Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

TÔI ĐƯỢC CHÚA XÓT THƯƠNG

 ĐỂ MỪNG LỄ THÁNH GIOAN-BAOTIXITA

 

1.

Xưa, để tạ ơn Chúa, Thánh Phaolô đã xưng mình là kẻ khốn nạn, nhưng đã được Đức Giêsu Kitô thương cứu. (Rm 7, 14-35).

Nay, để tạ ơn Chúa, tôi xin phép mượn tư tưởng đó, với chút khác biệt. “Tôi xưng mình là kẻ rất khốn nạn, nhưng đã được Đức Giêsu Kitô thương không ngừng đào tạo, để cứu lấy tôi”.

2.

Tôi là kẻ rất khốn nạn, do sự ác xâm nhập vào mình, nên tôi coi sám hối là tiếng kêu của tôi từ những vực sâu vô hình trong tôi.

3.

Tôi là kẻ được Chúa Giêsu Kitô thương không ngừng đào tạo, nên tôi luôn đợi chờ tấm lòng xót thương của Chúa và những tấm lòng xót thương giống như Chúa.

4.

Tôi đã gặp được nhiều tấm lòng tốt góp phần vào việc đào tạo tôi.

Họ vượt qua mọi khó khăn, vượt qua chính mình, để cùng với Chúa Giêsu, mà lo cứu tôi khỏi những hiểm nguy cả phần xác lẫn phần hồn.

5.

Vượt qua chính mình, đó là đặc điểm của những con người đào tạo tôi. Vượt qua chính mình là một hình ảnh nói lên sự từ bỏ mình, mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh về những kẻ muốn theo Chúa. (x Mt 10, 37-39)

6.

Những tấm lòng vượt qua chính mình, để lo cứu tôi, là một số không nhỏ. Họ thuộc về nhiều thành phần trong Hội Thánh và trong xã hội.

7.

Từ kinh nghiệm đó, tôi nhận ra điều này: “Nếu tôi muốn trở nên người đào tạo kẻ khác, thì tôi cũng phải liệu trở thành người vượt qua chính mình, tức là biết từ bỏ mình, để lo cứu người.”

8.

Do vậy, tôi coi sự đào tạo mình là điều phải thực hiện thường xuyên.

Đào tạo, đào tạo lại, tái đào đạo dưới sự hướng dẫn của Chúa Giêsu. Bởi vì:

Chúa Giêsu là đường đi, là sự thật và là sự sống (Ga 14,6).

9.

Muốn được Chúa đào tạo, tôi phải trở nên bé mọn, khiêm nhường.

Gương bé mọn, khiêm nhường là thánh Gioan-Baotixita.

10.

Thánh Gioan-Baotixita tuy được tiền định, nhưng vẫn được đào tạo thêm.

Cách Chúa Giêsu đào tạo thánh Gioan-Baotixita thực là lạ lùng.

11.

Qua nhiều cách, Chúa cho Gioan-Baotixita biết Đấng Cứu Thế sẽ xóa tội trần gian bằng những khổ đau của thánh giá.

Gioan-Baotixia cũng sẽ dọn đường cho Đấng cứu thế như vậy.

Biết trước con đường đó, trong tinh thần vâng phục chính là ơn tiên tri mà Chúa ban cho Gioan-Baotixita.

12.

Nay, tôi cũng thấy nhiều môn đệ Chúa đang sống ơn tiên tri đó trên thế giới và tại Việt nam này.

Họ đang sống ơn tiên tri đó một cách mạnh mẽ, khi họ chọn phục vụ Chúa trong những con người như một ơn gọi. Một ơn gọi không mấy dễ dàng.

Họ thấy trước thánh giá dành cho họ.

Họ báo trước những khổ đau đang chờ đợi họ.

Báo trước là bổn phận của họ, một bổn phận sẽ gặp nhiều khó khăn và đau đớn.

Tôi bắt chước họ.

13.

Bắt chước họ như một hướng đi, nhưng kẻ dẫn đường cho tôi vẫn là Chúa. Càng phục vụ Chúa nơi những con người, tôi càng nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu độ giàu lòng thương xót.

14.

Hãy phục vụ Chúa nơi những con người, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu xót thương đang làm những sự lạ lùng ngay tại Việt Nam hôm nay. Chính nhờ phục vụ Chúa nơi những con người, mà vô số người trước đây không biết Chúa, thì nay đã gặp được Chúa.

15.

Lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phục vụ Chúa trong những con người, cho dù sẽ phải khổ đau. Thiết tưởng đó cũng là cách đối phó với tình hình đang bùng phát những bạo lực đối với những kẻ yếu đuối. Hãy coi đó là cách tốt nhất, để làm chứng về Chúa. Và cũng hãy coi đó là cách rất tốt để Chúa cứu chúng ta.

16.

Chúa đã rất rõ ràng: “Ta bảo thật các ngươi. Mỗi lần các ngươi làm sự lành cho những anh em bé mọn nhất của Ta đây, thì Ta kể như các ngươi làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40).

17.

Chúng ta được Chúa xót thương, khi chúng ta xót thương kẻ khác, “Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5,7). Thương xót người khác là chuyện không dễ, xin Chúa thương giúp chúng tôi.

18.

Với những chia sẻ trên đây, tôi xin tạ ơn Chúa đang hiện diện trên bàn thờ và cũng hiện diện trong chúng ta.

19.

Và cùng với những chia sẻ trên đây, tôi xin thân ái cám ơn tất cả mọi người đã và đang nâng đỡ tôi là kẻ rất khốn nạn, nhưng được Chúa xót thương một cách lạ lùng.

Tôi xin trân trọng cảm ơn cách riêng những người đã cùng với Chúa, mà đào tạo tôi.

20.

Để kết, tôi xin tuyên xưng:

Tôi nhận ra Chúa xót thương tôi, nhất là trong công trình huyền diệu Chúa đã và đang đào tạo tôi. Chúa đã tha thứ cho tôi, Chúa đã ấp ủ tôi, Chúa đã đổi mới tôi.

Giờ đây tôi chỉ biết cảm tạ Chúa, yêu mến Chúa, tín thác vào Chúa, vâng phục thánh ý Chúa trong sự bình an của Chúa mà thôi. Amen

Long Xuyên, ngày 11.06.2020