Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

HẠNH PHÚC
ĐƯỢC CHÚA THÁNH THẦN AN ỦI

 

 

1.

Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời,

Đó là điều tôi đã học được từ rất nhỏ,

Đó là điều tôi đã cảm nhận được suốt đời tôi,

Đó là điều đang đỡ nâng tôi trong tuổi già yếu.

2.

An ủi nhất là vì tôi cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, Ngài ở bên tôi. Tôi cảm thấy Ngài như một người mẹ. Ngài an ủi, để dạy dỗ. Ngài an ủi, để sửa lỗi. Ngài an ủi, để chữa lành. Ngài như bầu lửa yêu thương.

3.

An ủi đặc biệt là ở sự Ngài lôi kéo tôi vào trung tâm điểm của hạnh phúc đời tôi.

4.

Có nhiều lúc, tôi tưởng trung tâm điểm của hạnh phúc đời tôi là được làm linh mục, làm giám mục. Nhưng Chúa Thánh Thần đã khéo giúp tôi nhận ra trung tâm điểm hạnh phúc đời tôi chính là được Chúa nhận tôi làm nghĩa tử, được là con của Chúa.

5.

Để làm con của Chúa, tôi phải làm gì?

Chúa Thánh Thần dạy tôi là hãy khiêm tốn và ân cần đón nhận tình Chúa xót thương, dành cho tôi là kẻ yếu đuối, khổ đau.

Rồi hãy khiêm tốn và ân cần xót thương kẻ khác, nhất là những kẻ khổ đau yếu đuối.

6.

Thế nghĩa là tôi phải biết đón nhận những an ủi của Chúa, và phải biết cho đi những an ủi nhận được.

7.

Biết đón nhận và biết cho đi sự an ủi, hai việc đó nghe thì dễ, nhưng thực hiện thì khó. Tôi có kinh nghiệm đó. Một trong những yếu tố khiến khó thực hiện sự đón nhận an ủi của Chúa và cho đi sự an ủi nhận được từ Chúa, chính là tính tôi hay sợ.

8.

Thực vậy, tôi rất sợ, bởi vì nhận thức mình quá bất xứng, quá tội lỗi, quá hèn mọn. Nhiều khì quá sợ đã làm tôi mất ăn, mất ngủ, mất bình an.

9.

Chính những khi tôi sợ hãi như thế, thì Chúa Thánh Thần lại an ủi tôi,

Một đàng Ngài cho tôi nhớ lại những lời Chúa trong Phúc âm, về lòng xót thương của Chúa, thí dụ: “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa, thì sẽ mở cho”. (Mt 7,7)

Chúa cũng đã nói đại khái:

Trên đời, người con xin cho bánh ăn, không lẽ người cha lại cho nó con rắn, phương chi, Cha trên trời.

10.

Thêm vào những lời Chúa phán về lòng Chúa xót thương, Chúa Thánh Thần lại cho tôi nhớ lại dụ ngôn về cách Chúa đối xử với đứa con tội lỗi trở về, thực là cảm động. Chúa Thánh Thần cũng giúp tôi nhớ lại hình ảnh mà Chúa Giêsu đã dùng để chỉ về Chúa, đó là hình ảnh gà mẹ ấp ủ đàn con.

11.

Chúa Thánh Thần không chỉ làm cho tôi nhớ lại những gì Phúc âm đã ghi về lòng xót thương của Chúa. Mà Ngài còn cho tôi được thực sự vượt qua những sợ hãi, để biết đón nhận và cho đi những an ủi của Chúa.

12.

Tôi được cứu, nhờ phép màu của Chúa một cách trực tiếp, và gián tiếp qua Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh tại Việt Nam và Hội Thánh khắp thế giới đều đã nâng đỡ tôi.

13.

Nói chung, thì tôi sẽ nói thế này: Chúa Thánh Thần luôn dùng sự an ủi, để cứu tôi, để đưa tôi về với Chúa, để dẫn tôi gắn bó với Hội Thánh, để đưa tôi gần lại với những người khác, để phục vụ họ.

14.

Do vậy, tôi gọi Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi tuyệt vời, Ngài giúp tôi biết theo gương Ngài mà trở nên người an ủi trong tu đức, trong mục vụ, trong truyền giáo.

15.

Lúc này hơn bao giờ hết, con người an ủi đang trở thành của ăn thiêng liêng cần thiết trong lãnh vực tôn giáo.

16.

Để được thế, tôi sẽ không an ủi bằng bất cứ cách nào, nhưng chỉ bằng sự tôi kết hợp với Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã cho tôi biết an ủi nào là đạo đức thiệt. Chính Chúa Thánh Thần đã cho tôi biết những an ủi nào mới làm chứng được tôi thuộc về Chúa, tôi là con của Chúa. Chính Ngài đã giúp tôi biết nói lời xin vâng, phó thác mình cho Chúa. Chính Ngài đã giúp tôi biết xót thương những con cái Chúa tại những nơi trên thế giới đang bị bách hại. Chính Ngài đang giúp tôi tìm được bình an giữa dòng đời đầy bất ổn hiện nay. Chính Ngài đã và đang giúp tôi sống hy vọng giữa muôn vàn thử thách.

17.

Riêng tôi, tôi nhận thấy an ủi của Chúa Thánh Thần không tách rời khỏi thánh giá Chúa Giêsu.

An ủi gắn liền với hy sinh. Tôi sẽ không nhận được an ủi mà không phải hy sinh. Tôi sẽ không cho đi sự an ủi, mà không phải quên mình.

18.

Tới đây, tôi có cảm tưởng là đã đến lúc mỗi người con của Chúa phải coi sự an ủi của Chúa đang trở thành một dấu chỉ làm chứng cho Chúa trên thế giới hôm nay nói chung, và tại Việt Nam lúc này nói riêng. Và cũng đến lúc mỗi người con của Chúa phải biết ơn Chúa Thánh Thần, chớ bao giờ xúc phạm đến Ngài. Chúa Giêsu quả quyết: Xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là tội rất nặng. “Ai nói phạm đến Con Người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau” (Mt 12, 32).

19.

Được Chúa Thánh Thần an ủi, thường xuyên một cách lạ lùng, giúp tôi vâng phục thánh ý Chúa, đó là điều tôi hết lòng cảm tạ Chúa về tôi. Và đó cũng là điều tôi cầu mong tha thiết cho từng người anh chị em.

Long Xuyên, ngày 15.05.2020