Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

CHÚA Ở CÙNG CON

 

 

1.

Mấy ngày nay tôi đau đớn khác thường. Trong cơn đau đớn hầu như không còn sức chịu nổi, tôi đã kêu đến Đức Mẹ, xin Đức Mẹ thương xót cứu tôi.

Tôi nghe Đức Mẹ trả lời: “Xin Chúa ở cùng con”. Vắn tắt chỉ một lời đó, tôi hiểu phải làm gì. Tất nhiên tôi xin Chúa đến cùng tôi.

2.

Khi Chúa đến ở cùng tôi một cách đặc biệt, tôi được Chúa cho cảm nghiệm những xúc động sau đây.

3.

Xúc động thứ nhất là tôi thấy Chúa xót thương những người khổ đau, nghèo túng, bị bỏ rơi. Chúa nhận vào mình những nỗi đau của họ. Đó là một sự cảm thông lạ lùng chứng tỏ Chúa là tình yêu thương xót.

4.

Xúc động thứ hai là Chúa coi những ai xót thương những người khổ đau, nghèo túng bị bỏ rơi, như xót thương chính Chúa. Nếu ai muốn gặp Chúa, thì hãy đến với những kẻ khổ đau, nghèo túng bị bỏ rơi. Họ chính là địa chỉ Chúa hẹn gặp họ.

5.

Xúc động thứ ba là khi tôi được Chúa chia sẻ cho tình cảm xót thương của Chúa dành cho những người khổ đau nghèo túng cô đơn, thì tôi được thúc bách hãy làm cho họ những sự họ đang cần nhất.

6.

Việc họ cần, đó là hãy cầu nguyện cho họ. Lời cầu nguyện có sức nâng đỡ họ. Bởi vì nhiều lúc họ đuối lắm. Lời cầu nguyện cho họ thực ra cũng là cầu nguyện cho chính tôi. Chính tôi cũng rất cần người khác cầu nguyện cho tôi, vì tôi quá mệt mỏi.

7.

Xúc động thứ bốn là Chúa cho tôi cảm nhận được một sự thực rất đau lòng này, đó là số người khổ đau, nghèo túng, cô đơn, bị bỏ rơi hiện nay là rất đông. Có thể nói hạng người đó đang tăng lên từng ngày, từng giờ, từng phút.

Nếu tôi không làm gì cho hạng người đó được bớt đi, thì ít ra tôi đừng làm cho hạng người đó tăng lên. Có Chúa trong tôi, tôi mới dễ nhận ra những gì cần làm và những gì không nên làm trong tình hình phức tạp hiện nay.

8.

Văn phòng Đức Thánh Cha mới cho biết là trong năm 2020 này, Đức Thánh Cha sẽ không công du nước nào.

Ai cũng cho quyết định của Đức Thánh Cha là khôn ngoan. Bởi vì thông thường, Đức Thánh Cha tới đâu sẽ có những quy tụ lớn. Thế mà quy tụ lớn lúc này là điều bị dị ứng gay gắt. Bởi vì có nguy cơ bị dịch bệnh lây lan, và không có cơ may tránh được nạn đói khổ túng nghèo lúc này đang bùng nổ.

Quyết định của Đức Phanxicô thực có sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.

9.

Tôi hết sức vui mừng, vì gương sáng của Đức Phanxicô đang được nhiều nơi nhều người tại Việt Nam noi theo.

Phong trào lo cho nhiều người khổ đau, nghèo túng, cô đơn đang được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Không hề phô trương, nhưng âm thầm mà hữu hiệu.

10.

Tới đây, tôi mới hiểu thấm thía lời Đức Mẹ dạy tôi, “chúc con được Chúa ở cùng con”.

Được Chúa ở cùng tôi, đó là điều hạnh phúc nhất cho tôi. Đôi lúc Chúa ẩn mình để thử thách tôi. Tôi rất đau đớn. Nhưng chính trong thử thách, tôi vẫn được Chúa đỡ nâng.

11.

Được Chúa ở cùng, tôi cảm thấy tôi có sự sống mới. Tuy tôi rất mong manh như chiếc bình sành dễ vỡ. Nhưng sự sống mới này đem lại sức mạnh mới cho tôi.

12.

Được Chúa ở cùng, tôi cảm thấy mình có sự sống lại. Tuy tôi như kẻ đã chết. Nhưng Chúa cho tôi sống lại.

13.

Được Chúa ở cùng, tôi cảm thấy có một điểm tựa vô cùng vững chắc. Chúa hứa: “Ai mang gánh nặng nề hãy đến với Ta, Ta sẽ cho bổ sức cho” (Mt 11, 28).

Tin vào lời Chúa hứa, tôi đã đến với Chúa và đặt vào Chúa mọi gánh nặng của tôi. Và Chúa đã cho tôi được nhẹ nhàng một cách lạ lùng.

14.

Xưa, Tổng lãnh thiên thần Gabriel, khi đến truyền tin cho Đức Mẹ, đã chỉ chào: “Chúa ở cùng Bà”. Từ đó, suốt cuộc đời dài, Chúa luôn ở cùng Mẹ. Nay, tôi cũng mong được như thế. Tôi cũng chỉ chúc cho mọi người được Chúa ở cùng. Bởi vì tôi tin: Ai được Chúa ở cùng sẽ được hạnh phúc. Tình hình lúc này là rất nghiêm trọng. Xin Chúa ở cùng mỗi người chúng ta.

Long Xuyên, ngày 26.07.2020