiều lần ngài than phiền vì không thiếu người trong Hội thánh hiện nay đã không bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhưng chỉ lo bảo vệ cơ chế, tổ chức, ban bệ, của cải vật chất và những hoành tráng lộng lẫy theo tiêu chuẩn thế tục.

14.

Cũng vì nhận thức mình không còn đủ sức khỏe và những điều kiện cần thiết để sống ơn gọi Giáo Hoàng, nên ngài đã khiêm tốn từ nhiệm.

Đó là ngày thứ hai, 11 tháng 02, năm 2013.

Có thể hiểu sự từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI phần nào nói lên tinh thần khiêm nhường của thánh Giuse muốn đề cao cho con đường cứu độ là Chúa Giêsu và Đức Mẹ, chứ không phải là cơ chế phức tạp Hội thánh, và những tự hào tự mãn về quyền lực và của cải.

15.

Tại Việt Nam hôm nay, ơn gọi của thánh Giuse xưa vẫn sống động mạnh mẽ ở nhiều tín hữu tại nhiều nơi đây đó.

Tuy nhiên, thiết tưởng cũng cần nói lên một sự thực đau lòng, đó là tinh thần thánh Giuse đang mờ nhạt, và đang biến chất một cách thê thảm ở một số người không nhỏ.

16.

Xin hãy cầu nguyện và tỉnh thức. Tháng Ba phụng vụ quen gọi là tháng thánh Giuse, đây là cơ hội thuận tiện chúng ta theo gương thánh Giuse, mà trở về với con đường cứu độ đích thực là Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

17.

Cánh riêng, chúng ta cầu nguyện cho các nơi đào tạo, để Hội thánh Việt Nam có được nhiều người như thánh Giuse xưa.

Tôi tin rằng thánh Giuse, bổn mạng Hội thánh Việt Nam, sẽ thương cứu những con cái của ngài đang cậy tin ở ngài, nhất là trong thời điểm phức tạp hiện nay.

18.

Một điều sau cùng tôi xin được nói lên ở đây, đó là hãy cầu nguyện với thánh Giuse cho những kẻ hấp hối được ơn chết lành.

Năm nay tôi 92 tuổi, càng ngày tôi càng cảm thấy sự chết lành là điều hết sức quan trọng. Mà chết lành đâu là chuyện dễ. Từng phút, từng giây, tôi bám chặt lấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ, đó là con đường cứu độ. Nhưng, quỉ dữ Satan cũng tấn công quyết liệt, mong có lúc tôi sơ hở, sẽ buông con đường cứu độ, mà rơi vào tay nó. Xin thương cầu nguyện cho tôi và cho mọi kẻ hấp hối được ơn chết lành. Thực sự thánh Giuse là quan thầy của những kẻ chết lành.

Long Xuyên, ngày 21.02.2019