Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

XIN ƠN ĐƯỢC Ở LẠI
TRONG TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

 

 

1.

Trong thánh lễ mừng kỷ niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi được Chúa Thánh Thần thúc giục: “Hãy xin ơn được ở lại trong Trái tim Chúa Giêsu. Đó là ơn rất cần trong thời điểm này.”

2.

Được Chúa Thánh Thần soi sáng, tôi nhận ra sự ở lại trong Trái tim Chúa Giêsu là một ơn Chúa ban, chứ không phải tự nhiên mà có.

3.

Mà để được ơn đó, tôi phải khao khát, phải khiêm nhường. Chúa Thánh Thần giúp tôi rõ rệt.

4.

Tôi cảm thấy trong tôi có một sức thiêng giúp tội thoát ra khỏi những ham muốn đi tìm và ở lại những lãnh vực thế tục nóng bỏng đang lôi cuốn thế giới hiện nay, như tiền bạc, xây cất, tổ chức, cạnh tranh uy tín, để chỉ tìm được gặp trái tim Chúa Giêsu và ở lại trong đó mà thôi.

5.

Khi đã được thanh luyện và gỡ mình ra khỏi những ham muốn thế tục, tôi được Chúa Thánh Thần dẫn tôi đến Trái tim Chúa Giêsu. Tôi được đón nhận và được ở lại trong đó.

6.

Trong Trái tim Chúa Giêsu, tôi được Chúa Giêsu dạy bảo một điều quan trọng, đó là “Hãy đào tạo mình và đào tạo những người thuộc về mình, theo mẫu gương Trái tim Chúa Giêsu. Đào tạo trái tim là bổn phận ưu tiên của các môn đệ Chúa. Chính các môn đệ Chúa phải thường xuyên gần gũi Trái tim Chúa Giêsu. Hãy học nơi Trái tim Chúa Giêsu mấy đặc điểm sau đây.”

7.

Trái tim Chúa Giêsu hiền từ và khiêm nhường. (Mt 11,29).

8.

Trái tim Chúa Giêsu yêu thương đến mức hy sinh mạng sống mình để cứu con người. (Ga 10,11).

9.

Trái tim Chúa Giêsu luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. (Mc 14,36).

10.

Hãy coi Trái tim Chúa Giêsu là gương mẫu để đào tạo.

Hãy coi Trái tim Chúa Giêsu là trường đào tạo.

11.

Khi làm như vậy, tôi cảm nhận được sâu sắc Trái tim Chúa Giêsu đúng là nguồn an ủi tuyệt vời cho tôi.

12.

Từ đó tôi lại nhận thức thêm về vai trò của trái tim hiện nay. Hiện nay trái tim con người đang là nơi tranh giành giữa thiện và ác một cách quyết liệt.

13.

Nhận thức thứ nhất là: Trong giáo dục và đào tạo, nên giúp con người biết nhìn người khác bằng cái nhìn của trái tim cùng với cái nhìn của lý trí.

Lý trí mà thôi không đủ phục vụ con người, phải thêm trái tim.

Nhiều khi trái tim mới cứu được con người, chứ không phải lý trí. Hiện nay uy tín của một người không tùy thuộc ở lý trí cho bằng ở trái tim.

14.

Nhận thức thứ hai là: Trong quan hệ xã hội hiện nay, người ta luôn tìm đến những ai mình tin được. Mà người mình tin được thường phải là người có trái tim hiền lành, khiêm nhường, trung tín, chân thành. Nếu cái đầu họ có thông mình đến mấy, nhưng nếu trái tim họ lại hẹp hòi, ích kỷ, thì sao mà tin được.

15.

Riêng tôi, tôi coi trái tim sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cứu nhận loại nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng.

16.

Hiện giờ, phong trào kính Trái tim Chúa Giêsu đang được lan rộng tại nhiều nơi trong Hội Thánh tại Việt nam. Đó là dấu hiệu đáng mừng.

Và sẽ càng đáng mừng, khi lòng sùng kính đó được phát triển đúng hướng mà Chúa muốn. Muốn được thế, chúng ta cần khiêm nhường.

17.

Riêng tôi, khi được vào trong Trái tim Chúa Giêsu và được ở lại trong đó, tôi được ơn nhìn sự thực về tôi.

Sự thực về tôi là:

Tôi là kẻ tội lỗi.

Tôi là kẻ yếu đuối.

Tôi là kẻ dại dột.

Tôi là kẻ đáng bị luận phạt.

Nhưng:

Chúa đã cứu tôi.

Chúa đã tha thứ cho tôi.

Chúa đã chọn tôi.

Chúa đã sai tôi đi.

Tất cả đều do lòng thương xót của Chúa.

18.

Đột nhiên, tôi như nhìn thấy hình ảnh Trái tim Chúa Giêsu nơi nhiều người quen thuộc hoặc gần hoặc xa.

Hình ảnh dễ thương đó hiện lên một cách thiêng liêng, nhưng cảm nhận được.

Đúng là họ ở trong Trái tim Chúa Giêsu. Có một cái gì toát ra từ họ báo hiệu về sự hiện diện của Trái tim Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường, yêu thương, hy sinh, vâng phục thánh ý Chúa Cha.

19.

Nhìn thấy họ, tôi mong muốn cũng được như họ. Mong muốn đó càng thúc đẩy tôi tìm đến Trái tim Chúa Giêsu và được ở lại trong đó.

20.

Tôi không tự mình làm được việc đó. Tôi tin Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ giúp tôi. Tôi tín thác mình cho Chúa.

Ngay lúc này, tôi cảm nhận thấy Trái tim Chúa Giêsu đang là nguồn sống đầy an ủi cho tôi. Trái tim Chúa Giêsu đang giúp tôi góp phần vào đoàn người tội lỗi sám hối trở về được Chúa đón nhận trong tình xót thương vô tận của Ngài.

21.

Nếu ai hỏi tôi về Trái tim Chúa Giêsu, thì tôi xin thưa vắn gọn:

Trái tim Chúa Giêsu là kho tàng vô cùng quý giá, chứa đựng mọi ơn cần thiết cho hạnh phúc đời đời của con người.

Tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi xin cảm tạ Chúa về cảm nhận đó.

Xin thân ái cầu chúc cho từng người gặp được kho tàng Trái tim Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.

Long Xuyên, ngày 31.05.2020