Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

THÁNH GIUSE CON NGƯỜI ĐÓN NHẬN

 

1.

Tôi tưởng tôi đã biết đủ về thánh Giuse. Tưởng như thế là lầm. Suốt mấy ngày qua, Chúa dạy tôi thêm về thánh Giuse. Chúa cho tôi nhớ lại đoạn Phúc âm thánh Mátthêu về truyền tin cho thánh Giuse. Trong đoạn này có một từ được nhấn mạnh về ơn gọi của thánh Giuse, từ đó là đón nhận.

2.

Thiên thần bảo Giuse: “Đừng ngại đón nhận Maria và bào thai Giêsu” (Mt 1, 20).

Đáp lại, Giuse đã đón nhận Maria và bào thai Giêsu (Mt 1, 24).

3.

Dựa vào đó, thánh Giuse được gọi là người đón nhận Đức Mẹ và Chúa Giêsu.

4.

Chúa dạy tôi hãy theo gương thánh Giuse mà đón nhận Đức Mẹ và Chúa Giêsu.

5.

Thánh Giuse đã đón nhận Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu thế nào?

Thưa là:

+ Luôn sống mật thiết với hai Đấng.
+ Luôn ở bên hai Đấng trong mọi hoàn cảnh.
+ Luôn phục vụ hai Đấng với tất cả tấm lòng phó thác vào Chúa phù trợ.
+Luôn bảo vệ hai Đấng một cách lặng lẽ nhưng mạnh mẽ.
+ Luôn để mình hòa tan đắm chìm trong tình thương của hai Đấng.
+ Luôn coi hai Đấng là hạnh phúc của mình. Ngài còn có lý hơn thánh Phaolô để có thể nói: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô và Đức Mẹ sống trong tôi”.

6.

Nhìn vào mình, tôi thấy tôi hãy coi mình là người đón nhận, như thánh Giuse.

Tôi đón nhận Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria vào trong tôi một cách thân mật. Tôi ở lại với hai Đấng. Hai Đấng bao phủ trên tôi tình thương bao la tuyệt vời của Chúa.

7.

Nếu biết đón nhận là một ơn trọng ta cần cảm tạ Chúa, thì không biết đón nhận chính là một thảm họa cho ta.

Có lần, Chúa Giêsu đã vừa nói vừa khóc khi nhìn Giêrusalem: “Giêrusalem, Giêrusalem, đã bao lần, Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp ấp ủ gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Mt 23, 32).

8.

Rất có thể Chúa đã nhiều lần than khóc, vì chúng ta đã không biết đón nhận những ơn Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúng ta vô tâm, chúng ta tự mãn, chúng ta lo cho đi, đôi khi để thỏa mãn tính hiếu động và kiêu căng, mà không lo đón nhận, như một kẻ khó nghèo tội lỗi cần được cứu.

9.

Đón nhận Chúa là việc không thể cậy vào khoa học, kỹ năng, hay các cuộc họp.

10.

Gặp gỡ Chúa là việc của đức tin, và ơn Chúa dành cho những ai mà Chúa xót thương.

11.

Vì thế, vấn đề quan trọng mà thánh Giuse dạy tôi là hãy biết đón nhận.

Có những chuyến xe lịch sử Chúa dùng để đến với chúng ta, nếu chúng ta bỏ lỡ, không biết đón nhận thì hậu quả sẽ thê thảm, mà là do lỗi tại chúng ta.

12.

Lịch sử hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Chúng ta cần cầu nguyện và tỉnh thức để biết đón nhận thánh ý Chúa.

13.

Hãy biết đón nhận, khi còn được may mắn đón nhận ơn Chúa, kẻo tới một lúc nào đó, có muốn đón nhận ơn Chúa cũng không còn nữa, thì sẽ khốn khổ cho chúng ta.

14.

Nguyện xin thánh cả Giuse thương cầu bầu cho chúng ta được ơn biết đón nhận ơn Chúa một cách mau lẹ như ngài.

15.

Thánh Giuse biết đón nhận vì ngài khiêm nhường, rất mực khiêm nhường. Còn chúng ta thì thường lại thiếu khiêm nhường. Nên chúng ta rất cần cầu xin Chúa thương cứu chúng ta cho khỏi tính xấu kiêu ngạo dưới nhiều hình thức.

16.

Hình thức kiêu ngạo nguy hiểm nhất là tự cho mình là đạo đức hơn người khác, giống như loại người đạo đức Pharisêu xưa. Chẳng ai cứu được chúng ta khỏi nguy hiểm đó, ngoài Chúa chúng ta.

Thực sự, Chúa đang cứu Hội thánh khỏi nguy hiểm đó. Chúng ta hãy biết đón nhận ơn cứu độ đó, nhờ lời cầu của thánh Giuse. Chúng ta khiêm tốn đón nhận ơn đó từng ngày, từng giờ, từng phút, với tâm tình cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót.

Long Xuyên, ngày 18.03.2019