Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

VINH QUANG CỦA LINH MỤC

 

 

1.

Với 65 năm linh mục, tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi muôn vàn ơn cao quý. Một trong những ơn cao quý đó, tôi phải nói thật theo lương tâm, đó là ơn được chia sẻ cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

2.

Chúa Giêsu đã chịu rất nhiều đau khổ. Một trong những đau khổ đã được Ngài kêu lên thảm thiết, đó là cảnh cô đơn, cảnh bị bỏ rơi. Quần chúng bỏ rơi Ngài. Các môn đệ bỏ rơi Ngài. Chính Chúa Cha xem ra cũng bỏ rơi Ngài. Đó là cảnh cô đơn cùng cực, đầy tối tăm, đầy buồn bã, đầy khô cạn.

Chúa Giêsu đã chịu cảnh cô đơn cùng cực đó, để cứu loài người.

3.

Nếu các linh mục trong mọi thời, nhất là thời nay cũng có lúc phải chịu cảnh cô đơn cùng cực như thế, thì hãy coi đó là một ơn trọng Chúa trao ban.

4.

Thánh tông đồ Phaolô xưa cũng đã trải qua cảnh cô đơn cùng cực như thế. Ngài viết: “Mọi người đều đã bỏ rơi tôi.” (2 Tm 4,16).

Ngài phải phấn đấu rất nhiều, để cảnh cô đơn cùng cực đó trở thành dịp thanh luyện Ngài khỏi những lạc quan và những bi quan sai lầm, để chỉ cậy vào ơn Chúa mà thôi.

5.

Cảnh cô đơn cùng cực, thì Chúa Giêsu đã trải qua. Cảnh cô đơn cùng cực thì thánh Phaolô đã trải qua. Cảnh cô đơn cùng cực, thì nhiều linh mục Chúa trong mọi thời cũng đã trải qua.

6.

Riêng tôi, thì cảnh cô đơn cùng cực đó đã trải qua phần nào, nhưng vẫn còn. Tôi cảm thấy ghê sợ. Tôi nhớ tới tâm sự sau đây của thánh Phaolô Thánh giá, Ngài nói: “Hôm nay, có lúc tôi muốn tìm cách tự tử, vì tôi bị cám dỗ nặng nề về sự thất vọng. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Kinh khủng nhất là cảm thấy như Chúa bỏ rơi tôi, như Chúa từ chối tôi, như Chúa kết án tôi.”

7.

Một thầy dòng kể lại: “Khi thánh nhân bị bệnh nặng, tôi vào thăm Ngài, thì nghe Ngài nói đi nói lại nhiều lần: Tôi bị bỏ rơi.”

8.

Tôi bị bỏ rơi”, đó là cảnh cô đơn đau đớn, đã được Chúa Giêsu nói lên, rồi thánh tông đồ Phaolô cũng đã nói lên, rồi thánh Phaolô Thánh giá cũng đã nói lên. Rồi nhiều môn đệ Chúa cũng đã và đang nói lên.

9.

Từ đó, tôi coi sự chia sẻ cuộc thương khó Chúa Giêsu là một dấu chỉ ơn gọi Chúa dành cho tôi.

10.

Nếu hôm nay, tôi được chia sẻ phần nào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì tôi nên coi đó là một ân huệ tôi đang được cùng với nhiều môn đệ Chúa sống với niềm tin khiêm nhường phó thác.

11.

Là môn đệ Chúa Giêsu, nhất là với tư cách là linh mục của Chúa Giêsu, tôi phải coi cuộc thương khó của Chúa Giêsu là gia nghiệp đời mình.

Từ đó, nếu tôi chẳng may lại đi tìm một hướng khác, thì sẽ rất sai, rất tai hại cho tôi.

12.

Rất may là nhiều tín hữu Chúa tại Việt Nam hôm nay đang sống chia sẻ cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Họ chia sẻ cuộc thương khó của Chúa Giêsu một cách tự nguyện, một cách âm thầm, một cách cụ thể, một cách quảng đại.

13.

Satan tìm mọi cách để lôi kéo họ vào con đường phô trương, con đường coi những con số rực rỡ kiêu căng là làm sáng danh Chúa.

14.

Sức mạnh của Satan là rất mạnh và rất tinh vi. Nếu chúng ta không cầu nguyện và tỉnh thức, thì sẽ bị rơi vào bẫy của nó, mà không hay biết.

15.

Ở Fatima, Đức Mẹ đã tha thiết nhắn nhủ: “Hãy hối cải”.

Lúc này, hơn bao giờ hết, các con Đức Mẹ hãy để ý đến hối cải. Xin đừng nghe Satan xúi dại, mà quên hối cải, chỉ để ý đến phô trương hình thức đạo đức bề ngoài.

16.

Thời điểm lúc này là rất quan trọng.

Đức Mẹ muốn các con cái Mẹ hãy cùng với Mẹ mà:

+ Xin Chúa tha tội cho nhân loại.

+ Xin Chúa cứu nhân loại cho khỏi lửa hỏa ngục.

+ Xin Chúa đưa nhiều người lên thiên đàng với Chúa.

17.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút có rất nhiều người chết. Hãy cầu nguyện cho họ được cứu rỗi. Chúa muốn các linh mục hãy làm việc đó. Hãy gặp Chúa, để biết ý Chúa.

18.

Chúng ta sẽ không thể gặp được Chúa, nếu chúng ta không khao khát Chúa, không thao thức về Chúa, không chờ đợi Chúa, không coi Chúa là Đấng cứu độ của ta.

19.

Nếu linh mục có chia sẻ thực sự cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì mới hiểu được mình phải làm gì, để cứu mình và cứu đoàn chiên của mình.

Nếu không, những gì khủng khiếp phải tới sẽ tới. Lúc đó, những người phải chịu trách nhiệm, trong đó có các linh mục sẽ bị Chúa xét xử công minh.

20.

Sống cảnh cô đơn, bị bỏ rơi, đó là một thử thách rất nặng nề. Nhưng trong thử thách đó, có Đức Mẹ. Nhờ Mẹ cầu bầu, Chúa thương sai các thiên thần đến giải cừu họ và những người của họ được Chúa xót thương. Đó là niềm tin của tôi. Đó là kinh nghiệm của tôi. Xin hết lòng tạ ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 06.07.2020