Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

CHÚA PHỤC SINH ĐÃ ĐẾN VỚI TÔI

 

1.

Một niềm vui tôi định giấu, nhưng Chúa dạy tôi là nên nói ra, đó là sự kiện Chúa phục sinh đến với tôi.

Ngài không hiện hình. Nhưng tôi nhận ra Ngài. Tôi như nhìn thấy Ngài, chạm tới Ngài, nghe tiếng Ngài.

2.

Đặc điểm làm cho tôi nhận ra Chúa phục sinh đến với tôi, là sự bình an. Xưa, mỗi lần Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ, Chúa đều chào chúc bình an. Nay, mỗi lần Chúa phục sinh đến với tôi, Ngài đều đem lại cho tôi sự bình an.

Sự bình an, mà Chúa phục sinh ban tặng cho tôi, được tôi cảm nghiệm thế này:

3.

Chúa cho tôi thấy rõ có một sự sống mới ở cõi đời sau. Sự sống mới đó là được ở trên thiên đàng, đời đời mãi mãi.

Chính Ngài dẫn tôi tới đó, bằng con đường Ngài đã đi trên cõi đời này.

4.

Trên cõi đời này, Ngài đã sống khiêm nhường, hiền lành, yêu thương, hy sinh, để cứu nhân loại khỏi những khổ đau.

Nay Ngài đến với tôi cũng để dẫn tôi đi theo con đường đó.

Được biết như vậy, tôi cảm thấy bình an tràn trề.

5.

Bình an, mà tôi được cảm nghiệm hệ tại ở sự tôi bước theo Chúa, và ở sự chính Chúa sẽ định đoạt số phận đời đời cho tôi.

6.

Do vậy, tôi sẽ tuyệt đối tránh xa sai lầm coi bình an là hệ tại ở sự mình được chức nọ quyền kia do Chúa ban cho.

7.

Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến điều đó, là vì không thiếu trường hợp, tôi cũng như nhiều môn đệ Chúa quá đề cao chức quyền của mình, muốn bắt buộc mọi người vâng phục mình, coi đó là sự bình an mà Chúa muốn. Sai lầm đó đưa đến nhiều tai hại khôn lường.

8.

Tình hình hiện nay cũng đang cho tôi thấy là không thiếu người lầm tưởng mình sẽ thoát khỏi sự phán xét của Chúa ở đời sau, mình sẽ định đoạt được số phận cho mình ở đời sau. Lầm tưởng đó là quá tai hại. Chính Chúa phục sinh sẽ phán xét từng người. Vì thế, mà phong trào cầu khấn Chúa xem ra đang khởi động dưới nhiều hình thức.

9.

Hơn bao giờ hết, tại Việt Nam hôm nay, phong trào cầu khấn với một Đấng thiêng liêng đang nở rộ như một mùa xuân thiêng liêng.

Nếu được hướng dẫn, phong trào đó sẽ trở thành một yếu tố quan trọng giúp phát triển đất nước về mặt đạo đức.

10.

Ai sẽ hướng dẫn?

Riêng tôi, tôi xin Chúa phục sinh thương hướng dẫn tôi, từng giờ, từng phút, từng giây.

Tôi sẽ chỉ làm được những việc nhỏ, đem lại sự bình an nhỏ cho một số nhỏ. Và đó là mơ ước lớn của tôi.

11.

Tôi tin chắc chắn: Chúa phục sinh đang nhìn thấy rất rõ mọi sự trong tôi, Ngài cũng đánh giá rất đúng từng lựa chọn của tôi. Nên tôi tìm sự bình an nơi lòng thương xót Chúa.

Tôi đã gặp Ngài, Ngài đang dắt tôi đi trong tình thương của Ngài.

12.

Tôi hết lòng cầu khẩn, xin Chúa phục sinh cũng thương hướng dẫn Hội thánh tại Việt Nam này.

Tình hình đang chuyển biến phức tạp, khó thấy được đúng sai, càng khó quyết được đâu là thánh ý Chúa. Bất ổn chồng chất. Xin cho chúng ta gặp được Chúa phục sinh.

13.

Có những điều cần sửa,

Có những điều cần giữ,

Có những điều cần cảnh giác.

Nhưng ai sẽ đứng ra chỉ bảo một cách có uy tín để có sự bình an đích thực.

Lạy Chúa phục sinh, xin xót thương chúng con.

14.

Xã hội cũng đang rối bời.

Xin Chúa phục sinh thương ban cho xã hội sự bình an của Chúa.

15.

Xưa, Chúa đã phán: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14, 27).

Xin Chúa thương giúp chúng con biết đón nhận bình an của Chúa.

Long Xuyên, ngày 16.04.2019