Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

LẠY CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON
VÌ CON LÀ CON CỦA ĐỨC MẸ MARIA

 

1.

Những ngày gần đây, hơn bao giờ hết, tôi hay cầu nguyện với Chúa bằng câu: “Lạy Chúa, xin xót thương con”. Liền đó, tôi trình bày lý do. Có nhiều lý do khác nhau. Lý do nào cũng khẩn cấp, cũng thiết tha. Một trong những lý do, mà tôi coi là bạo dạn, đó là “vì con là con của Đức Mẹ Maria”.

2.

Tôi đưa ra lý do đó với tất cả tấm lòng yêu mến đối với Đức Mẹ Maria. Cụ thể là tôi núp mình dưới bóng thánh Gioan tông đồ, người mà Chúa Giêsu đã trối lại cho Đức Mẹ, trước khi tắt thở. Tôi cũng đã được gởi gắm cách riêng cho Đức Mẹ.

Do đó, tôi hiểu người được Đức Mẹ nhận là con thực sự, thì thực sự phải có một số điều kiện căn bản.

3.

Thánh Gioan tông đồ đã nhấn mạnh đến các điều kiện ấy, đó là:

+ Sám hối

+ Yêu thương nhau

+ Gắn bó mật thiết với Chúa

Trong Phúc âm và các thư ngài viết đều nói rõ về

1. Sự phải đoạn tuyệt với tội lỗi, tức là phải sám hối (1 Ga 2, 1)

2. Sự phải tuân giữ điều răn bác ái (1 Ga 2-12)

3. Sự phải ở lại trong Chúa (1 Ga 4-15)

4.

Là con của Đức Mẹ, tôi được Đức Mẹ dạy ba điều đó thường xuyên, hằng ngày, nhất là trong những dịp đặc biệt.

Tôi còn nhớ rõ những dịp đặc biệt như thế. Ở đây, tôi chỉ xin nhắc lại hai trường hợp.

5.

Trường hợp thứ nhất là tại Lộ Đức.

Tôi đã tới Lộ Đức nhiều lần. Lần nào cũng vậy, tôi đều được nếm hương vị ngọt ngào thiêng liêng, mà Đức Mẹ ban cho, về bầu khí sám hối, bầu khí yêu thương nhau, bầu khí gặp gỡ gắn bó với Chúa.

Hương vị đó không thể đo lường được. Nhưng hương vị đó đã đổi mới lòng tôi. Tôi có một cái nhìn mới về đời mình, về những con người tôi tiếp xúc.

6.

Tôi không còn dễ tin một cách ngây ngô bất cứ ai tự xưng mình là con Đức Mẹ, nếu họ chỉ mang danh mà không mang nội dung, để rồi thay vì làm sáng danh Đức Mẹ, họ chỉ xúc phạm đến Đức Mẹ và làm cớ cho người ta chê bai đạo Chúa.

7.

Trường hợp thứ hai là đức thánh Giáo Hoàng Gioan – Phaolô II.

Đức thánh Giáo Hoàng Gioan – Phaolô II là người con đặc biệt của Đức Mẹ. Tôi được may mắn gặp ngài nhiều lần.

8.

Những lần được đồng tế với ngài, được đứng cạnh ngài, tôi đã rất cảm động được tâm tình sám hối của ngài truyền sang tôi.

9.

Những lần được quỳ bên cạnh ngài trơ trụi sát đất, trước Nhà Tạm, để hai cha con cùng cầu nguyện chung trong thinh lặng, khuất vắng cộng đoàn, tôi đã rất cảm động được lửa mến Chúa yêu người nơi Ngài truyền sang tôi. Ngài không nói gì với tôi, nhưng tôi cảm thấy rất rõ ngài là người con đặc biệt của Đức Mẹ.

10.

Một lần nọ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói với tôi trước mặt nhiều người một câu làm tôi hết sức ngạc nhiên: “Đức cha có vẻ là một chủng sinh hơn là một Giám Mục”. Lời nói đó làm tôi gần lại với Ngài một cách lạ lùng. Với câu đó, Ngài đã giúp tôi sống bé nhỏ. Bé nhỏ là đức tính, mà Đức Mẹ Maria đã sống trọn đời trong thái độ Xin Vâng

11.

Xin Vâng”, đó là lời Đức Mẹ nói với tôi trong suốt cuộc đời Giám mục 45 năm qua.

Xin vâng theo thánh ý Chúa.

Xin vâng cả những người mà tôi phục vụ.

12.

Xin vâng những người, mà tôi phục vụ là lắng nghe họ, là thương cảm với hoàn cảnh của họ, là không áp đặt quyết định của tôi, là phục vụ họ như mình là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan.

13.

Là con của Đức Mẹ, tôi được Đức Mẹ khuyên dạy như vậy. Vâng lời Mẹ như thế không luôn dễ. Phải phấn đấu không ngừng nhờ Đức Mẹ.

14.

Một cách phấn đấu, mà Mẹ dạy tôi thực hiện lúc này là hãy năng cầu nguyện bằng lần hạt chuỗi Mân côi.

15.

Lần chuỗi mân côi với kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh là mầu nhiệm cứu độ, rút ra từ Phúc Âm.

16.

Khi Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức và ở Fatima, Đức Mẹ đều mang tràng hạt Mân côi, và đều khuyên cầu nguyện bằng kinh Mân côi.

17.

Lịch sử Hội Thánh cho thấy những lúc Hội Thánh và nhân loại gặp gian nan khốn khó, Hội Thánh đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện kinh mân côi

Là con của Đức Mẹ, chúng ta hãy thực hiện những gì Mẹ nhắn nhủ trên đây.

Lúc này là thời điểm hết sức quan trọng, nên coi thời điểm này là thời điểm chỉ sẽ được cứu nhờ Đức Mẹ Maria.

18.

Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI, trong buổi tiếp kiến chung các giáo đoàn, ngày 23/06/2010 đã dâng lên Đức Maria một kinh vắn, mà Ngài quả quyết là của thánh Tôma Aquinô: “Lạy Mẹ Maria rất dịu hiền, Mẹ của Thiên Chúa, con xin phó dâng cho trái tim đầy xót thương của Mẹ tất cả đời con. Xin Mẹ cho con lòng bác ái thật sự, để con có thể mến yêu Con rất thánh của Mẹ và chính Mẹ, trên hết mọi sự, và yêu tha nhân của con trong Chúa và vì Chúa.”

Giờ đây, tôi cũng dâng lên Mẹ kinh vắn đó, với tư cách là người con của Mẹ. Tôi là người con của Đức Mẹ Maria. Đó là danh hiệu thương mến nhất của tôi.

Long Xuyên, ngày 06.02.2020