Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

CHÚA THANH LUYỆN TÔI

 

1.

Tôi là kẻ tội lỗi, rất yếu đuối, mọn hèn. Xin hết lòng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thanh luyện tôi, và đang thanh luyện tôi.

Chúa thanh luyện tôi, như người cha thanh luyện đứa con bé mọn yếu đuối. Thanh luyện bằng nhiều cách rất thân thương. Ở đây tôi chỉ xin được nói tới ba cách sau đây:

2.

Cách thứ nhất Chúa thanh luyện tôi là Chúa ở lại trong tôi, và tôi được ở lại trong Chúa.

Xưa Chúa Giêsu đã quả quyết: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23).

3.

Tôi tin vững vàng tôi được Chúa thương, không phải vì tôi luôn giữ trọn lời Chúa, nhưng thực sự tôi luôn yêu mến Chúa, mặc dầu tôi vấp ngã vì yếu đuối. Chúa tha thứ. Chúa đến với tôi. Chúa ở lại trong tôi, để thanh luyện tôi.

4.

Chúa Giêsu ở lại trong tôi. Chúa Cha ở lại trong tôi, Chúa Thánh Thần ở lại trong tôi. Được Ba Ngôi ở lại trong mình, tôi thực sự sung sướng, vì tin rằng Chúa Ba Ngôi ở lại trong tôi, là để thanh luyện tôi.

5.

Do vậy, tôi luôn khao khát Chúa, tôi luôn thao thức về Chúa, tôi luôn bám vào Chúa. Tôi luôn coi sự Chúa ở lại trong tôi, là một ơn trọng đại của lòng thương xót Chúa.

6.

Tôi cố gắng sống thân mật với Chúa. “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15, 4).

Ở lại, đó là điều căn bản, Chúa thương ban cho tôi điều căn bản đó, không phải vì tôi xứng đáng, nhưng chỉ vì Chúa xót thương tôi mà thôi.

Chính sự ở lại đó đã thanh luyện tôi, và đang thanh luyện tôi.

7.

Cách thứ hai Chúa thanh luyện tôi là:

Chúa cho tôi được là hạt lúa bị thối đi, như lời Chúa đã phán xưa:

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất, mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24).

8.

Hạt lúa là tôi đây, đã và đang bị thối đi do nhiều yếu tố, như những bệnh tật, những đau đớn triền miên cả phần xác lẫn phần hồn, những mệt mỏi, nhức nhối đủ thứ của thân phận của con người nói chung và của người già nua nói riêng.

9.

Khi bị thối đi như thế, tôi được Chúa thương ban cho ơn này, là: Xin vui nhận vào mình những đau khổ của người khác, để nhờ vậy, mà chúng tôi được dự phần vào việc Chúa cứu chuộc.

10.

Chúa Giêsu đã cứu nhân loại bằng cuộc khổ nạn thánh giá, thì chúng tôi cũng được kêu gọi chia sẻ cuộc thương khó của Chúa, để cứu đời và cứu chính mình.

11.

Được thanh luyện bằng khổ đau là một chuyến đi dài đầy thử thách. Tôi đã trải qua những chặng đường đó. Phải nhờ ơn Chúa.

12.

Cách thứ ba Chúa thanh luyện tôi là: Cho dù xảy ra muôn vàn thử thách, tôi luôn vững tin vào Chúa: “Anh em hãy tin Thầy” (Ga 14, 11).

Quỷ Satan đã nhiều lần tấn công tôi một cách dữ dội, nó kéo tôi vào những cảnh tối tăm, hầu đẩy tôi xuống vực sâu thất vọng. Thế gian và xác thịt nhiều lúc cũng muốn lôi tôi vào những chân trời mới, xa lìa Chúa.

13.

Nhưng Chúa đã cứu tôi, Chúa thanh luyện tôi bằng cách ban cho tôi niềm tin vững vàng vào lòng thương xót Chúa. Chúa cũng dùng nhiều người đến với tôi, để giúp tôi vững tin vào Chúa.

Cuộc chiến nội tâm là rất quyết liệt, nhưng Chúa vẫn cứu tôi. Phải nói ngay điều này: Chính Đức Mẹ Maria là Đấng đã và đang ở bên tôi trong những cuộc chiến đấu thiêng liêng đầy cam go suốt bao năm dài của đời tôi.

14.

Với những chia sẻ trên đây, tôi muốn tạ ơn Chúa về ơn thanh luyện Chúa thương ban cho tôi.

Tôi cũng muốn nhân dịp này nhắn gửi các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay điều này, đó là:

Hội thánh chúng ta đang đi vào một cuộc thanh luyện mới. Chúa sẽ cứu chúng ta, Đức Mẹ sẽ cứu chúng ta. Hãy vững tin! Hãy cầu nguyện và tỉnh thức.

15.

Giờ đây, với đức tin, tôi đang nhìn thấy Chúa thực là rõ, tôi đang cảm thấy Chúa thực là gần gũi.

Giờ đây, với đức tin, tôi đang thấy sự được Chúa thanh luyện là một hồng ân cao quí. Xin hết lòng tạ ơn Chúa giàu lòng thương xót.

Long Xuyên, ngày 2.03.2019