Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

HÃY LÀ CÂY THÁNH GIÁ SỐNG ĐỘNG

 Kỷ niệm thụ phong linh mục

 

1.

Tôi run rẩy nhớ về cuộc đời 65 năm linh mục của tôi.

Bởi vì lúc này Chúa Giêsu hỏi tôi những câu làm tôi lúng túng, thí dụ:

Suốt 65 năm qua, con có là cây thánh giá sống động như Cha muốn về con không.”

2.

“Thánh giá sống động hiện thân cho sự hy sinh.”

3.

“Thánh giá sống động hiện thân cho tình yêu thương.”

4.

“Thánh giá sống động hiện thân cho sự khiêm nhường.”

5.

Cùng với những câu hỏi đó, Chúa ban cho tôi ơn nhận biết Chúa rất xót thương tôi. Chúa hỏi, để tôi biết nhận ra sự thực về mình.

6.

Tôi thấy tôi đã có nhiều lầm lỗi và thiếu sót. Tôi đã không luôn là cây thánh giá sống động như Chúa muốn.

7.

Chúa muốn linh mục của Chúa là cây thánh giá sống động, mà nhiều người thấy được, bởi vì linh mục là một dấu chỉ.

Nhưng nhiều người lại đã không thấy như vậy. Lỗi tại họ, hay lỗi tại tôi?

8.

Tôi không tìm cách đổ lỗi cho bất cứ ai. Tôi chỉ lo nhận ra lỗi ở nơi chính mình. Có thể tôi cũng không nhận ra lỗi ở chính mình. Nhưng Chúa thấy. Nên tôi cúi đầu xin Chúa xót thương tôi.

9.

Chúa xót thương cho tôi thấy: Mặc dầu tôi đã là một cây thánh giá với nhiều khổ đau. Nhưng cây thánh giá đó vẫn còn cầu xin Chúa không ngừng được đào tạo thêm.

Chính lúc này, tôi đang cảm thấy như vậy.

10.

Thú thực là lúc này tôi cảm thấy những đau đớn trong tôi là rất nhiều, rất phức tạp, rất riêng tư.

Nhưng không phải vì thế mà tôi được là thánh giá.

Thánh giá thì phải đậm tinh thần hy sinh, yêu thương và khiêm nhường. Đúng như thánh giá đã treo Chúa Giêsu xưa.

11.

Nay cũng có nhiều người là thánh giá như vậy. Họ đau đớn rất nhiều. Trong đau đớn của họ có khiêm nhường sâu thẳm, có yêu thương tha thiết, và có hy sinh chân thành.

12.

Tới đây, tôi chợt nhớ đến hình ảnh Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Hình ảnh cảm động nhất là hình ảnh Ngài ôm Chúa Giêsu chịu treo trên thánh giá. Ngài ôm và giơ cao lên. Với nét mặt Ngài như khóc.

13.

Lúc này, tôi cũng nhớ tới hình ảnh Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận. Hình ảnh cảm động nhất là hình ảnh Ngài ôm hôn cây thánh giá. Ngài ôm hôn với nét mặt sầu lắng như đang khóc.

14.

Với những cảm nhận như trên, tôi nhận ra điều này: Nếu cuộc đời 65 năm linh mục của tôi có phần nào tạo nên được một thánh giá sống động với những nét như trên, thì đó là một ơn trọng Chúa ban cho tôi.

15.

Thánh giá sống động, đó là lời cầu chúc tôi xin thân ái gửi tới các linh mục của tôi.

16.

Phải cầu nguyện nhiều mới có thể trở thành thánh giá sống động. Mà cầu nguyện là gặp gỡ Chúa, chứ không phải là lo giữ những hình thức đạo đức bề ngoài.

17.

Chúng ta sẽ không thể gặp được Chúa, nếu chúng ta không khao khát Chúa, không thao thức về Chúa, không chờ đợi Chúa, không coi Chúa là Đấng cứu độ của ta.

18.

Chúng ta sẽ không gặp được Chúa, nếu chúng ta không tỉnh thức nội tâm. Chúa gõ cửa lòng ta thật nhẹ, Chúa nói với hồn ta bằng những tiếng rất nhỏ.

19.

Nhìn lại 65 năm qua, tôi thấy mình luôn phải bắt đầu lại mỗi ngày, vì tôi rất yếu đuối. Bắt đầu lại mỗi ngày với tất cả tấm lòng khiêm nhường và kiên trì, đó là điều tôi vẫn làm, nhờ Đức Mẹ Maria. Mẹ rất yêu dấu của tôi.

20.

Mẹ cho tôi thấy: Thánh giá là chìa khóa mở kho tàng ân sủng. Nhiều người đang dùng thánh giá, mà mở kho tàng ân sủng. Nhờ vậy, mà biết bao người được cứu, được giải thoát, được an ủi, trong đó có tôi. Xin hết lòng cảm ơn những người đã dùng thánh giá của mình để cứu tôi.

21.

Mẹ cho tôi thấy: Thánh giá là khí giới thiêng liêng có sức xua đuổi Satan và các quỷ dữ. Linh mục hãy là thánh giá sống động như thế. để đoàn chiên của minh được thoát khỏi sự dữ.

22.

Mẹ cho tôi thấy: Thánh giá là phúc lành cực cao quý Chúa trao ban cho những người Chúa xót thương. Linh mục hãy là thánh giá sông động như thế, để ấp ủ đoàn chiên giữa cuộc đời gian nan khốn khó.

23.

Mẹ cho tôi thấy. Từ ngày 02 tháng 7 năm 1955 là ngày tôi được là linh mục đến nay, Chúa đã ban ơn cho tôi được là cây thánh giá. Nhưng vẫn là cây thánh giá còn cần được bổ sung mỗi ngày. Tôi xin cảm ta ơn Chúa. Tôi vẫn mang thánh giá trên mình. Nhưng không đủ. Chính bản thân tôi phải là cây thánh giá sống động, theo gương Đức Mẹ.

Long Xuyên, ngày 30.06.2020