Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

HẠNH PHÚC ĐƯỢC CÙNG NHÓM NHỎ
ĐỨNG DƯỚI THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

 

 

1.

Lúc này hơn bao giờ hết, nhân loại đang mong chờ được cứu. Tôi tin: Đấng Cứu Độ chính là Chúa Giêsu. Ngài cứu những ai muốn được Ngài cứu.

Thực sự Ngài đang cứu.

2.

Cách đây hơn 2 ngàn năm, Ngài đã cứu một cách hữu hình. Còn bây giờ Ngài cứu một cách vô hình. Nhưng cách cứu về căn bản vẫn giống nhau, nghĩa là cứu bằng thánh giá.

3.

Khi vác thánh giá và khi bị treo trên thánh giá, Chúa Giêsu xưa đã được vài nhóm người tốt nâng đỡ ủi an.

4.

Khi vác thánh giá, thì có ông Simon vác đỡ, có bà Veronica trao khăn cho Chúa lau mặt.

5.

Còn khi bị đóng đinh treo trên thánh giá, thì có một nhóm nhỏ dưới chân thánh giá an ủi Chúa. Nhóm nhỏ gồm Đức Mẹ Maria, bà Maria Mađalêla, bà Maria vợ ông Colapat và môn đệ Gioan.

6.

Những nhóm nhỏ đó được Chúa kể là những người cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Họ được Chúa trọng thưởng.

7.

Những gì đã xảy ra như thế tại Israel cách đây hơn 2000 năm, thì nay cũng đang xảy ra như vậy.

Nghĩa là:

8.

Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu. Ngài đang cứu bằng thánh giá. Có những nhóm nhỏ đang cộng tác với Ngài. Tôi đang thấy như vậy, ngay tại Việt Nam yêu dấu này.

9.

Tình hình hiện nay là rất phúc tạp, Ai cũng lo cho mình được cứu. Thế mà vẫn có những người lại lo cứu người khác hơn lo cứu mình.

10.

Tôi thấy động lực khiến họ làm như vậy là một thứ lửa thiêng liêng trong nội tâm họ.

11.

Lửa thiêng liêng đó là yêu thương và khiêm nhường, do một Đấng thiêng liêng ban cho họ.

12.

Và vì họ có thiện chí biết đón nhận lửa thiêng liêng đó, nên họ đã và đang trở thành những người cộng tác vào công trình cứu độ, mà Chúa đang thực hiện tại đây lúc này.

13.

Tôi đang thấy như vậy. Tôi coi đây là một sự thực quan trọng. Nhờ vậy, tôi biết nhận ra đâu là những nhóm có dấu chỉ chắc chắn sẽ giúp tôi và nhiều người gặp được Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ.

14.

Trải qua một cuộc đời dài với nhiều kinh nghiệm, tôi lúc này có xác tín sau đây:

Những nhóm có dấu chỉ chắc chắn giúp tôi gặp được Chúa Giêsu, không phải là những người thích cuộc sống dễ dãi, mà là những người luôn phấn đấu với chính mình, để biết chọn con đường hẹp và cửa hẹp, như Chúa đã dạy xưa:

"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. (Mt 7, 13-14)

15.

Chọn cửa hẹp và đường hẹp là việc không dễ chút nào. Tôi thấy rõ như vậy. Không thể giải quyết tình hình khó khăn bằng biện pháp dễ dàng.

Nhưng, chính vì không dễ, nên Chúa giúp tôi một cách đặc biệt do lòng thương xót Chúa.

16.

Chúa dùng một vài nhóm nhỏ để thực hiện thánh ý Chúa về tôi.

Với yêu thương và khiêm nhường, họ giúp tôi sám hối, sửa mình trong sự bình an của Chúa. Họ không kết án, không khinh bỉ, bởi vì họ có Chúa trong họ.

17.

Thực sự, tôi đang coi tình hình này như một cơ hội để sống đền tội. Tôi đền tội đến mấy cũng không sao đủ.

Chúa Giêsu đến tội thay cho tôi. Tôi chỉ góp một phần rất nhỏ vào việc đền tội. Phần rất nhỏ đó cũng có sự nâng đỡ của nhiều người trong Hội Thánh. Xin hết lòng cảm ơn họ.

Tôi cũng xin cám ơn những người đang giúp tôi bình an trở về với Chúa, nhất là khi đau đớn của thánh giá tăng lên mạnh trong tôi.

18.

Tôi tin vào lòng thương xót Chúa. Cho dù mọi người bỏ tôi, tôi tin Chúa không bỏ tôi bao giờ. Nhất là trong khổ đau, tôi càng tin vào Chúa.

19.

Tôi tin.

Thánh giá vẫn luôn là dấu chỉ của ơn cứu độ.

Tôi vẫn cảm thấy thánh giá là những đau đớn xâm chiếm tôi, cả trong thân xác lẫn trong tâm hồn.

Nhưng tôi coi đau đớn đó là cơ hội để tôi hiệp thông với Chúa Giêsu với Hội Thánh và với tất cả những ai đau khổ.

20.

Tôi hay làm dấu thánh giá trên mình. Mỗi lần làm như vậy, tôi cảm nhận được ơn Chúa, nhất là ơn tha thứ và bình an. Tôi luôn mang thánh giá trong mình. Làm như vậy, tôi cảm nhận được ơn Chúa ở cùng tôi.

21.

Tôi hay hôn thánh giá. Mỗi lần làm như vậy, tôi cảm nhận được điều này. Thánh giá là dấu chỉ của chiến thắng. Nếu hôm nay tôi đang bị tấn công từ mọi phía, thì thánh giá sẽ giúp tôi vượt qua, để gặp được Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót. Nhất là thánh giá giúp tôi xua đuổi những ác thần.

22.

Tôi hay nhìn lên thánh giá. Mỗi lần làm như vậy, tôi lại cảm nhận được điều này: Tôi thuộc về nhóm nhỏ đứng dưới chân thánh giá.

23.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi xác tín điều này: Được thuộc về một nhóm nhỏ đứng dưới chân cây thánh giá, để cùng với Chúa Giêsu dâng mình làm của lễ đền tội, để cứu các cứu linh hồn, thì đó là một ơn trọng Chúa ban cho, ở đời này, nhất là ở đời sau.

Long Xuyên, ngày 24.03.2020