Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

NGẬM NGÙI TIỄN ĐƯA
CÁC ANH EM LINH MỤC

 

 

1.

Tháng ba năm nay của giáo phận Long Xuyên được khởi đầu bằng một chuỗi đám tang linh mục

Ngày mồng 2, an táng cha Gioan Baotixita Hồ Văn Khang

Ngày mồng 3, an táng cha Phêrô Lê Văn Quan

Ngày mồng 4, an táng cha Giuse Cao Văn Bài

Ngày 12, an táng cha Đaminh Đinh Trung Thành

2.

Tôi tham dự các lễ an táng trên đây từ xa, với tâm tình thương mến.

3.

Tôi biết tất cả các ngài đều là những người, mà thánh Phaolô gọi là những chiếc bình sành dễ vỡ, nhưng lại được Chúa trao ơn gọi trong đó. (2Cr 4,7)

4.

Tôi biết tất cả các ngài đều đã trải nghiệm thân phận yếu đuối của con người, ở những bậc thang dẫn xuống nhiều đau đớn khác nhau.

5.

Tôi biết tất cả các ngài đều phải sống với nhiều vết thương tâm hồn của bản thân mình và của bao người khác.

6.

Tôi biết tất cả các ngài đều có những giây phút thất vọng với cuộc đời, nhưng vẫn kiên trì phấn đấu cho đức tin.

7.

Tôi biết tất cả các ngài đều có những bắt đầu lại, để Chúa biến đổi mình.

8.

Tôi biết tất cả các ngài đã thường mang gánh nặng đời mình đến phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Tôi biết tất cả các ngài đều là những lá thư Chúa gửi cho tôi, tôi đọc với nước mắt.

9.

Khi thấy các ngài về với Chúa, tôi xin các ngài cầu nguyện cho tôi. Còn tôi thì chắc một điều, mình cũng sẽ về với Chúa một ngày không xa.

10.

Tôi dọn mình chết bằng hai việc, mà Chúa đã dạy trong Phúc âm: Cầu nguyện và tỉnh thức.

Tôi cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện của tôi hiện nay thường nhấn mạnh đến sự xin Chúa thứ tha tội lỗi.

Tôi nhận mình là người tội lỗi. Tội lỗi nhất là ở chỗ mỗi ngày bỏ qua nhiều ơn Chúa ban. Bỏ qua trở nên thói quen. Sinh ra nguội lạnh. Đi tới cứng lòng. Do vậy, tôi luôn xin Chúa tha thứ. “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục.”

11.

Sám hối, xin ơn tha thứ, đó là cách cầu nguyện, mà tôi cho là cần thiết cho tôi hiện giờ. Cách cầu nguyện đó đang đem lại cho tôi sự bình an và nhiều an ủi.

12.

Cùng với việc cầu nguyện nhấn mạnh sám hối, tôi còn để ý đến việc tỉnh thức, mà Chúa nhắc nhở nhiều lần trong Phúc âm.

Trong một tình hình phức tạp như hiện nay, đâu đâu cũng bùng nổ những bất ổn, bất an, với dịch bệnh lây lan, chết chóc bi thảm, thời tiết biến đổi, tôi phải tỉnh thức, để có những lựa chọn thích hợp, đó là dấu chỉ của một người tốt, cả về mặt nhân bản, lẫn về mặt đức tin.

Tôi tỉnh thức trong Chúa, Đấng cứu độ tôi.

13.

Nhưng, chính trong sự tình thức này, tôi đang thấy cơn khốn khó khủng khiếp sẽ tới. Bởi vì, người ta vẫn coi thường ơn Chúa, trong đó có những cảnh báo của Chúa. Xem ra cả những cái chết, dù tăng lên về số lượng và về tính cách bi thảm, vẫn không đánh động được lương tâm con người thời nay.

14.

Tuy vậy, tôi vẫn trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Các anh em linh mục trong giáo phận mới an táng, cũng nhắn gửi tôi là cơn thử thách sẽ rất bi thảm, nhưng xin hãy vững lòng cậy tin, nhất là vững vàng sám hối cầu nguyện.

15.

Trong bầu khí ngậm ngùi từ biệt nhau, tôi còn được các anh em linh mục mới qua đời đó, nhắn nhủ một điều hết sức quan trọng, đó là: Hãy dâng mình cho Đức Mẹ. Không ai cầu xin với Mẹ, mà bị Đức Mẹ từ bỏ. Lúc này, hơn bao giờ hết, tôi ẩn mình trong trái tim Mẹ. Tôi thấy mình được bình an giữa cảnh đời đầy giông tố. Bình an của Chúa. Bình an của Đức Mẹ.

16.

Tôi tin Chúa và Đức Mẹ ở đâu, thì tôi cũng sẽ được ở đó với các Ngài. Bởi vì các Ngài giàu lòng thương xót, đã hứa như vậy.

Long Xuyên, ngày 12.03.2020