Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

THỜI GIỜ CỦA TÔI

 

 

1.

Thời giờ của xã hội được đếm bằng lịch. Lịch viết, lịch nói, lịch in.

Còn thời giờ của tôi được đếm bằng những sự lạ lùng Chúa dành cho tôi.

2.

Thực vậy, Chúa Giêsu làm cho tôi những sự lạ lùng, không phải từng năm, từng tháng, mà là từng ngày.

Thực là lạ lùng, những sự Chúa Giêsu thương tôi.

Chúa Giêsu thương tôi, nhất là ở hai sự kiện này, mà tôi cảm nhận thấy rất rõ từng ngày.

3.

Một là Chúa Giêsu luôn tha thứ tội lỗi của tôi. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

4.

Hai là Chúa Giêsu luôn dẫn tôi vào cõi sống đời đời đầy hạnh phúc.

5.

Khi Chúa Giêsu tha tội cho tôi, thì chính Chúa Giêsu mang vào mình tội lỗi của tôi, để đền tội thay cho tôi, để chịu hình phạt thay cho tôi.

6.

Khi Chúa Giêsu dẫn tôi vào cõi sống đời đời, thì chính Chúa Giêsu đi trước mở đường bằng thánh giá đầy máu của Chúa, nơi Chúa đã hy sinh mạng sống vì tôi.

7.

Nhìn thấy Chúa Giêsu như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy giữa Chúa Giêsu và tôi có một khoảng cách vô cùng xa thẳm, nhưng được gần lại một cách lạ lùng do lòng thương xót Chúa.

8.

Tôi hết sức ngạc nhiên, hết sức ngỡ ngàng. Tôi như chạm đến một mầu nhiệm. Tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ Chúa và ngợi khen Chúa mà thôi.

9.

Được gần gũi với Chúa Giêsu, tôi được Ngài dẫn đưa tôi đến với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Nhờ vậy, mỗi ngày tôi càng thấy sâu đặm Thiên Chúa Ba Ngôi là toàn ái, toàn xót thương.

10.

Cũng nhờ vậy, mỗi ngày tôi càng thấy mình được an ủi. Tôi tin Chúa luôn luôn là tình thương đón nhận, chứ không bao giờ xua đuổi và từ chối những ai kêu cầu Chúa. Nhất là khi người ta kêu cầu Chúa giúp họ làm lại cuộc đời theo ý Chúa.

11.

Và, để biết ơn Chúa, tôi cũng hãy theo gương Chúa, trở thành người biết đón nhận những ai đến cầu cứu với tôi, đừng bao giờ là kẻ xua đuổi họ, nhất là khi họ cầu cứu với tôi để họ làm lại cuộc đời của họ theo ý Chúa, và biết đâu cũng nhờ vậy mà cuộc đời của chính tôi sẽ được tốt hơn.

12.

Tôi nhớ có lần Chúa Giêsu quả quyết: “Chúng con đong đấu nào cho kẻ khác, thì Chúa cũng dùng đấu đó mà đong lại cho chúng con.” (Mt 7,2).

Như vậy, nếu tôi xua đuổi kẻ đến cầu cứu với tôi, thì không chừng tôi sẽ bị Chúa xua đuổi tôi như vậy.

13.

Tôi sẽ đón nhận, nếu không bằng những sẻ chia tiền của và những giá trị vật chất, thì ít ra tôi cũng hãy đón nhận bằng tấm lòng kính trọng và cảm thương chân thành. Đặc biệt tôi sẽ cùng với họ chân thành sám hối.

14.

Nếu thời giờ của tôi được đếm bằng những thái độ như thế đối với những ai đến cầu cứu với tôi, thì chắc chắn tôi sẽ được Chúa ban phúc lành cho tôi và cho bao người khác.

15.

Trong tình hình hiện nay, những người muốn được các môn đệ Chúa cứu họ là một số rất đông. Đây là thời cơ thuận tiện để các môn đệ Chúa làm chứng về sự mình xót thương chính Chúa nơi những con người mình gặp, nhất là những người thiếu thốn khổ đau.

16.

Tôi rất mừng được thấy nhiều môn đệ Chúa tại Việt Nam đang rất tỉnh táo và quảng đại trong vấn đề này.

Tôi cũng bắt chước họ, mà dùng thời giờ của mình một cách như thế trong khả năng của tôi. Nhất là tôi dùng thời giờ để sám hối. Sám hối ngay, sám hối hằng ngày, đó là ý Chúa.

17.

Không cần phải chạy nhiều, không cần phải nói nhiều, không cần phải múa máy nhiều. Nhưng rất cần tấm lòng thương xót như Chúa xót thương. Tấm lòng như thế không tự nhiên mà có. Thú thực là nhiều lúc tôi nản lòng, khi thấy xót thương bị lạm dụng. Tôi đau đớn và sám hối.

18.

Đức Mẹ Maria và thánh Giuse đang dạy tôi là hãy kiên trì.

Các Ngài luôn đón nhận. Các Ngài không bao giờ xua đuổi một ai. Thời giờ của các Ngài luôn là như vậy.

Xin các Ngài giúp chúng ta cũng biết theo gương các Ngài, cho dù phải phấn đấu rất nhiều, trong mệt mỏi và cô đơn.

19.

Tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới cha Trương Bửu Diệp. Cha rất linh thiêng, bình dị, gần gũi, đề cao tấm lòng. Khắp vùng này, đâu đâu cũng kính mến cha. Cha là con người cầu nguyện.

Cầu nguyện của cha là cùng với Chúa lo giúp những người xin cha giúp đỡ. Thời giờ của cha là ân cần lo cứu những kẻ túng thiếu khổ đau đến cầu cứu với cha. Cha thương mọi người, không phân biệt lương giáo, giàu nghèo. Cha đã giúp tôi rất nhiều. Tôi xin bắt chước cha, cố gắng dùng thời giờ của tôi để thực thi ý Chúa, nhất là trong việc sám hối.

Long Xuyên, ngày 29.05.2020