Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

TÔI ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG BAN CHO
NHỮNG TẤM LÒNG

 

1.

Đã từ rất lâu rồi, Chúa thường gửi cho tôi những tấm lòng. Nhất là lúc này, Chúa đang tới tấp gửi đến cho tôi những tấm lòng.

Những tấm lòng, đó là tên gọi thân thương tôi dành cho một loại người có sức mạnh lạ thường kéo tôi đến tình yêu của Chúa.

Tình yêu của Chúa là rất nhiệm mầu. Ở đây, tôi chỉ xin được nói đôi chút về vài dung mạo tình yêu Chúa, mà những tấm lòng đã và đang lôi cuốn tôi.

2.

Dung mạo thứ nhất là dung mạo mà tiên tri Osea xưa đã mô tả về tình yêu Chúa.

Osea là tiên tri sống tại bắc Israel, thế kỉ thứ VIII trước Chúa Giêsu giáng sinh.

Tình hình đạo đức lúc đó là rất thê thảm. Từ hàng tư tế đến dân thường, tất cả đều sa đọa.

Chúa gửi đến cho khối dân sa đọa đó tiên tri Osea, để nói về tấm lòng của Thiên Chúa.

3.

Osea nói về tấm lòng của Chúa đại khái thế này:

Tình yêu Chúa là dịu dàng, là cho đi, là hy sinh. Nhưng tình yêu đó đã bị phản bội nơi dân riêng của Chúa. Tình yêu bị phản bội cảm thấy đau khổ, như muốn nổi giận, nhưng rồi lại xót thương, không ngừng kêu gọi những kẻ phản bội hãy trở về, bởi vì:

Chúa là Đấng trung tín.

4.

Hiện giờ, tôi đang thấy một tình hình giống như thế. Có những người mang nét Osea ở giữa Hội thánh hôm nay. Nhờ họ, mà tôi hiểu tình yêu Chúa hơn. Họ là những tấm lòng phản ánh tấm lòng của Thiên Chúa.

5.

Dung mạo thứ hai là dung mạo mà thánh Gioan tông đồ xưa đã mô tả về tình yêu Thiên Chúa.

Thánh Gioan tông đồ đã mô tả tình yêu Chúa bằng những từ rất gần gũi, rất thiết tha, rất an ủi.

6.

Tình yêu Chúa là: “Hy sinh mạng sống cho những người mình yêu” (Ga 15, 13).

7.

Tình yêu Chúa là: Ở lại. “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15, 5).

8.

Tình yêu Chúa là cùng ở bên nhau. “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy” (Ga 14, 4).

9.

Tình yêu Chúa là chính Chúa chủ động chọn người Chúa thương.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt đặt anh em, để anh em ra đi sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 16).

10.

Chúa đúng là một tấm lòng khôn tả, đã được một tấm lòng dạt dào tình yêu Chúa là thánh Gioan tông đồ mô tả trong Phúc âm của ngài. Ngài có kinh nghiệm về tình yêu Chúa.

11.

Tôi đang thấy những người như thánh tông đồ Gioan xuất hiện trong Hội thánh hôm nay.

12.

Họ truyền giáo bằng tấm lòng của họ. Họ làm chứng về Chúa bằng tấm lòng của họ. Họ gieo rắc mầm mống sự thiện bằng tấm lòng của họ.

13.

Theo gương họ, tôi cũng mong ước mình được là một tấm lòng theo thánh ý Chúa.

Khát vọng đó của tôi đang đổi mới hướng đi của tôi về tu đức, về mục vụ và về truyền giáo.

Tôi chỉ có tấm lòng,

Tôi chỉ là một tấm lòng.

14.

Tất nhiên, tấm lòng nói trên đây phải biết phân định, phải biết chọn lựa, tức là phải có những hiểu biết lành mạnh, khôn ngoan, phải hiền lành, khiêm nhường. Rồi cũng phải có sự can đảm, nhất là phải có ơn Chúa Thánh Thần.

Vì thế, một tấm lòng đúng nghĩa không hề là chuyện dễ. Không dễ, nhưng vẫn thực hiện được nhờ ơn Chúa, và nhờ ơn giúp đỡ của nhiều người tốt.

15.

Tôi tin: Những người được Chúa giúp như thế đang rải rác khắp nơi, và thuộc mọi thành phần Hội thánh và xã hội.

16.

Tôi đang thấy những tấm lòng như vậy cả nơi những người nghèo, những người khuyết tật, những người bị xã hội loại trừ.

17.

Họ là những tấm lòng được Chúa chúc phúc, trong cuộc phán xét chung, mà thánh sử Mátthêu đã mô tả: “Chúa quả quyết, mỗi lần ai làm việc thiện cứu kẻ khổ đau, là được kể như là làm cho chính Chúa” (Mt 15, 42).

Xin tha thiết cầu chúc cho mỗi người anh chị em được là một tấm lòng.

Long Xuyên, ngày 11.03.2019