Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

ĐI TÌM NHỮNG ĐỐM SÁNG HY VỌNG

 

1.

Tình hình mấy ngày vừa qua được tôi cảm nhận một cách không ổn.

Không bi quan, mà cũng chẳng lạc quan.

2.

Tôi đi tìm bình an, nhưng xem ra khắp nơi đều rối.

3.

Tôi đi tìm niềm tin, nhưng xem ra chỗ nào cũng có nghi ngờ.

4.

Tôi đi tìm yêu thương, nhưng xem ra yêu thương nào cũng bị tổn thương.

5.

Tôi thao thức hỏi Chúa, xin Chúa dạy tôi phải làm gì?

6.

Chúa dạy tôi hãy theo Chúa đi tìm những đốm sáng hy vọng.

Tôi đang đi, và tôi đang thấy mấy đốm sáng hy vọng sau đây:

7.

Đốm sáng thứ nhất là những người hết lòng tìm gặp gỡ Chúa Kitô, hết lòng kết hợp mật thiết với Người, hết lòng thuộc về Người, hết lòng vâng phục Người.

8.

Dù bận rộn muôn việc, họ vẫn ưu tiên sống với Chúa Kitô.

9.

Dù bị áp lực từ khắp phía, họ vẫn cầu nguyện và tỉnh thức trong Chúa Kitô.

10.

Dù bị lôi cuốn bởi dòng thác ý kiến này ý kiến nọ, họ vẫn một mực coi thánh ý Chúa là gia nghiệp của mình.

11.

Họ nhận biết mình yếu đuối, hèn hạ, nên chỉ tìm nương tựa ở Chúa Kitô là Đấng cứu chuộc giàu lòng thương xót.

12.

Những nhóm nhỏ này không ồn ào, nhưng thích lặng lẽ như những kẻ bé mọn, yếu đuối, hèn hạ.

13.

Điểm sáng thứ hai là những nhóm người hết lòng sống đời xin vâng của Đức Mẹ Maria.

14.

Xin vâng của Đức Mẹ là vững tin vào Chúa.

15.

Xin vâng của Đức Mẹ là khiêm nhường, kín đáo.

16.

Xin vâng của Đức Mẹ là dấn thân lên đường phục vụ kẻ khác.

17.

Xin vâng của Đức Mẹ là biết thương cảm những kẻ thiếu thốn.

18.

Xin vâng của Đức Mẹ là nâng đỡ các môn đệ Chúa một cách khiêm nhường, tế nhị.

19.

Xin vâng của Đức Mẹ là cầu nguyện và hy sinh trong âm thầm.

20.

Xin vâng của Đức Mẹ là là nhận biết mình chỉ là một nữ tỳ, được Chúa đoái nhìn một cách đặc biệt mà thôi.

21.

Xin vâng của Đức Mẹ là không dám kết án ai, không dám loại trừ ai, không dám chống phá ai, không có thành kiến xấu về ai, không gieo rắc tiếng xấu cho ai.

22.

Tôi thấy những nhóm nhỏ sống đời xin vâng của Đức Mẹ như vừa tả đang hoạt động mạnh mẽ dưới sự hưỡng dẫn của Chúa Thánh Thần.

23.

Tuy nhiên, trong một tình hình mà sự xấu nổi lên như một đêm tăm tối trùm phủ khắp nơi, thì hai điểm sáng trên đây chỉ được coi như những đốm sáng nhỏ, cho dù mang hy vọng lớn.

Đúng là như vậy, nhưng khi hy vọng được hiểu đúng nghĩa, thì những đóm sáng nhỏ hy vọng đó cũng là nguồn an ủi vô giá đối với chúng ta.

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô (Pape Francois Lexique, Espérance (135-141)), thì hy vọng thực của Chúa Kitô có những đặc điểm sau đây:

24.

Thứ nhất, đó là một ơn Chúa ban. Nó dựa trên lời hứa của Chúa. Nó thường vượt qua những đợi chờ của chúng ta.

25.

Thứ hai, đó là một quà riêng Chúa dành cho những kẻ nghèo hèn, những kẻ bị đuổi ra ngoài lề, những kẻ khổ đau, những kẻ khóc lóc, những kẻ đã trải qua những thất bại.

Nghĩa là đó là một quà tặng Chúa ban cho những kẻ khiêm nhường.

26.

Thứ ba, đó là một quà tặng mà Chúa đòi chúng ta phải đợi chờ. Để chúng ta có dịp ôm vào lòng mình những kẻ khổ đau.

27.

Riêng tôi, sắp tới nhân ngày kỷ niệm thụ phong Giám mục của tôi (30.4.1975/30.4.2019) tôi sẽ cảm tạ Chúa vì những đốm sáng hy vọng Chúa đã cho tôi.

Cho dù còn nhiều đau khổ, tôi cũng thấy vui vì những đốm sáng hy vọng bên tôi và xung quanh tôi trong Hội thánh tại Việt Nam này, để tôi vững bước đi về phía trước, một phía trước sẽ không thiếu những bất ngờ đáng ngại.

Long Xuyên, ngày 23.04.2019